hypotheek-beheren

Veelgestelde vragen

Op deze pagina hebben we een hoop informatie voor je verzameld. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op. We zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar op telefoonnummer 033-450 9379.

Kan ik een hypotheek krijgen met een studieschuld?

Ook als je een studieschuld hebt, kun je een hypotheek afsluiten. Wel beïnvloedt de studieschuld de hoogte van het bedrag dat je maximaal kunt lenen. Neo Hypotheken gaat bij het berekenen van je maximale hypotheekbedrag uit van je oorspronkelijke studieschuld, ook als je al een groot deel van de schuld hebt afgelost.

Je studieschuld hoeft nog niet afgelost te zijn om een hypotheek te kunnen afsluiten. Wel beïnvloedt je studieschuld de hoogte van het bedrag dat je maximaal kunt lenen om een huis te kopen. Het is belangrijk dat je je studieschuld en je woonlasten kunt blijven betalen én dat je genoeg overhoudt om van te leven.

De afbetaling van je studieschuld is een financiële verplichting. Die nemen we mee in de berekening van je maximale hypotheek. De mate waarin we je studieschuld meewegen, hangt af van wanneer je je studieschuld hebt opgebouwd.

Heb je een studieschuld opgebouwd vóór 1 september 2015? Dan moet je deze binnen 15 jaar terugbetalen. In de wet staat dat we bij het berekenen van je hypotheek ervan uit moeten gaan dat je maandelijks 0,65% van je oorspronkelijke studieschuld terugbetaalt aan DUO. Je houdt daardoor minder financiële ruimte over voor het betalen van je hypotheeklasten.

Is je studieschuld ontstaan op of na 1 september 2015? Dan moet je deze binnen 35 jaar terugbetalen. In de wet staat dat we bij het berekenen van je hypotheek ervan uit moeten gaan dat je maandelijks 0,35% van je oorspronkelijke studieschuld terugbetaalt aan DUO. Je houdt daardoor minder financiële ruimte over voor het betalen van je hypotheeklasten.

Een hypotheek afsluiten met een BKR-registratie: kan dat?

Als je een positieve BKR-registratie hebt, kun je een hypotheek afsluiten. Een positieve registratie betekent dat je netjes voldoet aan de betaalverplichtingen van de leningen die bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) geregistreerd staan. Bijvoorbeeld je creditcard of je telefoonabonnement. Een positieve BKR-registratie beïnvloedt wel het bedrag dat je maximaal kunt lenen.

Een negatieve BKR-registratie betekent dat je een betalingsachterstand hebt op lopende leningen en/of kredieten. Met een negatieve, niet herstelde BKR-registratie is het niet mogelijk een hypotheek af te sluiten.

 • Bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) staan leningen geregistreerd die je hebt afgesloten, die hoger zijn dan € 250 en langer lopen dan een maand. Denk aan een mobiele telefoon van € 900 waarvoor je € 600 hebt aanbetaald en € 300 leent. De aflossing en rente over deze € 300 wordt maandelijks verrekend via je abonnement. Dit bedrag wordt geregistreerd bij het BKR.

 • Rijd je in een private lease auto? Ook dat wordt vastgelegd bij het BKR. Dat is wettelijk verplicht. Een private leaseauto heeft invloed op je maximale hypotheekberekening. Per 1 april 2022 telt een private leaseauto voor 100% mee in de berekening van wat je maximaal kunt lenen (dit was 65%).

Een BKR-registratie kan zowel positief als negatief zijn. Als je netjes aan je betaalverplichtingen voldoet, is dat een positieve registratie. Heb je een betalingsachterstand van tussen 60 en 90 dagen? Dan heb je een negatieve BKR-registratie. Een hypotheek wordt niet 'positief' geregistreerd bij het BKR, maar in het geval van drie maanden (90 dagen) betalingsachterstand, wordt die wel 'negatief' geregistreerd.

Met een negatieve, niet herstelde BKR-registratie is het niet mogelijk een hypotheek af te sluiten bij Neo Hypotheken. Dat kan wel bij een herstelde negatieve BKR melding (zogeheten AH meldingen) van meer dan een jaar geleden. AH-meldingen van korter dan 1 jaar en SR-coderingen accepteren we niet, ook niet als je deze hebt afgelost.

Je studieschuld wordt niet geregistreerd bij het BKR. Via deze weg kunnen wij dus niet zien of jij een studieschuld hebt. Maar je bent bij het kopen van een huis wel verplicht om je schulden en financiële verplichtingen te melden. Ook vragen wij een eventuele uitstaande studieschuld op bij DUO.

Kan ik een huis kopen zonder vast contract?

Ook als je geen vast contract hebt, kun je bij Neo Hypotheken een hypotheek afsluiten. We accepteren voorlopig geen aanvragen van zelfstandig ondernemers (DGA, ZZP-ers, etc.)

Loondienst voor onbepaalde tijd

Je bent bij een bedrijf in loondienst voor onbepaalde tijd. Er is geen proeftijd meer en er zijn geen voornemens om het dienstverband te beëindigen.

Inkomen uit een flexibele arbeidsrelatie

Je hebt een flexibele arbeidsovereenkomst als je bijvoorbeeld uitzendwerk doet. In dit geval nemen we als toetsinkomen: je gemiddelde inkomen over de afgelopen 3 kalenderjaren, gemaximeerd aan het inkomen van het laatste jaar. Inkomen uit een ww- of bijstandsuitkering nemen we niet mee om je gemiddeld inkomen te berekenen.

