Stocksy Txpc174729d4lu300 Large 4665157

Welkom hypotheekexperts

Samen met jullie willen we de Neo Hypotheek klantreis, zorgeloos en succesvol maken

Ons Acceptatiekader

Om als aangesloten, onafhankelijke hypotheekadviseur te bezien of ons hypotheekproduct goed past bij de wensen en financiële situatie van de klant en zo ja, hoe dan de optimale hypotheek voor hem / haar samen te stellen, kan je het beste onze Acceptatiegids 2024 raadplegen. Tevens is het bij het adviestraject ook zinvol om de condities die wij stellen aan klant, onderpand en lening gebruik te raadplegen in onze algemene voorwaarden. Deze vind je onder aan onze website of klik op deze link

Ons Distributiebeleid

Ben je als hypotheekadviseur geïnteresseerd in ons distributiebeleid waarin we uitleggen hoe wij graag Neo Hypotheken in de Nederlandse markt willen zetten met jullie hulp, wat je van ons kan verwachten en wat wij van jou verwachten als hypotheek-professional, lees dan dit overzichtelijke document: link

Onze Samenwerkingsovereenkomst (SWO)

Indien je na het bestuderen van ons acceptatiekader, distributiebeleid, productvoorwaarden en tarieven zin hebt om ook het Neo Hypotheek product als woningfinanciering optie mee te nemen in je dagelijkse advies praktijk, neem dan contact met ons op via distributie@neohypotheken.nl.

Onze Rentetarieven

Los van de vele mooie Neo Hypotheken producteigenschappen, waar we hieronder wat uitgebreider over zullen vertellen, is bovenal de prijs voor een hypotheek belangrijk voor de klant. Immer de te betalen rente bepaalt in hoge mate wat de klant kan lenen en welke maandelijkse lasten hij / zij heeft na het afsluiten van de hypotheek. Wij trachten zo goed en transparant mogelijk onze rentetarieven te bepalen en willen qua prijs graag mee draaien in de top van de markt. Dat lukt mogelijk niet voor elke segment, rentelooptijd en risicoklasse, maar de wil en ambitie is er wel! Kijk hier voor onze actuele rentetarieven en de verschillende flexibele opties die we hierbij bieden zoals automatische rentedaling en de verhuisregeling: Actuele rentetabel Voor historische rentetarieven kan je ons archief raadplegen, zie deze link

Onze Doorlooptijden

Onze huidige doorlooptijden voor het behandelen van een hypotheekaanvraag zijn:

 • 1 dag voor eerste akkoord
 • 1 dag voor finaal akkoord

Contact met onze mid-office

 

Het Neo Hypotheekproduct

Lening & Onderpand

 • NHG en niet-NHG Hypotheken
 • Annuïtair, lineair en aflossingsvrij
 • Loan to Value max 100% van marktwaarde onderpand, met EBB/EBV max 106% 
 • Maximale lening (excl. OVK) Non-NHG: € 950.000 t/m 80% LTV; >80% LTV max leenbedrag € 750.000
 • Geaccepteerde woningtypen: (eengezins)woningen, flats/appartementen, woon- / winkelpanden (woongedeelte min. 75% van totale oppervlakte) en boerderijen zonder agrarische bestemming Nieuwbouw conform voorwaarden bouwbesluit en gerealiseerd onder SGW
 • Desktop taxatierapport t/m 90% LTV, standaard gevalideerd taxatierapport >90% LTV

Welke klanten accepteren we?

 • Starters, doorstromers en oversluiters
 • Loondienst en flexwerkers (nog geen zelfstandigen). Toetsinkomen zoals deze blijkt uit brondata van MijnUWV en IBL of de klassieke inkomensstukken zoals een loonstrook en werkgeversverklaring. Minimum inkomen € 25.000. Wij gebruiken ook de Arbeidsmarktscan
 • Minimale leeftijd 18 jaar, geen maximale leeftijd
 • Actieve BKR achterstands (A) meldingen worden niet geaccepteerd. Actieve herstelde achterstanden van meer 1 jaar voor de hypotheekaanvraag worden wel geaccepteerd. 

Rente- en hypotheekaanbod

 • Geldigheidstermijn renteaanbod: 2 maanden. De beoordeling van de hypotheek dient binnen 1,5 maand binnen deze periode afgerond te zijn, hierna heeft de klant nog 2 weken wettelijke bedenktijd voor acceptatie hypotheekaanbod
 • Geldigheidstermijn hypotheekaanbod: 6 maanden gerekend vanaf datum uitbrengen renteaanbod. 
 • Annuleringskosten na getekend hypotheekaanbod: € 500