Neo Hypotheken Taxatierapport

Taxatierapport

Als je een hypotheek afsluit is het taxatierapport een van de belangrijkste documenten. In dit rapport stelt een taxateur de marktwaarde van de woning vast. Zonder dit taxatierapport is het eigenlijk niet mogelijk om in aanmerking te komen voor een hypotheek. Laten we ontdekken wat er in het taxatierapport staat en wat de kosten van een taxatierapport zijn.

Wat is een taxatierapport?

 

Bij het kopen van een woning en het indienen van een hypotheekaanvraag is een taxatierapport bijna altijd noodzakelijk. Dit rapport presenteert een beoordeling van de actuele marktwaarde en staat van de woning door middel van een taxatie door een expert, de taxateur. Afhankelijk van het type  woning dat je wilt kopen, zal de taxateur een visuele dan wel alleen een data gebaseerde  inspectie van je huis uitvoeren. Hierbij wordt altijd informatie uit het Kadaster gehaald en databases geraadpleegd met woningtaxatie en waardebepaling gegevens van omliggende woningen. Ook wordt vaak het bestemmingsplan van de locatie van de woning bestudeerd.

 

Waarom moet je je woning laten taxeren?

Bij het aanvragen van een hypotheek willen wij als geldverstrekker graag weten of de prijs die je voor je huis betaalt overeenkomt met de marktwaarde van de woning. Hiervoor komt de onafhankelijke taxateur in beeld. Vanwege wet- en regelgeving mag voor de aankoop van een woning niet meer dan 100% van de getaxeerde marktwaarde worden gefinancierd, dus als je een bod doet dat hierboven ligt moet je voorbereid zijn om het extra bedrag zelf te betalen. 

Nieuwbouwwoningen

Bij een nieuwbouwwoning is een taxatierapport meestal niet verplicht omdat er vaak nog geen pand is om te taxeren. Daarentegen gebruikt Neo Hypotheken de 'stichtingskosten' voor de waardebepaling van een nieuwe woning.

Wat staat er in het taxatierapport?

Een taxatierapport bevat veel gegevens zoals de onderhoudsstaat en de marktwaarde van een woning. De taxateur bepaalt de waarde van het huis aan de hand van de volgende informatie en analyses:

 

 • Beschrijving van de woning: Dit omvat informatie over de locatie, de ligging, het type woning, het bouwjaar, de grootte van het perceel en het woonoppervlak.
 • Onderhoudsstaat: De huidige staat van onderhoud van de woning, inclusief eventuele problemen of renovatie behoeften. Een schatting van de waardevermeerdering door eventuele verbouwplannen.
 • Omgevingsfactoren: Informatie over bijvoorbeeld een bestemmingsplan, de bodemgesteldheid, bereikbaarheid van de woning en voorzieningen in de directe omgeving. 
 • Marktsituatie: Een overzicht van recente vergelijkbare woningverkopen (ook wel 'comparables' of 'comps' genoemd) in de buurt, om de waarde van de getaxeerde woning in context te plaatsen.
 • Bouwkundige aspecten: Gedetailleerde beschrijving van de constructie, architectuur en bijzondere kenmerken van de woning.
 • Kadaster informatie: Gegevens over bijvoorbeeld het eigendom van de ondergrond (erfpacht) en andere juridische aspecten.
 • Duurzaamheid: Het energielabel van de woning en informatie over energiebesparende maatregelen.

 

Welk type taxatierapporten zijn er?

Er zijn verschillende mogelijkheden om de waarde van je huis te bepalen, maar er zijn slechts twee typen taxatierapporten die Neo Hypotheken accepteert voor de aanvraag van nieuwe woning- of oversluit-financiering, namelijk:

1. De  standaard taxatie (op locatie): het taxatierapport wordt door een taxateur middels visuele inspectie van de woning opgemaakt

2. De online desktop-taxatie:  ook wel hybride taxatie genoemd, waarbij op afstand een taxateur met behulp van een modelmatige waardebepaling de woningwaarde bepaald - aangevuld met zijn eigen expertise. 

Tevens is er bij taxatierapporten onderscheid te maken tussen een gevalideerde en ongevalideerde taxatie. Bij een gevalideerde taxatie wordt het taxatierapport van de woning door het onafhankelijke validatieinstituut NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut) gecontroleerd op compleetheid en accuratesse.

Standaard taxatie op locatie

Bij een gevalideerd, standaardtaxatierapport wordt de waarde van een woning door een onafhankelijke en erkende taxateur ter plaatse bepaald middels visuele inspectie. In het taxatierapport wordt volgens bepaalde richtlijnen de waarde van een woning en staat van onderhoud beoordeeld en vastgelegd.  In de meeste gevallen wordt dit rapport gecontroleerd door het NWWI. Dit validatie-instituut heeft als taak hypotheek- en taxatiefraude tegen te gaan door taxatierapporten te controleren en te valideren. Neo Hypotheken accepteert alleen door het NWWI gevalideerde standaard taxatierapporten.