Tijdelijk dienstverband met intentieverklaring

Een tijdelijk dienstverband met intentieverklaring beoordelen we als een loondienstverband voor onbepaalde tijd.

Tijdelijk dienstverband zonder intentieverklaring

Een tijdelijk dienstverband zonder intentieverklaring beoordelen we als inkomen uit een flexibele arbeidsrelatie. Hier valt ook een loondienst voor onbepaalde tijd onder waarvan de proeftijd nog niet afgelopen is.

We kunnen alleen een hypotheekaanbod uitbrengen als je een lopende arbeidsovereenkomst hebt, die nog minstens 1 maand doorgaat. Gebruik je de 30%-regeling, dan telt je hele inkomen als bruto-inkomen. Wij bruteren dit deel dus niet. We accepteren alleen inkomens die per bank worden betaald, en verstrekken geen lening als er sprake is van loonbeslag of looncessie.

We baseren je inkomen uit loondienst volledig op het inkomen uit de inkomensbepaling loondienst. Hiervoor vragen we via Ockto je digitale UWV-verzekeringsbericht op, als 'data van de bron'. Dit gebruiken we om te bepalen of de financiering haalbaar is.

Bij Neo Hypotheken kun je je IBL-data of recente inkomensgegevens aanvullen met je score uit een arbeidsmarktscan. Vooral voor mensen die aan het begin van hun carrière staan of die een flexcontract hebben, kan de arbeidsmarktscan de kans op een hypotheek vergroten. Ga naar arbeidsmarktkansen.nl om een arbeidsmarktscan aan te vragen.

Tijdens de looptijd van je hypotheek kan je inkomen veranderen. Bijvoorbeeld als je minder (of juist meer) gaat werken, een nieuwe baan krijgt of onder een ander type contract aan de slag gaat. Daarmee verandert ook je salaris. Als je inkomen daalt, kan het slim zijn om extra af te lossen op je hypotheek. Verwacht je dat je door een daling van je inkomen je hypotheek niet meer kunt betalen, stel ons hier dan zo snel mogelijk van op de hoogte. Je kunt het effect van een inkomenswijziging uitrekenen in onze portal: klik rechts bovenin op 'Klanten login'.

Kan ik een hypotheek afsluiten met een uitkering?

Met sommige uitkeringen is het mogelijk een hypotheek af te sluiten bij Neo Hypotheken, zoals de AOW. Maar de meeste uitkeringsvormen nemen we niet mee als inkomen bij de berekening van de maximale hypotheek.

Kan ik een Neo Hypotheek aanvragen zonder Nederlandse nationaliteit?

Ja dat kan! Wij accepteren namelijk alle Europese nationaliteiten als leningnemer en die van Zwitserland, IJsland, Noorwegen of Liechtenstein. Wel dien je een woonadres in Nederland te hebben en kunnen aantonen dat je tenminste 12 maanden onafgebroken belastingplichtig bent geweest in Nederland voorafgaand aan de hypotheekaanvraag. Niet-Europese nationaliteiten worden alleen als mede-leningnemers geaccepteerd waarvan het inkomen niet benodigd is voor de hypotheekaanvraag. 

Kan ik een hypotheek aanvragen zonder hypotheekadviseur?

Bij Neo Hypotheken kun je zelf een hypotheek aanvragen, dus zonder hypotheekadviseur. Je moet ons dan wel bewijzen dat je over de juiste hypotheekkennis beschikt door een kennis- en ervaringstoets te doen. Kijk bij onze rekentools voor een eerste oriëntatie, of klik op de 'Direct Hypotheek Aanvragen' om te zien hoe het werkt. Let op! Wij rekenen €500 afsluitkosten voor de online hypotheekaanvraag zonder advies van een onafhankelijk financieel adviseur.

Heb ik een intentieverklaring nodig om een hypotheek aan te kunnen vragen?

Als je geen vast arbeidscontract hebt, kun je met een intentieverklaring alsnog een hypotheek aanvragen. Heb je geen intentieverklaring? Dan beoordelen we jouw inkomen over de afgelopen drie kalenderjaren.

Met een intentieverklaring geeft je werkgever aan dat hij van plan is om jou na afloop van je huidige, tijdelijke contract, een vast contract te geven. Op voorwaarde dat je op hetzelfde niveau blijft presteren en de bedrijfsomstandigheden niet veranderen.

Je hebt alleen een intentieverklaring nodig als je een hypotheek wilt aanvragen, maar geen vast contract hebt. Je hebt een tijdelijk of flexibel contract als je uitzendwerk of seizoenswerk doet of als je een nulurencontract of een oproepcontract hebt. Wij willen graag weten dat jij, nu en in de toekomst, in staat bent om de maandlasten van je hypotheek te betalen. Heb je een tijdelijk dienstverband en kun je een intentieverklaring overleggen, dan behandelen we jouw hypotheekaanvraag alsof je een vast contract hebt.

Zonder intentieverklaring nemen wij alleen het inkomen mee voor de periode dat jouw huidige contract nog loopt. Helaas geeft een tijdelijk contract zonder intentieverklaring ons minder zekerheid dat jij je hypotheeklasten kunt blijven betalen. Daarom is het belangrijk om aan te kunnen tonen dat je inkomen stabiel genoeg is. Dit kan via Ockto Data van de Bron, waar je inkomensgegevens van de laatste 3 jaren als basis voor de Inkomens Bepaling Loondienst (IBL) kan vinden, of via aanlevering van een standaard loonstrook en werkgeversverklaring.

