arbeidsmarktscan-neohypotheken

Inkomensbepaling Loondienst

Let op! Per 17 juni wordt een nieuwe Inkomensbepaling Loondienst tool gelanceerd vanaf een gewijzigde weblocatie

Een nieuwe IBL Rekentool

Per 17 juni verandert de weblocatie van de Inkomensbepaling Loondienst rekentool (IBL-rekentool). Vanaf deze datum bereken je het toetsinkomen op basis van het UWV verzekeringsbericht voor mensen in loondienst op www.toetsinkomenberekenen.nl

Hypotheek op basis van brondata

De hypotheekmarkt heeft de ambitie om tot een documentloos hypotheekaanvraagproces te komen met als doel het aanvragen van hypotheken voor klant, adviseur en geldverstrekker sneller, beter en eenvoudiger te maken. Daarom maken hypotheekadviseurs als sinds 2018 gebruik van de IBL-rekentool. Met de rekentool berekenen adviseurs en geldverstrekkers het toetsinkomen voor mensen in loondienst op basis van inkomensgegevens uit het UWV verzekeringsbericht. Hierdoor is de werkgeversverklaring voor mensen in loondienst vaak overbodig.

Inmiddels worden er op jaarbasis ± 600.000 berekeningen uitgevoerd in de IBL-rekentool en heeft de Regiegroep Inkomensbepaling Loondienst besloten om over te gaan tot vervanging van de rekentool en deze onder te brengen in de IT-infrastructuur van HDN. 

Vanaf 17 juni alle IBL berekeningen via www.toetsinkomenberekenen.nl

Met ingang van 17 juni gaat de nieuwe website: www.toetsinkomenberekenen.nl live. Vanaf deze datum moeten alle IBL berekeningen via de nieuwe IBL-rekentool worden uitgevoerd. De oude tool op www.inkomensbepalingloondienst.nl  blijft maximaal 3 maanden beschikbaar zodat Neo Hypotheken als geldverstrekker in uitzonderlijke situaties samen met de hypotheekadviseur nog herberekeningen kan uitvoeren.

Rekenregels

De nieuwe IBL-rekentool op www.toetsinkomenberekenen.nl is gebouwd op basis van de meest recente versie van de rekenregels (8.0). Deze nieuwe rekenregels zijn per 17 juni te raadplegen via www.hdn.nl/inkomensbepalingloondienst

De oude tool op www.inkomensbepalingloondienst.nl ondersteunt uitsluitend nog de rekenregels tot en met versie 7.2. De nieuwe versie 8.0 is vrijwel gelijk aan versie 7.2 maar de doorgevoerde optimalisaties in de versie 8.0 kunnen in uitzonderlijke gevallen zorgen voor een ander toetsinkomen. 

Hoe gaat Neo Hypotheken om met lopende aanvragen?

Alle IBL-berekeningen verlopen vanaf livegang 17 juni via de nieuwe IBL-rekentool. Ook herberekeningen van lopende aanvragen. Dus ook al is een aanvraag ingediend met behulp van de oude tool, Neo Hypotheken voert herberekeningen uit met de nieuwe IBL-rekentool zodra deze live staat. 

In het bijzondere geval dat er een ander toetsinkomen in de nieuwe tool wordt vastgesteld, dan kan alsnog de oude tool worden gebruikt om de aanvraag af te handelen. Let op, dit is alleen mogelijk als het UWV verzekeringsbericht op het moment van toetsing nog geldig is (3 maanden gerekend vanaf downloaddatum UWV verzekeringsbericht)!

Veel gestelde vragen over de nieuwe IBL tool

De werkwijze voor adviseurs rondom de IBL-rekentool is grotendeels ongewijzigd. Je moet alleen vanaf 17 juni de IBL rekentool op www.toetsinkomenberekenen.nl gebruiken om handmatig een toetsinkomen te berekenen. Met de livegang van de nieuwe rekentool zijn ook een aantal optimalisaties doorgevoerd in de rekenregels (versie 8.0). Hierdoor is er in uitzonderlijke gevallen een andere uitkomst mogelijk dan in de oude IBL-rekentool die gebruik maakt van de rekenregels versie 7.2.

Meer informatie over hoe je een aanvraag doet met de Inkomensbepaling Loondienst vind je op: www.hdn.nl/inkomensbepalingloondienst

De zogeheten API-gebruikers (adviespakketten, Consumenten Data Leveranciers, Midoffices etc.) zijn geïnformeerd en hebben uiterlijk op datum livegang de aanpassingen verricht zodat je vanuit het adviespakket met de juiste IBL-rekentool werkt. Alle software pakketten die niet de API gebruiken hebben de link naar de tool aangepast. De link naar de nieuwe tool is www.toetsinkomenberekenen.nl 

Voor verdere informatie hierover verwijzen wij adviseurs naar de partijen waarmee zij werken.

Het is niet mogelijk om na livegang van de nieuwe rekentool hypotheekaanvragen te doen met de oude IBL-rekentool. Op www.inkomensbepalingloondienst.nl verschijnt hier ook een melding van per datum livegang. De oude tool blijft wel maximaal 3 maanden beschikbaar voor herberekeningen voor de uitzonderlijke gevallen.

Om de overgang naar de nieuwe tool zo soepel mogelijk te laten verlopen, blijft de oude IBL-rekentool nog maximaal 3 maanden beschikbaar. Dit is in lijn met de maximale geldigheid van een UWV verzekeringsbericht. Zodoende kunnen er altijd nog herberekeningen worden gedaan voor UWV verzekeringsberichten met een datum van 16 juni of eerder. 

