Neo Hypotheken Belastingvrij Schenken

Belastingvrij schenken

De jubelton is een speciale regeling voor ouders die hun kinderen belastingvrij geld willen schenken voor het kopen van een huis. De regering heeft besloten om deze regeling in 2024 in zijn geheel af te schaffen. Wat betekent het einde van de jubelton? En welke nieuwe regels en voorwaarden gelden vanaf 2024? Wij leggen het je uit.

Wat is belastingvrij schenken?

Als je geld van iemand ontvangt, zonder dat je het terug hoeft te betalen, is het in principe een schenking. Hierover betaal je - vanaf een bepaald bedrag - schenkbelasting, omdat het onderdeel wordt van jouw inkomen. Er zijn echter situaties waarin je een vrijstelling krijgt voor het betalen van belasting. Dit noemen we een belastingvrije schenking. Je kunt op twee manieren belastingvrij geld schenken: via een schenking die je jaarlijks mag doen of via een eenmalige verhoogde schenking.

Belastingvrij schenken 2024: 2 smaken

Jaarlijks belastingvrij schenken 2024

Ieder jaar mag je een bedrag belastingvrij schenken. Aan je kinderen, maar ook aan je kleinkinderen, ouders, jouw partner en vrienden. Hoe hoog dat bedrag is, hangt af van de ontvanger en het bestedingsdoel. Voor de jaarlijkse vrijstelling is het totale belastingvrije bedrag in 2024 als volgt:

 • Ouders aan kind(eren) zonder bestedingsdoel: €6.633
 • Ieder ander zonder bestedingsdoel: €2.658

Alle schenkingen die je van januari tot en met december ontvangt, worden bij elkaar opgeteld.  Geef of ontvang je meer dan de bovenstaande bedragen? Dan moet over dat deel wel schenkbelasting betaald worden. Je mag wel van meerdere schenkers (anders dan je ouders) €2.658 belastingvrij ontvangen.

Eenmalig belastingvrij schenken 2024

Een tweede mogelijkheid voor belastingvrij schenken is een ‘eenmalige’ schenking. Het gaat dan om een ‘eenmalige’ schenking van een hoger bedrag, vaak met een bepaald bestedingsdoel (een huis of studie bijvoorbeeld) in het achterhoofd.  De belangrijkste voorwaarde is dat de ontvanger of zijn of haar partner tussen de 18 en 40 jaar oud is en niet eerder een verhoogde vrijstelling heeft gekregen. De hoogte van deze eenmalige verhoogde vrijstelling is afhankelijk van het bestedingsdoel: 

 • Eenmalige verhoogde vrijstelling voor woning: €0 
 • Eenmalige verhoogde vrijstelling vrij te besteden: €31.813
 • Eenmalige verhoogde vrijstelling voor studie €66.268

 

Let op: Houd er rekening mee dat als je kiest voor de vrijstelling van €31.813 bij een schenking van je ouders, je in de toekomst geen eenmalige belastingvrije schenking meer kunt ontvangen van je ouders.

Is eenmalig ook echt eenmalig?

Hoewel de Belastingdienst deze vrijstellingen 'eenmalig' noemt, betekent dat niet dat je verhoogde vrijstelling slechts één keer kunt gebruiken.

 

- Heb je vóór 2017 al gebruikgemaakt van een eenmalige vrijstelling? Dan heb je mogelijk nog recht hebt op een deel van deze vrijstelling. 

- Je kunt de besteding van een belastingvrije gift voor je eigen woning spreiden over een periode van 3 aaneengesloten jaren.

- Als je in 2021 of 2022 niet het volledige bedrag voor de eigen woning hebt geschonken, kun je dit alleen in 2023 nog aanvullen tot een bedrag van ruim €100.000 (de oude jubelton). 

