Neo Hypotheken Met Pensioen

Met pensioen

Ben je met pensioen of bereik je binnen tien jaar de AOW-leeftijd? Als je met pensioen gaat, start er een nieuwe levensfase. Een fase waarin je veel meer van je vrije tijd kunt gaan genieten. Maar ook jouw inkomen gaat veranderen. Het is daarom slim om nu alvast na te denken of jouw financi├źle situatie aansluit op de wensen voor in de toekomst. Neo Hypotheken denkt graag met je mee.

Hypotheek en pensioen

Voordat je met pensioen gaat, doe je er goed aan om jouw financiële plaatje in kaart te brengen. Zelfs al eerder dan je denkt: vaak al zo’n 10 jaar voor je pensioen.  Hoeveel bedraagt je pensioen? Is het pensioeninkomen straks nog voldoende om de hypotheeklasten te betalen? En wat doe je met je hypotheek? Een onafhankelijke pensioenadviseur kan je hierbij helpen. Plan vóór je 57e nog een hypotheekgesprek in. Zo weet je zeker dat je tijdig de juiste keuzes maakt. Voor nu en later.

Stappenplan goed geregeld met pensioen gaan

Stap 1. Inzicht in jouw pensioeninkomen

Kun of wil je de hypotheek op de einddatum niet (helemaal) terugbetalen? Onder­zoek dan of je straks genoeg inkomen hebt om de resterende hypotheekschuld te herfinancieren.  Als je met pensioen bent of binnen 10 jaar met pensioen gaat,  zullen je maandelijkse inkomsten namelijk dalen.  Zoek nu alvast uit of jouw totale pensioeninkomen voldoende is om jouw hypotheek en andere maandlasten te kunnen betalen, dan wel de hypotheek op een later tijdstip te herfinancieren. 

Een nieuwe fase, een nieuw inkomen

Neo Hypotheken Aow Uitkering

AOW

De AOW-uitkering vormt het basisinkomen en de ingangsdatum ervan zal mogelijkl de komende jaren geleidelijk stijgen. Wanneer de uitkering precies begint, hangt af van je geboortedatum. Met behulp van de rekentool van de Sociale Verzekeringsbank kun je ontdekken vanaf welk moment je naar verwachting AOW-uitkering zal ontvangen: 

Bereken AOW leeftijd
Neo Hypotheken Pensioenoverzicht

Pensioen

Op de website MijnPensioenoverzicht.nl kun je een overzicht vinden van het pensioen dat je al hebt opgebouwd en het verwachte pensioenbedrag na je pensionering, inclusief de AOW-uitkering. Ook vind je in dit overzicht informatie over de verschillende pensioenregelingen. 

MijnPensioenoverzicht
Neo Hypotheken Uit Elkaar Gaan Scheiden

Pensioen na scheiding

Heb je in het verleden een echtscheiding achter de rug, dan kan dit financiële gevolgen voor je pensioenuitkering hebben. Afhankelijk van de afspraken die destijds zijn gemaakt, kan het zijn dat je recht hebt op het ouderdomspensioen van een ex-partner. Het omgekeerde is ook mogelijk: je ex-partner zou wellicht aanspraak kunnen maken op een deel van jouw pensioen.

Scheiden

Stap 2. Jouw pensioen zelf aanvullen

Nadat je jouw financiële situatie in kaart hebt gebracht, weet je of je jouw hypotheek na je pensionering kunt blijven betalen. Kom je tot de conclusie dat je inkomen vanaf je pensioendatum niet genoeg is om je hypotheeklasten te betalen? Of wil je misschien meer financiële ruimte in de toekomst? Er zijn verschillende mogelijkheden om extra pensioen op te bouwen of om de verwachte uitgaven na je pensioen te verlagen. 

Voorkom een pensioengat

Neo Hypotheek Extra Aflossen

Hypotheek (sneller) aflossen

Heb je je hypotheek nog niet afgelost als je straks met pensioen gaat? Dan is het mogelijk om nu al een bedrag extra af te lossen, als je over voldoende middelen beschikt. Hierdoor betaal je in de toekomst maandelijks minder aan je hypotheek. Vanaf 2019 moet je wel rekening houden met de belasting die je moet betalen over het eigenwoningforfait. Momenteel geldt er nog een overgangsregeling waarbij niet het volledige eigenwoningforfait belast wordt. Deze overgangsregeling zal jaarlijks worden verminderd en uiteindelijk volledig worden afgeschaft op 1 januari 2048. Vanaf dat moment zal het eigenwoningforfait van je woning volledig belast worden.