De oude IBL-rekentool en de url is geen eigendom van de Regiegroep IBL. Daarom is ervoor gekozen om een nieuwe website te lanceren die los staat van de huidige website en is een integratie of link niet beschikbaar.

Zodra de nieuwe IBL-rekentool live staat, op 17 juni, worden aanvragen met de nieuwe tool berekend. De oude tool blijft alleen beschikbaar voor uitzonderingssituaties waarbij een herberekening met de nieuwe IBL-rekentool een ander toetsinkomen geeft dan de oude tool waarmee de aanvraag is ingediend. Alleen in geval van een nog geldig UWV verzekeringsbericht is een dergelijke uitzondering mogelijk.

Zoals bij iedere nieuwe versie van de IBL rekenregels (we zitten inmiddels op versie 8.0) kan een wijziging effect hebben op lopende aanvragen. Het unieke aan de overgang van versie 7.2 naar versie 8.0 is dat er hier sprake is van het gebruik van een andere IBL-rekentool, daar waar tot op heden altijd ‘binnen’ dezelfde tool sprake was van een versie-overgang.

Tijdens de realisatie van de nieuwe IBL-rekentool zijn een beperkt aantal optimalisaties in de Rekenregels direct doorgevoerd. Zoals ook bij voorgaande nieuwe versies hebben deze aanpassingen dus effect op de uitkomsten van de IBL-rekentool. 

Ook bij deze versie-overgang blijft het zoals gebruikelijk mogelijk om – uitsluitend op basis van geldige UWV verzekeringsberichten – een berekening uit te voeren op de voorgaande versie van IBL (7.2). 

Hieronder vind je een voorbeeld van een situatie waarin nog gebruik gemaakt wordt van de oude IBL Rekentool.

  • Er wordt een aanvraag ingediend met een UWV verzekeringsbericht met downloaddatum 1/5/2024 via de oude IBL-rekentool (versie 7.2). Het UWV verzekeringsbericht is 3 maanden geldig.

  • Het toetsinkomen van de aanvraag is EUR 50.000, op basis waarvan de hypotheekaanvraag is ingediend.

  • De nieuwe IBL-rekentool is live gegaan op 17/6/24 op www.toetsinkomenberekenen.nl

  • De geldverstrekker voert op 1/7/24 een herberekening uit met de nieuwe IBL-rekentool (versie 8.0) en brengt het bindend aanbod uit op 1/7/24

  • Het toetsinkomen in de nieuwe IBL-rekentool is EUR 49.984. Hierdoor is de hypotheekaanvraag niet meer haalbaar.

  • Aangezien het UWV verzekeringsbericht nog geldig is t/m 1/8/24 zal voor deze situatie de oude IBL-rekentool via www.inkomensbepalingloondienst.nl (versie 7.2) nog worden gebruikt

In alle andere situaties wordt uitsluitend de nieuwe tool gebruikt voor berekeningen van het IBL toetsinkomen op www.toetsinkomenberekenen.nl. Dus ook wanneer na 1/8/24 in bovenstaand voorbeeld een nieuw UWV verzekeringsbericht nodig is.

Ja, omdat IBL een universele methodiek is voor alle aanbieders is het van belang om ook bij de overgang naar de nieuwe IBL-rekentool dezelfde richtlijnen te hanteren. Vandaar dat alle aanbieders van IBL dezelfde richtlijnen aanhouden met betrekking tot het nog kunnen gebruiken van de oude IBL-rekentool. Mocht een aanbieder besluiten hier toch anders mee om te willen gaan, dan zal desbetreffende aanbieder hier zelf apart over communiceren. Het is ons op dit moment niet bekend dat er andere werkwijzen rond de overgang naar de nieuwe IBL-rekentool worden gehanteerd. 

 

De huidige IBL-rekentool blijft maximaal 3 maanden na livegang van de nieuwe tool beschikbaar op www.inkomensbepalingloondienst.nl voor herberekeningen in uitzonderingssituaties.

Het is nog niet definitief vastgesteld of de oude IBL-Rekentool exact 3 maanden na livegang wordt afgesloten. Voor auditdoeleinden kan er mogelijk behoefte zijn bij geldverstrekkers om de oude tool nog langer te raadplegen. De oude IBL-rekentool wordt uiterlijk 31 december 2024 afgesloten.

Inkomensbepaling Loondienst, voorheen ‘Handig!’, is oorspronkelijk ontwikkeld door een selecte groep van aanbieders, intermediaire organisaties, in samenwerking met de huidige leverancier van de IBL-Rekentool (Schagen & Vogels Information Consultancy, SVIC). Als gewaardeerd leverancier heeft SVIC in grote mate bijgedragen aan de (door)ontwikkeling van IBL.

Gezien de brondata-ambities in de markt heeft de Regiegroep besloten om de IBL-Rekentool in eigen beheer te gaan realiseren. Daarbij zijn onder andere overwegingen rondom continuïteit en synergievoordelen van belang geweest. De nieuwe IBL-rekentool is namelijk opnieuw gebouwd door CS Net in Waddinxveen, die ook het HDN Platform beheert.

Vanaf 17 juni kan je gebruik maken van de nieuwe tool. Vanaf dat moment kun je ook de gebruikte rekenregels vinden op hdn.nl/inkomensbepalingloondienst

De naam van de dienst Inkomensbepaling Loondienst blijft van kracht voor het aanvragen van hypotheken op basis van het UWV verzekeringsbericht. Alleen het webadres van de dienst verandert naar www.toetsinkomenberekenen.nl . Eventueel kunnen hier in de toekomst ook andere diensten aan worden toegevoegd.