- De verhoogde inschrijving is eenmalig tussen de schenker en de ontvanger, maar je kunt de schenking eigen woning wel ontvangen van meerdere personen, op voorwaarde dat deze personen geen stel vormen en ook niet je (gescheiden) ouders zijn. 

belastingvrij-schenken-eenmalig

Eenmalig schenken voor een woning (jubelton)

De huizenprijzen zijn hoog en je kunt maximaal 100% van de woningwaarde lenen. Er is dus veel spaargeld nodig – denk aan de bijkomende kosten – om in de huidige markt een huis te kunnen kopen. Een financieel duwtje in de rug is vaak dus meer dan welkom. Sinds 2017 was het mogelijk om belastingvrij te schenken voor een woning. Wil je je (klein)kind of iemand helpen bij het kopen van een huis? Dan mocht je daarvoor eenmalig een extra hoge schenking belastingvrij doen (de jubelton).  Het vrijgestelde bedrag hiervoor was in 2023 maximaal € 28.947.

De voorwaarden van de jubelton:

 • De ontvanger is op het moment van schenken tussen de 18 en 40 jaar of heeft een partner van deze leeftijd.
 • De ontvanger heeft niet eerder een eenmalige verhoogde vrijstelling gebruikt voor een schenking van deze schenker. 
 • De ontvanger moet het geld gebruiken voor een woning die hij zelf bewoont; Het mag niet voor een tweede woning gebruikt worden.
 • De ontvanger moet de schenking gebruiken voor:
 • De schenking moet binnen drie jaar na ontvangst volledig besteed zijn en de ontvanger gebruikt de gift uiterlijk in 2025. Let op: Deze schenking hoef je dus niet in één keer te doen. Je kunt deze ook spreiden over een periode van twee of drie jaar. Zo kun je bijvoorbeeld elk jaar één derde van het totale maximale schenkbedrag geven.
 • De ontvanger van de schenking kan aannemelijk maken dat de schenking is betaald en dat de schenking daadwerkelijk ook gebruikt  is voor de eigen woning. De ontvanger mag voor de eenmalig verhoogde vrijstelling dus geen gebruikmaken van een schenking op papier.

Let op: De verhoogde belastingvrije schenking voor een woning is in 2023 flink lager dan de voorgaande jaren. Het jaar ervoor mocht je namelijk nog eenmalig ruim € 100.000,- belastingvrij aan je kind of aan iemand anders schenken (toen bekend als de jubelton). Vanaf 1 januari 2024 is de verhoogde belastingvrije schenking voor de aankoop van een woning helemaal afgeschaft. Hierover later meer. 

Eenmalig schenken voor een vrij bestedingsdoel

Als je als ouders je kind de vrije keuze wilt geven in wat het met de schenking doet, dan geldt hiervoor in 2024 een eenmalige verhoogde vrijstelling van maximaal €31.813. In dit geval kan het kind zelf kiezen over de besteding van jouw schenking. 

De voorwaarden voor een vrij bestedingsdoel:

 • De ontvanger is een kind van de schenker. Onder ‘kind’ wordt door de Belastingdienst ook een pleegkind of een stiefkind verstaan. 
 • Het kind is ten tijde van de schenking tussen de 18 en 40 jaar oud, of de partner valt in die leeftijdscategorie.
 • In het jaar waarin gebruik wordt gemaakt van deze eenmalige verhoogde vrijstelling, kun je als kind geen gebruik maken van de jaarlijkse schenkingsvrijstelling van € 6.633 van de ouders. Dat geldt dus alleen voor het eerste jaar waarin je een beroep doet op de verhoogde inschrijving. 
 • Het kind heeft nog niet eerder een eenmalige verhoogde vrijstelling gebruikt voor een schenking van de ouder(s). 
 • Het kind heeft alleen recht op deze vrijstelling als hij of zij daar bij de aangifte schenkbelasting een beroep op doet.

