Neo Hypotheken Partner Uitkopen

Partner uitkopen. Hoe werkt dat?

Als jullie samen een koopwoning hebben en besluiten om uit elkaar te gaan, dan kan één van jullie mogelijk de hypotheek overnemen. In het geval van overwaarde op de woning moet degene die in het huis wil blijven wonen, de andere ex-partner uitkopen. Hoe pak je dit proces aan? En hoe weet je of het uitkopen financieel mogelijk is? Wij leggen het je uit.

Uitkopen partner?

Bij het beëindigen van een relatie of een scheiding komt veel kijken. Naast dat het natuurlijk een emotionele rollercoaster kan zijn, moeten er ook veel dingen geregeld worden.  In het geval van een gedeeld koophuis, zullen er beslissingen gemaakt moeten worden over hoe dat verder gaat. Gaan jullie het huis samen verkopen of blijft één van jullie in het huis wonen? Als je in het huis wilt blijven wonen, en dus de enige eigenaar van de woning wilt blijven, zul je bestaande hypotheek moeten overnemen en in geval van overwaarde je ex partner hiervoor moeten compenseren. Dat betekent dat jij alleen de bestaande en eventuele extra hypotheeklasten moet kunnen dragen ten behoeve van de uitkoopsom die je aan je ex-partner moet betalen. 

De voordelen van uitkoop partner

 • Je betaalt geen overdrachtsbelasting. Tenzij je het anders hebt afgesproken in je huwelijkse voorwaarden.
 • Je betaalt geen verhuiskosten.
 • Voor kinderen is het meestal fijn om in dezelfde woning te kunnen blijven wonen/logeren.

Hypotheek overnemen in 5 stappen

Stap 1. De waarde van de woning bepalen

De eerste stap is om de huidige marktwaarde van jullie koophuis vast te stellen, en dit kan op verschillende manieren worden gedaan:

 • Schakel een taxateur in voor een officieel taxatierapport of maak gebruik van een desktoptaxatie. Zorg ervoor dat je vooraf informeert naar de kosten hiervan.
 • Laat een ruwe schatting maken van de waarde door een makelaar. In de meeste gevallen zijn hier geen kosten aan verbonden.
 • Verkrijg recente verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de buurt door een klein bedrag te betalen bij het kadaster.
 • Zoek de WOZ-waarde online op via het gratis WOZ-waardeloket. Houd er rekening mee dat dit een modelwaarde is en mogelijk niet actueel, dus het kan afwijken van de werkelijke waarde van je huis.

Let op: Bij Neo Hypotheken mag je tot 90% Loan to Value een Desktoptaxatie of een WOZ waardebeschikking gebruiken. 

 

Stap 2: De waarde van de woning verdelen

Hoe jullie de waarde van het huis moeten verdelen, hangt af van jullie juridische samenlevingsvorm. Zijn jullie getrouwd in (beperkte) gemeenschap van goederen of met huwelijkse voorwaarden? Of hebben jullie een geregistreerd partnerschap? Er zijn drie verschillende scenario’s:

 • Gemeenschap van goederen (getrouwd vóór 1 januari 2018): Als jullie getrouwd zijn in gemeenschap van goederen vóór 1 januari 2018, zijn jullie automatisch voor de helft eigenaar en schuldenaar van het huis. Dit betekent dat de helft van de onderwaarde of overwaarde aan jou toebehoort, zelfs als het huis vóór het huwelijk eigendom was van een van jullie.
 • Beperkte gemeenschap van goederen (getrouwd na 1 januari 2018): Sinds 1 januari 2018 trouw je automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Als je na deze datum getrouwd bent en het huis vóór het huwelijk alleen van jou was, blijft het na de echtscheiding jouw eigendom, tenzij jullie anders hebben vastgelegd in jullie huwelijkse voorwaarden.
 • Huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden: Als jullie huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden hebben opgesteld, zal de verdeling van de waarde van de woning afhangen van de afspraken die jullie hierin hebben gemaakt. Een mediator kan eventueel helpen om de details van deze verdeling uit te leggen. Dit helpt jullie om te begrijpen hoe de verdeling van de woningwaarde in jullie specifieke situatie moet worden aangepakt.

 

Stap 3. Je partner uitkopen

Degene die in de koopwoning blijft wonen, moet de andere partner dus uitkopen. Die heeft namelijk recht op de helft van de waarde van het huis, tenzij jullie daar iets anders over hebben afgesproken. Dus blijf jij in het huis wonen? Dan koop jij je ex-partner uit en moet je je partner een uitkoopsom betalen. Is er geen overwaarde, maar onderwaarde: een zogenaamde restschuld? Een restschuld, of in de volksmond een huis onder water, betekent dat jullie de hypotheek niet kunnen aflossen met de opbrengst van de verkoop van de woning. Dan moet je ex-partner aan jou de helft van die restschuld betalen.

Rekenvoorbeeld overwaarde

 • Taxatiewaarde: € 300.000
 • Nog openstaande hypotheek: € 220.000
 • Overwaarde is dus: € 80.000
 • Je partner heeft recht op: € 40.000

Rekenvoorbeeld onderwaarde

 • Taxatiewaarde: € 300.000
 • Nog openstaande hypotheek: € 330.000
 • Restschuld is dus: € 30.000
 • Jij hebt recht op:  € 15.000

Partner uitkopen in termijnen

Wist je dat het ook mogelijk is om de uitkoopsom in termijnen te betalen? Als je de uitkoopsom niet in één keer kunt betalen, kun je goede afspraken maken met je ex-partner om de uitkoopsom later of in termijnen te betalen. Een mediator zou jullie met een betalingsregeling kunnen helpen. 

Stap 4. Maak een afspraak met de hypotheekadviseur

Nu je weet voor welk bedrag je je ex-partner moet uitkopen, kun je een afspraak maken met een financieel hypotheekadviseur. Samen kunnen jullie kijken of het overnemen van de hypotheek financieel haalbaar is. Heb je niet genoeg geld om je ex-partner uit eigen middelen te kopen? Het bedrag dat je nodig hebt om je ex-partner uit te kopen, kun je mogelijk laten opnemen in je hypotheek. Misschien kun je je hypotheek verhogen of een tweede hypotheek afsluiten. Die extra kosten moet je dan wel kunnen dragen. De financieel adviseur kan voor jou berekenen of dit op basis van jouw inkomen, maar ook bijvoorbeeld alimentatie die je mogelijk moet betalen, financieel mogelijk is. 

 

Stap 5. Naar de notaris

Tot slot dienen jullie een bezoek te brengen aan de notaris om de akte van verdeling op te stellen. Met deze akte wordt namelijk vastgelegd wie de woning krijgt en de hypotheek op zich neemt. Ook de hypotheekakte moet worden aangepast. Het opstellen en het aanpassen van deze aktes is belangrijk omdat jouw ex-partner na de relatiebreuk of scheiding juridisch gezien anders nog steeds medeverantwoordelijkheid blijft voor de woning en de hypotheekschuld.  De notaris zal de akte inschrijven bij het Kadaster en hierdoor zal de woning officieel op naam van jou komen te staan.

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door:

mark-van-der-geer
 • Mark van der Geer
 • Hoofd Risk & Compliance