Online desktop-taxatie

Tegenwoordig accepteren steeds meer hypotheekverstrekkers ook een desktop taxatie: een modelmatige woning-waardebepaling met controle door een taxateur op afstand. Bij een desktop taxatie beoordeelt een gecertificeerde taxateur online de waarde van je woning. Oftewel: de taxateur waardeert de woning vanachter zijn ‘desktop’. De taxateur gebruikt hiervoor een geautomatiseerd waarderingsmodel van bijvoorbeeld Calcasa die de waarde van de woning aan de hand van vergelijkbare verkochte woningen berekent, waarbij rekening wordt gehouden met woningkenmerken, locatie en marktprijsontwikkelingen. Een taxatie van de woning is daardoor een kwestie van uren in plaats van dagen. Ook de kosten liggen significant lager. 

Goed om te weten!

 

Bij Neo Hypotheken kun je onder bepaalde voorwaarden gebruikmaken van een desktop taxatie. Deze voorwaarden zijn dat de hypotheek maximaal 90% van de marktwaarde van de woning mag zijn, er geen mee te financieren verbouwing is waarvan de waardevermeerdering moet worden meegenomen in de maximale hypotheekberekening, en de te taxeren woning moet passen in een modelmatige waardebepaling. Alleenstaande woningen passen meestal niet in deze taxatiemethode, appartementen vaak wel.

Wat zijn de taxatiekosten?

De officieel erkende desktop taxatie van Calcasakost 95 euro (incl. BTW). De taxatiekosten voor een taxatie op locatie variëren per taxatiebureau, soms zijn ze onderhandelbaar. Meestal liggen de kosten van een traditionele taxatie tussen de 550 en 1.000, afhankelijk van bijvoorbeeld de grootte van je woning. Bepaalde taxateurs hanteren een percentage van de getaxeerde waarde, bijvoorbeeld 0,2%. Hoe hoger de waarde van je huis, hoe meer je betaalt. Andere rekenen een vast tarief, ongeacht de waarde. Daarom is het slim om verschillende taxateurs te vergelijken.

 

De taxatiekosten kunnen worden uitgesplitst in:

 • Tarief taxateur (vanaf € 150,-)
 • Kadasterkosten (€ 10,- tot € 25,-)
 • Gemeentelijke leges (€ 0,- tot € 50,-)
 • Administratiekosten (€ 10,- tot € 25,-)
 • Kosten validatie instituut NWWI (€42,95)
 • De BTW (21% van het totaalbedrag)

FAQ taxatierapport

Vaak nadat je bod is geaccepteerd, laat je een taxatierapport maken. Een taxatierapport heb je namelijk nodig om een bindende hypotheekofferte te ontvangen. De geldverstrekker wil namelijk de marktwaarde van de woning weten om zo de maximale lening te kunnen inschatten. Je kunt namelijk niet meer lenen dan wat het huis waard is. Bovendien hangt ook de hypotheekrente af van hoeveel je leent in verhouding tot de waarde van het huis. 

Elke taxateur moet in een register staan en lid zijn van een branchevereniging. Maar niet elk taxatierapport wordt gevalideerd door een validatie-instituut. Hypotheekverstrekkers vragen meestal om een gevalideerd taxatierapport, wat betekent dat een validatie-instituut het rapport controleert om fraude te voorkomen. Dit instituut, zoals het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI), gebruikt handmatige en automatische controles. Het NWWI wordt weer gecontroleerd door de stichting Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NVRT). Deze zorgt ervoor dat het validatie-instituut NWWI voldoet aan de kwaliteitsnormen.

Bij het kopen van een woning betaalt de koper de taxatiekosten. Deze kosten zijn echter fiscaal aftrekbaar.

Hoelang het precies duurt voordat je het taxatierapport ontvangt, is afhankelijk van de taxateur. Meestal ontvang je het rapport enkele dagen tot een week na de taxatie van de woning. Een desktop taxatie heb je meestal binnen vier uur in je mailbox. 

Een taxatierapport is een momentopname omdat de waarde van een huis in de loop der tijd kan veranderen. Hierdoor is een taxatierapport maar voor een beperkte tijd geldig. Hoe lang het geldig is, hangt af van de geldverstrekker. Bij Neo Hypotheken hanteren wij een termijn van 6 maanden. Het taxatierapport mag op de datum van het bindend hypotheekaanbod niet ouder zijn dan 6 maanden gerekend vanaf de taxatiedatum.

Ja. De kosten voor de taxatie om een hypotheeklening te krijgen, zijn aftrekbaar. Als deze kosten zijn opgenomen in de lening, moet de lening in de belastingaangifte worden verdeeld. Het deel dat hierdoor ontstaat valt onder box 3, waarover je geen renteaftrek kunt krijgen.

Het is bij ons niet mogelijk om gebruik te maken van een recente WOZ (Waardering Onroerende Zaken)-beschikking voor het bepalen van de woningwaarde van het te financieren onderpand. Echter een kopie van een recente WOZ-beschikking kan wel gebruikt worden voor het aantonen van de woningwaarde in de volgende situaties:

 • Bepalen van een mogelijk verkoopverlies van de huidige niet verkochte woning
 • Het aanpassen van de waarde van de woning en de risicoklasse na passeren van de hypotheek
 • Verhogingen en herfinancieringen t/m risicoklasse 90% LTV

De waardepeildatum van de WOZ-beschikking mag nooit ouder dan het voorgaande jaar zijn op het moment van hypotheekaanbod of aanpassen van de woningwaarde. De informatie op deze pagina is gecontroleerd door:

mark-van-der-geer
 • Mark van der Geer
 • Hoofd Risk & Compliance