 

Eenmalig schenken voor een studie

Ook een schenking voor een studie is een mogelijkheid. Volgt je kind een studie die € 20.000,- of meer per jaar kost? Dan kan het zijn dat de Belastingdienst deze kosten niet ziet als onderhoudsverplichting. In dat geval kun je als ouders gebruikmaken van de eenmalige verhoogde schenkingsvrijstelling voor de studie. Je kunt in 2024 dan eenmalig maximaal €66.268 belastingvrij schenken aan jouw kind. De kosten voor levensonderhoud, bijvoorbeeld als je kind op kamers gaat, tellen hierbij niet mee. Ook mag je kind de schenking niet gebruiken om eerder ontstane studieschulden mee af te lossen.

De voorwaarden voor de studie:

Als je gebruik maakt van de verhoogde schenkingsvrijstelling voor studie- of opleidingskosten, dan gelden een aantal voorwaarden voor het extra schenkingsbedrag boven op de € 66.268 . De voorwaarden zijn:

 • De ontvanger is een kind van de schenker. Onder ‘kind’ wordt door de Belastingdienst ook een pleegkind of een stiefkind verstaan. 
 • Het kind is ten tijde van de schenking tussen de 18 en 40 jaar oud, of de partner valt in die leeftijdscategorie.
 • De studie of opleiding kost minimaal € 20.000,- per jaar, exclusief het levensonderhoud.
 • In het jaar waarin gebruik wordt gemaakt van deze eenmalige verhoogde vrijstelling, kun je als kind geen gebruik maken van de jaarlijkse schenkingsvrijstelling van € 6.633 van de ouders. Dat geldt dus alleen voor het eerste jaar waarin je een beroep doet op de verhoogde inschrijving. 
 • Het kind heeft alleen recht op deze vrijstelling als hij of zij daar bij de aangifte schenkbelasting een beroep op doet.
 • Het kind heeft nog niet eerder een eenmalige verhoogde vrijstelling gebruikt voor een schenking van de ouder(s). 
 • Een notaris moet in een schenkingsakte vastleggen voor welke opleiding de schenking bedoeld is, hoe hoog de verwachte kosten zijn en dat de schenking vervalt als het bedrag niet besteed wordt binnen twee kalenderjaren na het jaar van schenking.
 • De ouder(s) en het kind kunnen aannemelijk maken dat de schenking is betaald en dat de schenking daadwerkelijk is gebruikt voor de studie. Het kind mag voor de eenmalig verhoogde vrijstelling dus geen gebruik maken van een schenking op papier.

Belastingvrij schenken 2024

In 2024 verandert er een regel voor belastingvrij schenken: de eenmalige verhoogde vrijstelling voor de eigen woning (de jubelton) wordt afgeschaft. Waar in 2022 nog € 106.671 belastingvrij kon worden geschonken voor de eigen woning, is deze vrijstelling per 1 januari 2023 verlaagd naar € 28.947 en vanaf 1 januari 2024 komt de vrijstelling dus volledig te vervallen en staat dus op € 0. Deze maatregel wordt afgeschaft omdat het de ongelijkheid tussen kinderen met- en zonder vermogende ouders zou vergroten. 

 

Hoewel de eenmalige schenkingsvrijstelling voor eigen woning komt te vervallen, blijven de andere regels voor belastingvrij schenken in 2024 nagenoeg hetzelfde als in 2023. Je kunt dus nog steeds gebruikmaken van de jaarlijkse vrijstelling en de andere soorten eenmalige verhoogde vrijstellingen. Dat geeft dus nog steeds de mogelijkheid om als ouders een belastingvrije gift te doen voor een nieuwe woning, door gebruik te maken van de eenmalige verhoogde vrijstelling met een vrij bestedingsdoel. Deze eenmalige verhoogde vrijstelling is van € 28.947 (2023) verhoogd naar €31.813 in 2024. Voor anderen, zoals opa's en oma's, is 2023 wel het laatste jaar dat ze zo'n groot bedrag belastingvrij mogen schenken aan een woning. 

FAQ belastingvrij schenken

Heb je wat financiële ruimte beschikbaar? Dan is dat wellicht een goede reden om een financiële gift aan je kind te overwegen. Tot een bepaald bedrag is zo'n schenking vrijgesteld van belasting. Het voordeel van het geven van geld aan je kind is duidelijk: het geeft je kind meer financiële ruimte, bijvoorbeeld voor belangrijke uitgaven zoals een huis of een studie.