Hoe weet ik hoeveel ik kan lenen voor mijn hypotheek?

De maximale hoogte van je hypotheek is onder andere afhankelijk van je inkomen, je financiële verplichtingen – zoals een persoonlijke lening, studieschuld of telefoonabonnement – en het inkomen van je eventuele partner. Via onze online tool kun je alvast (globaal) berekenen wat je maximaal aan hypotheek kunt krijgen. Voor een nauwkeurige berekening raden we je aan contact op te nemen met een van onze adviseurs.

Heb ik eigen geld nodig om een huis te kunnen kopen?

Tegenwoordig is het niet meer mogelijk om zonder eigen geld een huis te kopen. Je mag namelijk nog maar 100% van de woningwaarde lenen. De bijkomende kosten, ongeveer 6% van de aankoopsom bij bestaande bouw, moet je dus zelf financieren. Zie ook de interessante brochure van het NIBUD (Nationaal Instituut voor BUDgetvoorlichting) over de verschillende kosten die komen kijken bij een woninghypotheek: Een betaalbare hypotheek : nu en straks

Een paar jaar geleden kon je de koopsom van je droomhuis plus de bijkomende kosten volledig door een hypotheekverstrekker laten financieren. Tegenwoordig mag je nog maar 100% van de woningwaarde lenen. Dat betekent dat je eigen geld nodig hebt om een huis te kunnen kopen. Het geld voor de koopsom (die niet hoger mag zijn dan de marktwaarde van de woning) kun je lenen bij de bank, maar de bijkomende kosten moet je zelf betalen. Ontdek alvast hoeveel hypotheek je maximaal kunt krijgen via onze online Rekentools.

Hoeveel eigen geld je nodig hebt, is afhankelijk van het huis dat je koopt. Sommige bijkomende kosten zijn namelijk afhankelijk van de hoogte van de koopsom. Als je een bestaand huis koopt, moet je er rekening mee houden dat je 5 tot 6% van de koopsom aan eigen geld nodig hebt. Bij een huis met een koopsom van €250.000 komt dat neer op €12.500 tot €15.000 eigen geld. Koop je een nieuwbouwhuis? Dan betaal je geen kosten koper, maar krijg je wel te maken met andere bijkomende kosten, zoals bouwrente en kosten voor de hypotheekakte.

Als je een huis koopt, krijg je naast de koopsom te maken met bijkomende kosten. Welke kosten dat zijn, is afhankelijk van het huis dat je koopt. Bij een bestaand huis betaal je bijvoorbeeld:

 • Kosten voor hypotheekadvies

 • Kosten voor een aankoopmakelaar (een vergoeding van 1 tot 2% van de koopsom)

 • Taxatiekosten

 • Kosten voor de bouwkundige keuring

 • Kosten voor Nationale Hypotheek Garantie als je daarvoor in aanmerking komt (0,7% van de hypotheeksom)

 • Overdrachtsbelasting: 2% van de koopsom*

 • Notariskosten voor de hypotheekakte, eigendomsakte en de inschrijving bij het Kadaster

* Ben je tussen de 18 en 35 jaar en koop je een huis waar je zelf in gaat wonen? Dan betaal je sinds 1 januari 2021 eenmalig geen overdrachtsbelasting.

Naast de bijkomende kosten voor het kopen van je huis moet je ook een waarborgsom betalen. Dit is een soort aanbetaling die je aan de verkoper betaalt om te laten zien dat je het huis kunt betalen. Meestal is dit 10% van de koopsom. Dit bedrag kun je van je eigen geld betalen of je maakt gebruik van een bankgarantie. Als je gebruikmaakt van de bankgarantie, leen je het bedrag van de waarborgsom bij de bank. Daar betaal je wel een vergoeding voor, 1% van de waarborgsom (minimaal €100).

Een nieuwbouwwoning koop je ‘vrij op naam’, of ‘v.o.n.’. Omdat je de eerste bewoner bent van dit huis, betaal je geen overdrachtsbelasting. Wel betaal je 21% btw over de aankoopprijs, dat zit al bij de koopprijs inbegrepen. Je hebt ook te maken met bijkomende kosten als advies- en bemiddelingskosten, kosten voor de hypotheekakte en kosten voor NHG, als je daarvoor in aanmerking komt. De bijkomende kosten bij een nieuwbouwwoning zijn ongeveer 2% van de koopsom.

Welke hypotheek moet ik kiezen?

Er bestaan verschillende hypotheekvormen. Welke daarvan het beste bij jou past, hangt af van je persoonlijke situatie en je woonwensen en –eisen. Om te ontdekken welke hypotheekvorm voor jou het meest geschikt is, kun je op onze hypotheekpagina kijken, zie deze pagina: https://www.neohypotheken.nl/hypotheek/hypotheekvormen . Of neem contact op met een hypotheekadviseur. Via onze adviseurzoeker vind je snel een onafhankelijke Neo Hypotheken-adviseur bij jou in de buurt.

Hoe lang duurt het om een hypotheek aan te vragen?