Extra aflossen hypotheek
Neo Hypotheken Tweede Hypotheek

Overwaarde verzilveren met tweede hypotheek

Rust er overwaarde op je huis door de gestegen huizenprijzen? Dan is dat wellicht een interessante optie om je overwaarde te verzilveren, door bijvoorbeeld een verhoging of tweede hypotheek af te sluiten.  Je hoeft dan niet je woning te verkopen om toch de overwaarde op je huis in handen te krijgen. Vervolgens kun je dit bedrag besteden aan wat je maar wilt, zoals het aanvullen van je pensioen.

Tweede hypotheek
Neo Hypotheken Bijleenregeling

Verhuizen naar een goedkopere woning

Staat verhuizen naar misschien een kleinere en goedkopere woning op je verlanglijst? Door je huidige woning te verkopen, komt je overwaarde in één keer vrij. Met die overwaarde kun je de hypotheek op je volgende koophuis verlagen. Dit betekent dat je straks lagere vaste lasten hebt en dat er dus elke maand meer geld overblijft om van te leven. Houd er rekening mee dat je onder de bijleenregeling valt als je overwaarde vrijkomt na de verkoop van je woning.

Bijleenregeling

Stap 3. Jouw vermogen na je pensioen

Niet iedereen heeft natuurlijk met een pensioengat te maken. Het kan ook zijn dat je meer vermogen hebt gespaard / belegd dan je zelf nodig hebt om rond te komen. Een luxe! In dat geval is het handig om met een onafhankelijke pensioenadviseur te kijken wat je met dit vermogen na je pensionering kan / gaat doen.

Neo Hypotheken Pensioen Adviseur Vinden

Optie 1. Schenken na je pensioen

Heb je meer vermogen dan nodig is om je vaste lasten te dekken na je pensioen? Dan kan belastingvrij schenken een slimme optie zijn. Als er vermogen overblijft na je overlijden, gaat dit als erfenis naar de erfgenamen, en zij moeten hierover een aanzienlijk percentage erfbelasting betalen. Per 2024 heeft zowel een kind als een kleinkind recht op een vrijstelling voor de erfbelasting van € 25.187. Daarboven geldt een tariefschijf van € 152.368 waarover een kind 10% erfbelasting betaalt en een kleinkind 18%

 

Kortom,  het is vaak aantrekkelijker om tijdens je leven schenkingen te doen aan je kinderen of kleinkinderen. Je hebt de mogelijkheid om jaarlijks een bepaald bedrag belastingvrij te schenken, of je kunt een eenmalige belastingvrije schenking doen.

Optie 2. Woonwensen realiseren na pensioen

Je kunt je vermogen ook gebruiken om je huidige woning voor te bereiden op de toekomst. Misschien wil je wel een dakkapel plaatsen of een andere verbouwing na je pensioen realiseren? Je kunt ook overwegen om je woning alvast aan te passen voor het geval je op latere leeftijd wat minder mobiel wordt, bijvoorbeeld door drempels te verwijderen, de badkamer aan te passen of een slaapkamer op de begane grond te creëren.

Stap 4. In gesprek met een pensioen adviseur

Je pensioen heeft ook invloed op je hypotheek. Al eerder dan je misschien denkt. Hypotheekverstrekkers houden namelijk tot 10 jaar voor de AOW-leeftijd al rekening met het feit dat je binnenkort met pensioen gaat. Vanaf je 56e levensjaar kijken wij namelijk niet alleen meer naar je huidige inkomen, maar nemen wij ook deels je verwachte pensioeninkomen mee in de berekening van een maximale hypotheek. Dit kan invloed hebben op jouw maximale hypotheek, aangezien pensioeninkomen vaak lager is dan het salaris als je nog werkt. Als je er eerder bij bent, kunnen wij nog rekenen met je huidige inkomen. Dat biedt extra mogelijkheden.

Meer mogelijk met NHG!

 

Overweeg je om te verhuizen naar een kleinere woning en verwacht je dat je maandelijkse woonlasten lager zullen zijn of ongeveer hetzelfde zullen blijven? Dan is het een slimme keuze om te kijken naar een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Met NHG mag de geldverstrekker namelijk je daadwerkelijke woonlasten als basis nemen voor het bepalen van je nieuwe hypotheekbedrag. Dit betekent dat je bij een (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheek meer kunt lenen dan bij een hypotheekvorm waarbij je de lening volledig aflost. Een voorwaarde voor het verkrijgen van een NHG-hypotheek is dat de maximale kostprijs van je nieuwe woning maximaal € 435.000 bedraagt (2024).

