Neo Hypotheken Bijleenregeling

Bijleenregeling

Wanneer je je huis met overwaarde verkoopt en gaat verhuizen naar een nieuwe woning, kun je te maken krijgen met de bijleenregeling. Met deze regeling wil de overheid stimuleren dat je de overwaarde van je oude woning gebruikt bij de aankoop van je volgende woning. Ontdek wat de bijleenregeling precies inhoudt, hoe deze werkt en waarom deze van belang is.

Wat is de bijleenregeling?

 

De bijleenregeling is een regeling van de Belastingdienst die sinds 1 januari 2014 van kracht is. Volgens de bijleenregeling moeten doorstromers hun volledige overwaarde investeren in een nieuwe woning om de volledige hypotheekrenteaftrek te behouden. Doe je dit niet? Dus gebruik je de overwaarde (gedeeltelijk) niet om de volgende woning te financieren? Dan heb je geen recht op hypotheekrenteaftrek voor het deel van de hypotheek dat je had kunnen betalen met de overwaarde. Het deel van je overwaarde die je niet inbrengt leen je dus als het ware ‘bij’, vandaar de naam ‘bijleenregeling’.

 

Waarom bestaat de bijleenregeling?

 

De bijleenregeling klinkt wellicht als een verplichting, want mogelijk had je al andere plannen voor je overwaarde, zoals een schenking aan je (klein)kind(eren) of de aankoop van een nieuwe caravan. Deze situaties om je overwaarde te gebruiken betekenen door de bijleenregeling dat je het fiscale voordeel van hypotheekrenteaftrek misloopt. Toch is er vanuit de overheid een logische reden waarom deze regeling in het leven is geroepen. Als je de volledige hypotheekrenteaftrek ontvangt terwijl je de overwaarde op een andere manier investeert, kun je namelijk dubbel profiteren van financiële voordelen. Stel dat je bijvoorbeeld de overwaarde gaat beleggen en je behaalt hiermee extra rendement, terwijl je tegelijkertijd profiteert van de renteaftrek over het volledige aankoopbedrag, dan profiteer je dubbel. Dat is volgens de Belastingdienst en de Nederlandse overheid niet eerlijk. Om dit gedrag te ontmoedigen is de bijleenregeling ingevoerd. Door de bijleenregeling worden doorstromers aangemoedigd om de overwaarde te gebruiken voor de financiering van een nieuwe woning.

De bijleenregeling vervalt na 3 jaar

De bijleenregeling is slechts drie jaar van kracht. Koop je pas na drie jaar een nieuwe woning? Dan ben je niet meer verplicht om de volledige overwaarde van de verkoop van je oude woning te gebruiken om het recht op hypotheekrenteaftrek te behouden.

Bijleenregeling berekenen

Om te begrijpen wat de bijleenregeling precies voor jou betekent, is het vaak het handigst om het effect ervan te berekenen. Je kunt de bijleenregeling berekenen door de eigenwoningreserve van je verkochte huis te bepalen. Deze eigenwoningreserve is het verschil tussen de verkoopopbrengst van je huis, het bedrag om de uitstaande hypotheek mee af te lossen, eventuele kosten verbonden aan het afwikkelen van de oude hypotheek en andere verkoopkosten. Is de uitkomst postief? Dan is er sprake van overwaarde.

Een rekenvoorbeeldje

Jij en jouw partner hebben een koopwoning. Je wilt graag verhuizen en jullie verkopen de woning voor € 200.000. De hypotheek op dit huis bedraagt € 170.000. De overwaarde is dus € 30.000. 

 

Vervolgens kopen jullie een nieuw huis van € 250.000. De 30.000 overwaarde van jullie oude huis moeten jullie volgens de bijleenregeling dus gebruiken voor het nieuwe huis. Als je de overwaarde dan in de hypotheek van je nieuwe huis investeert, hoef je nog maar een hypotheek van € 220.000 af te sluiten. En, aangezien je de overwaarde dus op de juiste manier hebt gebruikt, mag je de hypotheekrente over je hele hypotheekbedrag van € 220.000 aftrekken. 