Bij Neo Hypotheken kunnen we je hypotheekaanvraag binnen enkele dagen verwerken, op voorwaarde dat alle benodigde gegevens compleet zijn. Zeker online aanvragen kunnen we snel regelen. Mocht je een hypotheekadviseur hebben ingeschakeld, dan komt de tijd van een adviesgesprek er natuurlijk nog bij. Sommige hypotheekaanvragen verlopen sneller of langzamer. Je hypotheekaanvraag verloopt volgens een aantal fasen, waarbij je soms zelf invloed hebt op de snelheid van het verloop. Soms ben je ook afhankelijk van andere partijen.

Bij Neo Hypotheken bestaat het aanvraagproces uit zes stappen:

Stap 1. Bereken je maximale hypotheek of oversluitvoordeel: online via onze website, of samen met een hypotheekadviseur. Is dit genoeg om je droomhuis aan te schaffen of je bestaande hypotheek over te sluiten?

Stap 2. Vraag meteen zelf je hypotheek aan via onze online tool, of doe dat samen met je hypotheekadviseur.

Stap 3. Lever al je financiële gegevens aan via onze online tool of je hypotheekadviseur. Om het je makkelijk te maken, kun je hierbij 'Data van de Bron' van Ockto gebruiken. Voeg ook de gegevens over jouw bestaande en/of aan te schaffen woning toe, en stuur de hypotheekaanvraag naar ons in.

Stap 4. Binnen 24 uur bepalen wij of we je de gewenste hypotheek kunnen verstrekken, of je misschien een ander aanbod kunnen doen. Dit staat in de 'rentebrief'. Hierin staat ook of we nog aanvullende gegevens of documenten van je nodig hebben. We sturen je een mail als jouw rentebrief klaarstaat, of als we je aanvraag hebben afgewezen. Je kunt alle informatie ook terugvinden in ons klantportaal. Heb je een hypotheekadviseur in de arm genomen? Dan bewaart die alle informatie in je hypotheekadviespakket.

Stap 5. Lever alle benodigde documenten voor het definitieve hypotheekaanbod bij ons aan via de portal of je Hypotheekadviseur.

Stap 6. Als we alle aanvullende gegevens hebben beoordeeld en goedgekeurd, brengen we een definitief, bindend Hypotheekaanbod uit. Ook dit vind je in onze portal. Natuurlijk sturen we je ook nu weer een mail, en belandt ons voorstel in je hypotheekadviespakket als je een adviseur hebt.

Mijn hypotheekaanvraag is afgewezen. Wat nu?

Dat je hypotheekaanvraag door ons is afgewezen, wil niet zeggen dat het onmogelijk is om nog een hypotheek te krijgen. Belangrijk is dat je weet waaróm je hypotheekaanvraag is afgewezen: misschien kun je hier nu of in de toekomst iets aan doen. Veelvoorkomende redenen voor een afwijzing zijn een te laag inkomen, of te veel schulden. Bespreek eventueel met je hypotheekadviseur wat eventueel andere mogelijkheden zijn.

Hoe activeer ik mijn klantportaal-account?

Ga naar het startscherm van MijnHypotheekOnline – ons klantportaal – en vul je offerte- of leningnummer in. Vervolgens sturen we je een e-mail met een link om je account te activeren. Je moet binnen 15 minuten na ontvangst van de e-mail op de link klikken. Wacht je langer dan 15 minuten? Dan vervalt de link en moet je opnieuw een account aanmaken. Je toegangscode is wel nog steeds geldig.

 

Ik ben mijn wachtwoord voor het klantportaal vergeten, hoe stel ik een nieuw wachtwoord in?

Op de inlogpagina van MijnHypotheekOnline – ons klantportaal – staat een link met 'Wachtwoord vergeten', (meteen onder de knop 'Stuur SMS-code'). Klik hierop en vul je e-mailadres in, dan kun je daarna kiezen of je je nieuwe wachtwoord via sms of e-mail wilt ontvangen.

Ik ben mijn gebruikersnaam vergeten, wat moet ik doen?

Op de inlogpagina van MijnHypotheekOnline – ons klantportaal – vind je de link ‘E-mailadres vergeten’ (meteen onder de knop 'Stuur SMS-code'). Als je hierop klikt en je leningnummer en geboortedatum invult, dan sms'en we jouw gebruikersnaam naar het mobiele nummer dat bij ons bekend is.

Ik wil een account aanmaken op MijnHypotheekOnline, maar ik ben mijn toegangscode kwijt. Hoe vraag ik een nieuwe toegangscode aan?

Voor een nieuwe toegangscode kun je contact met ons opnemen. We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 tot 17.30 uur op telefoonnummer 033-450 9234. 

Wat moet ik doen als mijn mobiele telefoonnummer gewijzigd is?

Heb je een nieuw telefoonnummer en is dit nog niet aangepast in MijnHypotheekOnline? Ga dan naar de inlogpagina van MijnHypotheekOnline en klik op 'Telefoonnummer wijzigen?' Na een controle van je gegevens sturen we je een link per e-mail. Via deze link kom je op de pagina waar je jouw telefoonnummer kunt wijzigen. Nadat je je telefoonnummer hebt gewijzigd, ontvang je van ons een bevestiging.

Ik wil MijnHypotheekOnline niet meer gebruiken. Kunnen jullie mijn account verwijderen?

Je kunt jouw MijnHypotheekOnline-account alleen zelf verwijderen. Klik op 'Verwijder mijn account' op de pagina 'Mijn gegevens' in het klantportaal.

Ik wil uitloggen, hoe doe ik dat?

