Neo Hypotheken Uit Elkaar Gaan Scheiden

Uit elkaar gaan

Als jullie uit elkaar gaan of scheiden, moet er veel geregeld worden. Vooral als je samen een koophuis met een hypotheek hebt. Los van emotionele beslissingen, moet je ook veel praktische knopen doorhakken. Wat zijn je opties en welke stappen moet je zetten?

Uit elkaar met een hypotheek

Wat er met de hypotheek gebeurt als je gaat scheiden, hangt af van jullie specifieke omstandigheden. Is de hypotheek bijvoorbeeld op één naam of op naam van jullie beiden? Zijn jullie getrouwd in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden? Overwegen jullie het huis te verkopen, of zal een van jullie er blijven wonen? Samen met ons stappenplan en een onafhankelijke hypotheekadviseur kun je onderzoeken welke oplossing het beste past bij jullie situatie.

Stap 1. Bepaal wie de eigenaar is

In de meeste gevallen is de koper van een woning ook de eigenaar ervan. Maar door middel van een huwelijk of geregistreerd partnerschap kunnen deze eigendomsrechten anders zijn. 

Huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden

In de huwelijkse voorwaarden of de partnerschapsvoorwaarden kan beschreven staan wie de eigenaar van de woning is en wie er in de woning mag blijven na een scheiding.  

Gemeenschap van goederen

Wanneer er sprake is van een gemeenschap van goederen binnen jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap, en er geen huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden zijn opgesteld, ben je beiden voor de helft eigenaar van de koopwoning. Dit geldt zelfs als een van jullie het huis heeft gekocht vóór het huwelijk. Jullie zijn ook allebei verantwoordelijk voor het betalen van de hypotheek. Dit heet hoofdelijke aansprakelijkheid. 

Beperkte gemeenschap van goederen

Hebben jullie een beperkte gemeenschap van goederen? En hebben jullie geen huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden? Dan is het huis van jullie samen als a) jullie samen de woning vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap gekocht hebben of b) een van jullie de woning kocht tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Kocht een van jullie de woning vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan is slechts die persoon de eigenaar.

Stap 2. Bekijk wat er financieel mogelijk is

Als je uit elkaar gaat en de woning is van jullie beiden, dan zijn er verschillende mogelijkheden voor jullie woning en hypotheek.  Onze rekentool geeft een eerste indruk van wat je maximaal aan hypotheek kunt lenen.

Maximale hypotheek berekenen

Financiele opties

Neo Hypotheken Partner Uitkopen

Optie 1: Partner uitkopen en hypotheek overnemen

Staat de hypotheek op beide namen en wil één van jullie in het huis blijven wonen? Dan zou je mogelijk de hypotheek kunnen overnemen en dien je jouw (ex-)partner uit te kopen. Degene die vertrekt kan dan uit de ‘hoofdelijke aansprakelijkheid’ voor de lening ontslagen worden. Ontdek hoe het uitkopen van een (ex-)partner in z’n werk gaat.

Partner uitkopen
Neo Hypotheken Bijleenregeling

Optie 2: Huis verkopen en hypotheek aflossen

Als jullie beiden niet in jullie woning willen of kunnen blijven wonen, kunnen jullie de woning verkopen. Als jullie allebei voor de helft eigenaar zijn van de woning, en de woning met overwaarde verkopen, krijgen jullie te maken met de bijleenregeling. De bijleenregeling stimuleert dat je de overwaarde van je oude woning gebruikt bij de aankoop van de volgende woning, om de hypotheekrenteaftrek te behouden.

Bijleenregeling
Neo Hypotheken Woning Onbedeeld Laten

Optie 3: Woning tijdelijk onbebedeeld laten

Behalve uitkopen of verkopen, is het ook mogelijk dat jullie samen eigenaar blijven van de woning. De vertrekkende partner blijft (tijdelijk) mede-eigenaar. In dat geval blijven jullie samen de hypotheek betalen. In dat geval mag de betalende partner de gemaakte rentekosten aftrekken bij de belasting als alimentatie. De partner die de rente ontvangt, moet de alimentatie opgeven als ontvangen alimentatie. Laat je hierover goed informeren door een adviseur of middels de informatie op de website van de Belastingdienst.