 

Gebruik je de eigenwoningreserve deels? Dus investeer je bijvoorbeeld maar € 10.000 overwaarde in de aankoop van bovengenoemde nieuwe woning, dan moet je dus € 240.000 lenen terwijl vanuit de overwaarde gedacht slechts € 220.000 strikt noodzakelijk was Dat betekent dat je in dit geval geen recht op hypotheekrenteaftrek hebt voor € 20.000 die je had kunnen inleggen. Dit deel leen je als het ware ‘bij’. Kortom: in deze situatie mag je de hypotheekrente over € 220.000 aftrekken van de inkomstenbelasting.  

Veelgestelde vragen

De bijleenregeling is slechts over een beperkte periode van drie jaar van kracht. Dit betekent dat het gebruik van je overwaarde alleen fiscaal gestimuleerd wordt binnen een periode van drie jaar na de verkoop van je vorige huis. Wanneer je binnen deze termijn een nieuwe woning aanschaft moet je de eerder verdiende overwaarde inbrengen om geen renteaftrek mis te lopen. De regeling kan nog steeds van toepassing zijn, zelfs als je niet onmiddellijk na de verkoop van je woning in een nieuwe woning intrekt. Na drie jaar kun je een nieuwe woning kopen zonder dat de bijleenregeling van toepassing is.

Ja, de bijleenregeling is ook van toepassing op partners die gaan samenwonen. Er zijn dan twee verschillende situaties mogelijk:

 

  • Je trekt in bij je partner en wordt fiscaal partner voor de hypotheek. Ook in deze situatie geldt dat je alleen hypotheekrenteaftrek ontvangt over het volledige hypotheekbedrag als je de overwaarde van je vorige woning inbrengt in jullie gezamenlijke woning.
  • Jullie kopen samen een nieuwe woning. Ook als je gezamenlijk een woning koopt geldt de bijleenregeling als één of beide partners overwaarde heeft. Hoe de bijleenregeling precies werkt hangt af van de eigendomsverhouding van de nieuwe woning en of je rekening houdt met elkaars overwaarde. Je kunt ieder voor 50 procent eigenaar zijn maar het is ook mogelijk om een andere verhouding af te spreken.

Als je overwaarde op je woning hebt en je besluit je huidige woning niet te verkopen, maar tijdelijk te verhuren, heb je ook te maken met de bijleenregeling. Je hebt dan geen recht op hypotheekrenteaftrek.  Vanaf het moment waarop je jouw woning verhuurt, valt de woning, inclusief schuld, in box 3 en mag je geen rente aftrekken.

Ja, zelfs als je volgende koopwoning goedkoper is dan je huidige woning, blijft de bijleenregeling van toepassing. Om in aanmerking te komen voor volledige hypotheekrenteaftrek moet je de gehele overwaarde gebruiken voor de aankoop van je nieuwe woning. Als de overwaarde groter is dan de koopsom van je nieuwe huis, blijft er een eigenwoningreserve over die na drie jaar vervalt. Na deze drie jaar kun je opnieuw een hypotheek afsluiten voor de volledige koopsom met renteaftrek.

Als jullie uit elkaar gaan en de gezamenlijke woning heeft een overwaarde van € 100.000 dan wordt deze overwaarde gedeeld. Als jouw partner na het beëindigen van jullie relatie besluit jou uit te kopen, dan ontvang jij 50% van de overwaarde, wat onder de bijleenregeling valt. Dat betekent dat jullie beiden € 50.000 aan overwaarde hebben. Als jij dan binnen 3 jaar een nieuwe woning koopt ter waarde van € 300.000, kun je een lening van € 250.000 afsluiten zonder dat dit invloed heeft op de renteaftrek. Dezelfde regel geldt uiteraard voor je ex-partner.

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door:

mark-van-der-geer
  • Mark van der Geer
  • Hoofd Risk & Compliance