Als je rechtsboven in MijnHypotheekOnline op je profiel klikt, kun je kiezen voor 'Mijn gegevens' of 'Uitloggen'. Klik op 'Uitloggen'.

Ik ben naar de notaris geweest om mijn hypotheek te passeren, maar moet nu rente betalen over dagen die vóór de passeerdatum liggen. Hoe kan dat?

Je betaalt rente vanaf het moment dat wij het geld naar de notaris overmaken, ongeacht de datum waarop jezelf bij de notaris bent.

Mijn hypotheekakte is gepasseerd. Wanneer wordt het verschuldigde termijnbedrag voor het eerst van mijn bankrekening afgeschreven?

Het termijnbedrag wordt op de een-na-laatste werkdag van de maand afgeschreven. Is je hypotheek halverwege de maand gepasseerd, dan schrijven we het halve termijnbedrag af aan het eind van de volgende maand – samen met het termijnbedrag van die maand.

Er is ineens meer van mijn bankrekening afgeschreven dan het normale termijnbedrag. Hoe kan dat?

Het kan zijn dat onze eerste incasso hoger is dan het afgesproken termijnbedrag. Dit komt doordat we alleen volledige maanden incasseren. Is je hypotheekakte halverwege de maand gepasseerd, dan incasseren we de eerste keer – naast de volgende maand, zoals gebruikelijk – ook de dagrentes van de maand waarin je passeerde. Dit komt één keer voor, daarna incasseren we alleen het afgesproken termijnbedrag.

Andere mogelijkheid: er is een terugbetaalproces opgestart. In dat geval stopt de automatische afschrijving. Gaat de terugbetaling niet door en is de lening weer in beheer gezet, dan schrijven we het volledige openstaande bedrag bij de eerstvolgende afschrijving van je bankrekening af.

Wat is een bouwdepot?

Dat is een gereserveerd bedrag voor de bouw of verbouwing van je woning. Ben je van plan om een nieuwbouwwoning te kopen, of ga je verbouwen? Dan kun je een bouwdepot aanvragen. Neem hiervoor contact op met een hypotheekadviseur of direct met ons. Je kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur op telefoonnummer 033-450 9234.

In ons klantportaal MijnHypotheekOnline, onder het tabblad ‘Bouwdepot’, vind je een overzicht van alle verwerkte en goedgekeurde declaraties. Hou rekening met een verwerkingstermijn van 3 werkdagen. Is je declaratie afgewezen? Dan zie je op dit tabblad waarom we dat besluit hebben genomen.

Als je een bouwdepot-declaratie hebt ingediend, betalen we die uiterlijk de derde werkdag na ontvangst uit. Wordt je declaratie afgekeurd, dan sturen we hierover tijdig een bericht.

Aan het begin van de maand sturen we een overzicht van alle mutaties op je bouwdepot over de voorgaande maand.

 • In de linkerkolom, onder het kopje ‘Mutaties periode…’, staan alle af- en bijschrijvingen vanaf het begin van het bouwdepot tot nu bij elkaar opgeteld.

 • In de rechterkolom, onder het kopje ‘Overzicht vanaf… tot…’ staan de af- en bijschrijvingen van de vorige maand.

 • Onderaan het kopje ‘Specificaties mutaties periode…’ vind je omschrijvingen van de af- en bijschrijvingen van de vorige maand.

Via MijnHypotheekOnline kan je ook de bouwdepotgegevens bekijken. Onder het tabblad ‘Bouwdepot’ vind je bovendien het actuele saldo van je bouwdepot en de uitbetaalde declaraties.

Op MijnHypotheekOnline, onder het tabblad ‘Bouwdepot', kun je declaraties online indienen. Klik op ‘Nieuwe declaratie indienen’, vul het bedrag en declaratietype in en upload de factuur die je wilt declareren. Heb je een nieuwbouwwoning en wil je het geld meteen aan de aannemer laten uitbetalen? Dan kan je dit ook in hetzelfde tabblad in het klantportaal aangeven.

Om betalingen vanuit het bouwdepot te doen, moet je een declaratie via ons klantportaal indienen: lever de factuur van de verbouwing of de bouwtermijn bij ons aan. Wij storten het factuurbedrag dan op jouw eigen rekening (bij een verbouwing en nieuwbouw) of die van de aannemer (bij nieuwbouw). We controleren jouw declaratieverzoek aan de hand van het (ver)bouwplan, of de koop- en aanneemovereenkomst van je nieuwbouwwoning.

Je kunt een verzoek voor verlening van het bouwdepot indienen via MijnHypotheekOnline. Onder het tabblad 'Bouwdepot', bij het balkje dat de resterende looptijd laat zien, staat de link 'Bouwdepot verlengen?'

Als het saldo van je bouwdepot (bijna) € 0 is, beëindigen wij het bouwdepot automatisch. Je kunt ook zelf het bouwdepot beëindigen door ons een e-mail te sturen: info@neohypotheken.nl. Dien je zelf een verzoek tot beëindiging in, dan verklaar je dat de bouw of verbouwing van je woning klaar is. Vergeet bij een nieuwbouwwoning niet je definitieve adres op te geven, als je dit nog niet gedaan hebt. Dit kun je doen op het tabblad 'Woning' in ons klantportaal.

Hoe geef ik een adreswijziging door?

Geef je adreswijziging door via het contactfomulier op MijnHypotheekOnline. Je vindt het formulier links onderin, onder de link ‘Contact’.