Belastingdienst

Stap 3. Maak samen afspraken

Blijft een van jullie in het huis wonen of verkopen jullie de woning? Wat willen jullie daarbij eventueel financieel regelen? Kan de vertrekkende partner bijvoorbeeld nog een tijdje (een deel van) de rentelasten betalen? De keuze wat jullie met het huis en hypotheek doen zijn niet de enige afspraken die jullie moeten maken. Er zijn nog meer financiële vragen om samen voor te gaan zitten. Gaat een van jullie partneralimentatie betalen? Wat doen jullie met eventueel gezamenlijk spaargeld of beleggingen? Hoe zit het met jullie pensioen? En welke verzekeringen hebben jullie samen lopen en wat doen jullie daarmee? 

Let op: Dit soort afspraken kunnen jullie laten opnemen in een echtscheidingsconvenant. Vaak doet een mediator, notaris of advocaat dit voor jullie. In deze overeenkomst staan alle gemaakte afspraken over de scheiding zwart op wit. Het gaat dan bijvoorbeeld over afspraken rondom jullie kinderen en afspraken over wie in de woning blijft wonen en hoe jullie je pensioen verdelen. Ook leg je in het echtscheidingsconvenant afspraken over jullie hypotheek vast. 

Stap 4. Onderzoek de opties met hypotheekadviseur

Samen met een hypotheekadviseur kunnen jullie kijken of jullie behoeften en wensen rondom de woning en de hypotheek ook financieel haalbaar zijn. Wil je in het huis blijven wonen? Bereken dan - samen met een hypotheekadviseur - of je je ex-partner kunt uitkopen en daarnaast de volledige hypotheekschuld kunt dragen. De expert kan je advies geven of je mogelijk de hypotheek kunt verhogen of een tweede hypotheek kunt nemen. Ook als je de woning verlaat of jij/jullie op zoek gaat naar een nieuwe woonruimte kan een hypotheekadviseur helpen met de hypotheek mogelijkheden voor een volgende woning

 

Neo Hypotheken Hypotheekadviseur1

Let op! Neo Hypotheken kan hypotheekaanvragen pas definitief beoordelen nadat de scheiding officieel is afgerond. Je kunt wel alvast een Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid (OHA) aanvragen, mits de achterblijvende partner de partner kan uitkopen en financieel de nieuwe en bestaande hypotheek kan dragen.

Stap 5. Maak de scheiding officieel

Zijn de afspraken gemaakt in het echtscheidingsconvenant en heb je misschien zelfs al het hypotheekproces in gang gezet? Dan kunnen jullie een verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechtbank. Wanneer de rechtbank officieel een goedkeuring (de echtscheidingsbeschikking) heeft gegeven over de echtscheiding, kan deze beschikking worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en de echtscheiding definitief worden gemaakt. Pas wanneer de echtscheiding definitief is, kun je de hypotheek regelen. Bij een relatiebreuk ligt dit iets eenvoudiger: met een getekende vaststellingsovereenkomst kun je direct de hypotheek gaan regelen.

 

Stap 6. Overdracht regelen bij de notaris

Nadat de echtscheiding definitief is, kunnen jullie de eventuele overdracht van de woning en hypotheek regelen. In het geval dat een partner de ander uitkoopt, moet namelijk naast de hypotheek ook de woning op één naam gezet worden. Daarvoor ga je naar de notaris.  Bij de notaris wijzig je de hypotheekakte en onderteken je de akte van verdeling.  Met de “akte van verdeling” wordt er vastgelegd wie de woning krijgt en de hypotheek op zich neemt. De notaris zal vervolgens de nieuwe eigendomsverhoudingen officieel vastleggen bij het Kadaster, waardoor de woning officieel in jouw bezit komt en alles netjes is geregeld.