Maar er zijn ook voordelen voor jou als schenker:

✔ Met de schenking daalt jouw vermogen, wat kan resulteren in minder belastingverplichtingen voor jou, vooral als een deel van je vermogen valt binnen box 3 en boven het heffingsvrij vermogen uitkomt.

✔ De geschonken bedragen maken geen deel uit van de erfenis die je uiteindelijk achterlaat. Hierdoor hoeven jouw erfgenamen geen erfbelasting te betalen over dit bedrag, waardoor er meer overblijft voor hen. Dit principe wordt ook wel "geld afromen" genoemd en is een van de manieren om je vermogen na je pensioen goed te beheren. Het is dan ook een veel voorkomende keuze na pensionering.

✔ Mogelijk hoef je minder eigen bijdrage te betalen als je wordt opgenomen in een zorginstelling, aangezien je vermogen daalt door de schenking. Zorginstellingen baseren namelijk de maandelijkse bijdrage op de hoogte van je eigen vermogen.

Ja, voor de belastingvrije schenkingen worden kinderen van jouw partner hetzelfde behandeld als jouw eigen kinderen. Huwelijkspartners zijn automatisch partner van elkaar voor de schenkbelasting. Voor samenwonende partners gelden voorwaarden.

Met een schenking op papier kun je in de toekomst erfbelasting voor je (klein)kinderen vermijden. In dit geval wordt het geld dat je schenkt aan je kinderen pas beschikbaar gesteld bij jouw overlijden of bij een andere gebeurtenis die je hebt vastgelegd in een schenkingsakte. Zo kun je bijvoorbeeld in de akte laten opnemen dat de schenking plaatsvindt wanneer je wordt opgenomen in een verpleeghuis. Tot dat moment behoud je de controle over het geld. Dergelijke schenkingen en de bijbehorende voorwaarden worden meestal vastgelegd door een notaris. Bij een schenking op papier dien je wel een vastgesteld rentepercentage te betalen, doorgaans minimaal 6% per jaar. Dit bedrag dien je jaarlijks aan je kinderen over te maken, en zij kunnen het vrij besteden aan wat ze maar willen. Het is van belang om deze rente jaarlijks daadwerkelijk te betalen. Als dit niet gebeurt, kan de Belastingdienst alsnog het volledige geschonken bedrag meerekenen bij de erfenis.

Voor een jaarlijkse of eenmalige belastingvrije schenking is het niet verplicht om door een notaris een schenkingsovereenkomst (ook wel onderhandse akte genoemd) op te stellen. Dit is echter wel verstandig, zodat het voor zowel de schenker als de ontvanger duidelijk is wat de afspraken zijn bij de schenking. Wanneer je een schenking op papier wilt doen is het wel wettelijk verplicht dit vast te leggen in een schenkingsakte bij de notaris.

Nee, je mag één keer in het leven een verhoogde vrijstelling gebruiken voor een schenking van dezelfde schenker. In het jaar waarin je gebruikmaakt van de eenmalige verhoogde vrijstelling, vervalt bovendien ook de jaarlijkse vrijstelling van dezelfde persoon. Andere personen mogen dat wel. Als bijvoorbeeld je ouders je een belastingvrije schenking van €28.947 doen in een bepaald jaar, kunnen ze je in datzelfde jaar geen extra belastingvrije schenking van €6.035 geven. Bij schenkingen bestemd voor je eigen woning, verdeeld over meerdere opeenvolgende jaren, geldt echter een andere regel. In het tweede en derde jaar kun je nog steeds €6.035 belastingvrij ontvangen, bovenop de vrijgestelde schenking die je voor je woning gebruikt. Maar let op: de extra verhoogde inschrijving voor een eigen woning komt in 2024 dus te vervallen. 

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door:

mark-van-der-geer
 • Mark van der Geer
 • Hoofd Risk & Compliance