Ik wil mijn bankrekening (IBAN) wijzigen. Hoe doe ik dat?

Om je bankrekening te kunnen wijzigen, hebben we een ondertekende SEPA-machtiging nodig. Op MijnHypotheekOnline bij 'Mijn gegevens' kun je een wijzigingsformulier opvragen via de link 'Wijzig'. Deze link staat in het blok bij de betaalgegevens van je lening.

Ik wil een (financieel) overzicht van mijn lening downloaden, opslaan of printen. Hoe doe ik dat?

Onder het tabblad ‘Hypotheek’ op MijnHypotheekOnline staat het overzicht van je lening in zijn geheel en uitgesplitst per leningdeel. Je kunt dit overzicht downloaden door rechtsboven in het scherm op de knop 'Pdf downloaden’ te klikken. Je kunt het bestand ook opslaan en printen.

Hoe kan ik een extra terugbetaling doorgeven?

Via het tabblad 'Terugbetalen' in ons klantportaal kun je in een paar stappen een extra terugbetaling doen.

Hoe wordt de vergoeding berekend als ik meer wil terugbetalen dan het vergoedingsvrije bedrag?

We maken de berekening zoals in de voorwaarden beschreven staat: contante waardeberekening, naast lagere of hogere rente, waarbij we rekenen met een vergelijkbare renteperiode. Kijk ook in onze voorwaarden voor een voorbeeldberekening. Wil je ongeveer weten wat je zou moeten betalen om de gehele lening of een leningdeel af te lossen? Dan kan je een voorlopige (pro-forma) terugbetaalnota opvragen via het tabblad ‘Terugbetalen’. Hierin is de restschuld van de lening opgenomen, samen met een eventuele vergoeding voor vervroegde inlossing. Let op: deze terugbetaalnota is puur ter indicatie, je kunt er dus geen rechten aan ontlenen.

Waar kan ik mijn jaaropgave vinden om aangifte te doen bij de Belastingdienst?

Je vindt de jaaropgave van je lening onder het tabblad 'Documenten' in ons klantportaal MijnHypotheekOnline. Heb je vragen over je jaaropgave, lees dan onze speciale leaflet met veelgestelde vragen hierover: Veel gestelde vragen

Ook hebben we een voorbeeld van een jaaropgave met toelichting voor je beschikbaar, zie dit document.

Ik wil mijn woning graag verhuren. Kan dit?

In principe is het niet toegestaan om je woning te verhuren, maar in uitzonderlijke gevallen kunnen we tijdelijke verhuur goedkeuren. Hiervoor moet je wel een formeel verzoek indienen via het contactformulier op MijnHypotheekOnline. Klik op de link ‘Contact’ onder in het openingsscherm.

Hoe kan ik de tenaamstelling van een hypotheek wijzigen?

Dit kan in de volgende situaties:

 • Bij overlijden. Stuur ons dan een kopie van de overlijdensakte. De tenaamstelling wordt dan aangepast naar de erven van de overledene. Deze tenaamstelling kan onbeperkt blijven staan. De tenaamstelling van de lening kan omgezet worden naar één naam als jij als nabestaande zowel eigenaar als schuldenaar bent. Hiervoor is een notariële verklaring van erfrecht of akte van verdeling nodig.

 • Bij ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid. Het is mogelijk dat tijdens de looptijd van de lening één of meerdere personen worden ontslagen als schuldenaar van de lening. Er moet dan wel beoordeeld worden of de overblijvende schuldenaar voldoende inkomen heeft om de lening alleen voort te zetten.

Wat is ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid?

Koop je samen met je partner een woning en ondertekenen jullie allebei de hypotheekakte? Dan zijn jullie allebei hoofdelijk aansprakelijk voor de hypotheekschuld. Dit betekent dat je allebei verantwoordelijk bent voor het nakomen van alle gemaakte afspraken met betrekking tot de hypotheek. Komen jullie de afspraken niet na, dan kan de bank jullie allebei aansprakelijk stellen voor de resterende schuld. Stopt je de relatie en neemt één van jullie het huis over, dan moet de vertrekkende partner ontslagen worden uit zijn of haar hoofdelijke aansprakelijkheid. Ook als je de borgstelling (door bijvoorbeeld ouders) wilt laten vervallen, dan is ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid nodig.

Wil je zelf ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid aanvragen, vul dan op het 'Aanvraagformulier OHA' de gegevens in van degene die in het huis blijft wonen. Je vindt dit formulier onder 'Contact' in het openingsscherm van MijnHypotheekOnline. Je kunt het formulier digitaal ondertekenen en daarna meteen naar ons sturen. Let op! wij rekenen €250 administratiekosten voor het wijzigen van de hoofdelijke aansprakelijkheid van een lening.

Wat gebeurt er met de automatische afschrijving als een hypotheeknemer is overleden?

De bank kan de betaalrekening van de overledene tijdelijk blokkeren. In dat geval kan het termijnbedrag niet afgeschreven worden en moet je dit handmatig naar ons overmaken. Neem voor meer informatie contact op met onze nabestaandendesk: 033 - 254 6110.

Ik heb een achterstand op mijn hypotheek omdat mijn automatisch incasso niet is gelukt of ik het bedrag gestorneerd heb, maar ik zie dit niet terug in MijnHypotheekOnline. Klopt dat?