Stap 7. Nieuwe hypotheekaanvraag

Nadat je officieel gescheiden bent kunnen wij definitief jouw hypotheekaanvraag beoordelen. Ter bevestiging van de scheiding hebben wij voor een Non-NHG lening de volgende documenten nodig:

- Een kopie van het door alle partijen ondertekende echtscheidingsconvenant

- Een kopie van de echtscheidingsbeschikking 

- Indien aanwezig, een kopie van de (concept)akte van verdeling

 

Voor NHG leningen dien je als aanvulling op bovenstaande documenten ook nog een recent afschrift uit de burgerlijke stand in te leveren waaruit de inschrijving van de echtscheiding blijkt. 

neo-hypotheek-aanvragen

Bepaal zelf hoe jij jouw hypotheek regelt

Met een hypotheekadviseur

  • Onafhankelijk advies: kies uit meer dan 1600 aangesloten adviseurs
  • Vind een hypotheekadviseur bij jou in de buurt
  • Persoonlijke begeleiding

Afsluitkosten:

Hypotheekadvies & bemiddeling: €1.500 - €3.000,-

Zelf online afsluiten

  • Je vraagt gemakkelijk en snel zelf online een hypotheek aan en stelt deze zelf samen

  • Binnen enkele uren krijg je en rente aanbod

  • Wanneer je de aanvullende stukken na het rente aanbod hebt aangeleverd is er binnen 24 uur een definitief hypotheek aanbod

  • Je betaalt alleen voor een bindend hypotheekaanbod na ondertekening en wanneer je alsnog die hypotheek niet bij Neo Hypotheken afsluit

Langer dan 12 jaar geleden gescheiden?

Voor echtscheidingen van langer dan 12 jaar geleden is voor NHG leningen een recent afschrift uit de burgerlijke stand samen met de meest recente belastingaangifte voldoende om te bepalen of er mogelijk nog sprake is van alimentatieplicht. Hiermee komt dus het vonnis, het echtscheidingsconvenant en indien van toepassing de akte van verdeling als aan te leveren document te vervallen. Voor niet-NHG leningen geldt voor echtscheidingen langer dan 12 jaar geleden dat we geen bewijslast opvragen.

Veelgestelde vragen

Deels. Je kunt de voorlopige hypotheekofferte al aanvragen op het moment dat de scheiding nog niet rond is. Houd er wel rekening mee dat je pas zelfstandig een koopovereenkomst kunt sluiten en een hypotheek af kunt sluiten nadat je een officieel echtscheidingsconvenant hebt ondertekend en de echtscheiding is uitgesproken en geregistreerd bij de gemeente.

Als jullie woning overwaarde heeft, hebben jullie in principe allebei recht op 50% van die overwaarde. Tenzij anders is afgesproken. In de praktijk betekent overwaarde na een scheiding dat als je ervoor kiest om in het huis te blijven wonen en je partner uit te kopen, je de helft van de overwaarde aan je partner moet betalen. Dit betekent dat je een hogere hypotheek moet afsluiten (of meer spaargeld moet gebruiken) om financieel in staat te zijn om in het huis te blijven wonen.

Als er sprake is van een restschuld, wat betekent dat de hypotheekschuld hoger is dan de waarde van het huis, dan moet de vertrekkende partner de helft van dit bedrag aan de achterblijvende partner betalen.

Koop je samen met je partner een woning en ondertekenen jullie allebei de hypotheekakte? Dan zijn jullie allebei hoofdelijk aansprakelijk voor de hypotheekschuld. Dit betekent dat je allebei verantwoordelijk bent voor het nakomen van alle gemaakte afspraken met betrekking tot de hypotheek. Komen jullie de afspraken niet na, dan kan de bank jullie allebei aansprakelijk stellen voor de resterende schuld. Beëindig je de relatie en neemt één van jullie het huis over, dan moet de vertrekkende partner ontslagen worden uit zijn of haar hoofdelijke aansprakelijkheid. 

Wil je zelf ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid aanvragen, vul dan op het 'Aanvraagformulier OHA' de gegevens in van degene die in het huis blijft wonen. Je vindt dit formulier onder 'Contact' in het openingsscherm van MijnHypotheekOnline. Je kunt het formulier digitaal ondertekenen en daarna meteen naar ons sturen.

Neo Hypotheken brengt voor het aanvragen van een Ontslag Hoofdelijk Aansprakelijkheid €250 aan administratiekosten in rekening.

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door:

mark-van-der-geer
  • Mark van der Geer
  • Hoofd Risk & Compliance