Neo Hypotheken Nationale Hyptoheek Garantie

Stap 5. Nieuwe plannen? Je hypotheek regelen

Heb je besloten om te gaan verhuizen of om je hypotheek over te sluiten in de jaren voor of na je pensionering? Dan is het tijd om je hypotheek te regelen. Bij Neo Hypotheken sluit je eenvoudig zelf online je hypotheek af, of met behulp van een onafhankelijke hypotheekadviseur. 

Hypotheekaanvraag in 2 smaken

Met een hypotheekadviseur

 • Onafhankelijk advies: kies uit meer dan 1600 aangesloten adviseurs
 • Vind een hypotheekadviseur bij jou in de buurt
 • Persoonlijke begeleiding

Afsluitkosten:

Hypotheekadvies & bemiddeling: €1.500 - €3.000,-

Execution only

 • Je vraagt gemakkelijk en snel zelf online een hypotheek aan en stelt deze zelf samen

 • Binnen enkele uren krijg je en rente aanbod

 • Wanneer je de aanvullende stukken na het rente aanbod hebt aangeleverd is er binnen 24 uur een definitief hypotheek aanbod

 • Je betaalt alleen voor een bindend hypotheekaanbod na ondertekening en wanneer je alsnog die hypotheek niet bij Neo Hypotheken afsluit

Afsluitkosten:

Afsluiten hypotheek: €500

Veelgestelde vragen

De AOW-leeftijd is wettelijk voorgeschreven en is afhankelijk van je geboortedatum. De pensioenleeftijd staat in de individuele pensioenregeling. De AOW-leeftijd en de pensioenleeftijd hoeven dus niet hetzelfde te zijn.

Ja, dit kan. Wanneer je met pensioen bent, ontvang je waarschijnlijk een inkomen vanuit je AOW en pensioen regelingen. Als dit pensioeninkomen voldoende is om de maandelijkse hypotheeklasten te dragen, is het mogelijk om een hypotheek af te sluiten.

Let op! Wel kan het zijn dat vanwege de leeftijd van een hypotheekaanvrager en geen 30 jarige lening meer kan worden verstrekt maar een kortere duur wordt aangeboden. Hier hoort dan uiteraard ook een hogere maandlast bij. 

Wanneer één van de partners de AOW-leeftijd eerder bereikt dan de andere partner, kan er een tijdelijk inkomenstekort ontstaan. Om te voorkomen dat dit tijdelijke inkomensverschil ervoor zorgt dat je minder of geen hypotheek kunt krijgen, heeft NHG de Tijdelijk Tekort regeling geïntroduceerd. Bij het aanvragen van een NHG hypotheek wordt je inkomen in deze situatie niet volgens de gebruikelijke regels beoordeeld, maar wordt er gekeken of je in staat bent om de werkelijke bruto lasten te dragen. Er zijn echter wel enkele voorwaarden waaraan moet worden voldaan:

 • De oudste aanvrager heeft de AOW-leeftijd bereikt of bereikt deze binnen 10 jaar na de datum van het hypotheekaanbod.
 • De financieringslast van de hypotheek vóór de AOW-leeftijd van de oudste aanvrager en na de AOW-leeftijd van de jongste aanvrager wordt vastgesteld op basis van een 30-jarig annuïtair aflosschema, of de looptijd van de hypotheek als deze korter is.
 • De maximale periode waarvoor op basis van de werkelijke last mag worden getoetst is 120 maanden. 

Toekomstige lijfrente rekenen wij onder bepaalde voorwaarden tot het naderend pensioeninkomen. Deze voorwaarden zijn gelijk aan die van NHG.

De hypotheekrenteaftrek is niet gebonden aan leeftijd. Sinds 1 januari 2001 is de hypotheekrente maximaal 30 jaar aftrekbaar vanaf de eerste keer dat je recht hebt op hypotheekrenteaftrek. Koop je een volgend huis, dan heb je recht op 30 jaar minus het aantal jaar dat je al van hypotheekrenteaftrek gebruik hebt gemaakt.

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door:

mark-van-der-geer
 • Mark van der Geer
 • Hoofd Risk & Compliance