Achterstanden op je hypotheek kun je inderdaad niet terugvinden in MijnHypotheekOnline. Heb je nog geen brief ontvangen over je achterstand, dan kun je voor vragen contact met ons opnemen. We zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar op telefoonnummer 033-4229432. 

Ik kan mijn hypotheek niet meer betalen, wat moet ik doen?

Maak je je zorgen dat je de hypotheeklasten niet meer kunt betalen, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op om je situatie te bespreken. We zijn van maandag tot en met vrijdag te bereiken op telefoonnummer 033-4229432.

Hoe vang ik het risico op dat ik in de toekomst mijn hypotheek niet meer kan betalen?

Een risico op inkomensverlies gedurende de looptijd van de hypotheek hoeft niet direct tot betalingsproblemen te leiden indien er afdoende spaargelden zijn om een terugval in inkomsten op te vangen. Wel kan inkomensverlies veel stress geven en om dit te voorkomen kan je als leningnemer overwegen om toekomstig inkomensverlies te verzekeren. Bijvoorbeeld middels een Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Inkomensverzekering i.g.v. werkloosheid of een Overlijdensrisicoverzekering die een uitkering geeft bij overlijden zodat nabestaande niet in betalingsproblemen komen. Wil je hier advies over neem dan contact op met een hypotheekadviseur via onze adviseurzoeker.

Inkomenswijziging door pensionering

Uiteraard houden wij bij het bepalen van de maximale hypotheek rekening met inkomenswijzing door pensionering, echter als leningnemer is het ook van belang goed te beseffen dat pensionering veelal een achteruitgang van je maandelijks besteedbare inkomen betekent! Het is belangrijk om helder te krijgen wat dit betekent voor je financiële sitautie en of er afdoende middelen overblijven om na alle vaste lasten ook je gangbare bestedingpatroon mee te bekostigen. Als je hier meer informatie of advies over wilt kan je het beste contact opnemen met een hiervoor gekwalificeerde hypotheekadviseur. Zie hiervoor onze adviseurzoeker onderaan de webpagina.

Vereisten Taxatierapport Bestaande Bouw

Voor de aanvraag van een Neo Hypotheek ter financiering van een nieuwe woning dan wel het oversluiten van een bestaande hypotheek vragen wij altijd om een recent taxatierapport waaruit de marktwaarde blijkt van het te financieren onderpand. In het geval van een overbruggingslening waarbij de te verkopen woning nog niet definitief is verkocht dient ook een taxatierapport van de te verkopen wonen bij ons te worden aangeleverd.

Neo Hypotheken maakt onderscheid tussen een volledig gevalideerd taxatierapport en een zogeheten 'desktoptaxatie'. Wanneer de hypotheek maximaal 90% van de marktwaarde van de woning uitmaakt en er geen sprake is van een mee te financieren verbouwing waarvan de waardevermeerdering mee genomen moet worden in de maximale hypotheek berekening, dan kan er gebruik gemaakt worden van de gevalideerde desktoptaxatie. Bij een financiering boven 90% van de marktwaarde van de woning dient een standaard gevalideerd taxatierapport te worden aangeleverd. 

De desktoptaxatie is een taxatie door een onafhankelijk expert, zonder dat hierbij een bezoek wordt gebracht aan de woning. De taxateur waardeert de woning vanachter zijn ‘desktop’. Dit is mogelijk omdat hij bij het taxeren van de woning wordt ondersteund door een geautomatiseerde waarderingsmodel en woningmarktinformatie uit een database. Het waarderingsmodel berekent de waarde van de woning aan de hand van vergelijkbare verkochte woningen, waarbij rekening wordt gehouden met woningkenmerken, locatie en marktprijsontwikkelingen. Het waardevoorstel dient als basis waarna de desktop-taxateur zijn/haar kennis en expertise inzet en het waardevoorstel evalueert en beoordeelt. Een taxatie van de woning is daardoor een kwestie van uren in plaats van dagen. Ook de kosten liggen significant lager.

Wil je een desktoptaxatie van je woning voor een Neo Hypotheek aanvragen? Dan kan je gebruik maken van de Calcasa-desktoptaxatie: Calcasa desktoptaxatie aanvragen

Zowel bij een standaard taxatierapport als de desktoptaxatie volgt Neo Hypotheken de NHG normen voor woning taxatie, te weten:

 • De marktwaarde vrij van huur en gebruik van een bestaande woning dient te blijken uit een taxatierapport dat is uitgebracht door tussenkomst van gecertificeerd validatie-instituut NWWI. Indien sprake is van kwaliteitsverbetering en/of het treffen van energiebesparende voorzieningen aan de woning, dient tevens de marktwaarde vrij van huur en gebruik na verbouwing / verduurzaming uit dit taxatierapport te blijken. 

 • Het taxatierapport mag op de datum van het bindend hypotheekaanbod niet ouder zijn dan 6 maanden gerekend vanaf de taxatie datum.

Voorts vereist Neo Hypotheken dat het onderhoud van het te financieren onderpand moet blijken uit het taxatierapport en tenminste voldoende moet zijn. Als de taxateur het onderhoud geheel of gedeeltelijk als ‘slecht’ heeft beoordeeld, zal Neo Hypotheken geen financiering verstrekken tenzij renovatie werkzaamheden die de staat van het onderpand naar het niveau voldoende of goed brengen zijn gespecificeerd en getaxeerd in een standaard taxatierapport. Dus in dit geval kan geen gebruik gemaakt worden van een desktoptaxatie.

Vereisten Taxatie Nieuwbouw Woning

De waardebepaling van een nieuw te bouwen woning baseert Neo Hypotheken op de zogeheten stichtingskosten. Conform de NHG regels bestaan de stichtingskosten voor een nieuwbouwwoning uit de koop- / aannemingssom dan wel de bouwkosten volgens de begroting van een erkend en gecertificeerd bouwkundig bedrijf, eventueel (indien en voor zover niet begrepen onder de koop- / aannemingssom) vermeerderd met: 

 • De kosten van de grond 
 • De kosten van meerwerk en / of de kosten van energiebesparende voorzieningen. De nieuwbouw woning moet voldoen aan de eisen van het bouwbesluit. Het gaat hier onder andere om de BENG-eisen (Bijna Energieneutraal Gebouw) waaraan een nieuwbouwwoning moet voldoen. Het meerwerk mag niet tot gevolg hebben dat zonder het meerwerk de woning niet meer aan de BENG-eisen voldoet.
 • De rente verschuldigd over vervallen termijnen uit hoofde van de aankoop van grond en / of aannemingsovereenkomst
 • Renteverlies tijdens de bouwperiode tot maximaal 4% gerekend over de koop- / aannemingssom vermeerderd met de som van de kosten hiervoor vermeld
 • Architecten honorarium / advieskosten gerelateerd aan de bouw van de woning
 • Leges kosten

 

Wat is Inkomensbepaling Loondienst?

Inkomensbepaling Loondienst (IBL) is een methode waarbij je als huizenkoper of overlsuiter gebruik maken van het UWV Verzekeringsbericht in plaats van de werkgeversverklaring. Deze methode werd voorheen de Handig Inkomensbepaling genoemd. 

Hoe werkt Inkomensbepaling Loondienst?

Inkomensbepaling Loondienst begint met het delen van je UWV Verzekeringsbericht met ons als geldverstrekker. Dit kan gemakkelijk via de Ockto app en met je DigID. Het UWV Verzekeringsbericht is een digitaal document met daarop je loon- en werkgeversverleden. Wij passen hier zorgvuldig ontwikkelde beleids- en rekenregels op toe en berekenen daarme je maximale inkomen dat kan worden gebruikt voor de berekening van het hypotheeklasten-toetsinkomen. Dit noemen we de Inkomensbepaling Loondienst (IBL). 

Met deze methode wordt de klassieke werkgeversverklaring overbodig en bespaar je veel tijd tijdens de hypotheekaanvraag. Uit cijfers blijkt namelijk dat een traditionele werkgeversverklaring gemiddeld 2,4 keer aangeleverd moet worden. Het invullen van het document met de verkeerde feiten of het onvolledig invullen zorgt er vaak voor dat de verklaring niet in één keer goedgekeurd kan worden. Door gebruik te maken van een digitale oplossing zoals IBL, waarbij geen tussenkomst van de werkgever meer nodig is, wordt dit probleem opgelost.

Let op! Inkomensbepaling Loondienst resulteert in een inkomensbedrag dat veelal lager is dan wat je op je loonstrook gewend bent te zien. Dit komt omdat het gebaseerd is op het sociaal verzekerings (SV)-loon van het UWV verzekeringsbericht en een gemiddelde neemt over de afgelopen drie jaren.

Hoe werkt Ockto Data van de Bron?

Neo Hypotheken wil al dat gedoe met papieren stukken verminderen voor haar klanten en werkt daarom met digitale gegevens direct vanuit de verschillende overheidsbronnen. Dit ontsluiten wij met akkoord van de klant via Ockto. Met de beveiligde Ockto app deel je gemakkelijk en veilig je persoonsgegevens. Alleen gegevens die noodzakelijk zijn, worden gedeeld. Niets meer en niets minder. Zie voor meer informatie deze pagina's:

https://ockto.eu/wat-is-ockto

https://ockto.eu/ockto-veilig

https://ockto.eu/faq

 

Waar moet ik bij Neo Hypotheken terecht als ik een klacht heb?

Heb je een klacht over Neo Hypotheken dan vinden we dit uiteraard erg vervelend, maar horen ook graag waar het over gaat en wat we kunnen doen om het op te lossen! Je kunt hiervoor een mail met de details van je klacht sturen naar klachten@neohypotheken.nl . Je klacht komt bij een gespecialiseerd team terecht dat er direct mee aan de slag gaat. Kijk voor meer informatie op onze klachten procedure pagina

Ik heb een vraag over mijn persoonsgegevens

Neo Hypotheken verwerkt persoonsgegevens bij de hypotheekacceptatie en bewaart persoonlijke klant informatie indien nodig. Uiteraard kan je als klant jouw persoonsgegevens altijd inzien, aanpassen, wijzigen en verwijderen. Hiervoor dient wel een speciaal verzoekformulier aan onze functionaris gegevensverwerking via het emailadres: fg@neohypotheken.nl

Kan ik na het afsluiten van een Neo Hypotheek deze nog aanpassen?

Natuurlijk kan je na het afsluiten van een hypotheek nog zaken veranderen, zo kun je het bedrag verhogen of verlagen, de rente termijn aanpassen, aflossingsvorm wijzigen of rente middelen. Zie hier meer information over op onze pagina 'Hypotheek Aanpassen' Let op! Wij rekenen voor hypotheekaanpassingen veelal een vast bedrag aan administratiekosten van €250.