Neo Hypotheek Marktwaarde

Marktwaarde

De marktwaarde van een woning is de waarde van een woning als deze vrij op de markt kan worden verkocht (in tegenstelling tot bijvoorbeeld de WOZ-waarde). Wij leggen je uit wat het begrip precies inhoudt, hoe de marktwaarde wordt berekend en waarvoor dit gebruikt wordt.

Wat is marktwaarde?

Marktwaarde (MW) is de waarde die een woning op dit moment oplevert onder normale omstandigheden in het economische verkeer.  Een voorbeeld van een abnormale situatie zou een gedwongen verkoop zijn, bijvoorbeeld wanneer je niet meer in staat bent je hypotheek te betalen. De waarde van een woning in die situatie wordt aangeduid met de term ‘Executiewaarde’. 

Wat bepaalt de marktwaarde?

  • De woningmarkt: De marktwaarde van een woning wordt beïnvloed door de vraag en aanbod in de woningmarkt . Als er veel vraag is naar huizen en het aanbod beperkt is, zal de marktwaarde stijgen.
  • De kenmerken van de woning: Daarnaast spelen de kenmerken van de woning zelf een rol bij het bepalen van de marktwaarde. Als jouw huis bijvoorbeeld aanzienlijk beter is afgewerkt dan een vergelijkbaar huis in dezelfde buurt, is de marktwaarde van jouw huis waarschijnlijk hoger.

Marktwaarde nodig voor hypotheekaanvraag

De marktwaarde is een belangrijk onderdeel van de hypotheekaanvraag, bijvoorbeeld als je een hypotheek gaat afsluiten of je hypotheek wilt verhogen. De marktwaarde is de basis van je hypotheek.  De waarde van je woning beïnvloedt namelijk zowel je maximale hypotheek als je hypotheekrente.

neo-hypotheek-aanvragen

Marktwaarde en jouw hypotheek

Maximale hypotheek

De marktwaarde van je woning heeft direct invloed op de maximale hypotheek, bijvoorbeeld als je hypotheek gaat afsluiten of als je je hypotheek wilt verhogen. Je kunt namelijk nooit méér dan 100% van de marktwaarde van je woning lenen, alleen als je de hypotheek gebruikt voor verduurzaming. Dan mag je maximaal 106% van de marktwaarde lenen.

Hoogte hypotheekrente

De marktwaarde kan ook bepalend zijn voor hoeveel hypotheekrente je betaalt. Hypotheekverstrekkers delen hypotheekrentes voor Non-NHG hypotheken in verschillende risicoklassen in. Hoe lager jouw hypotheekschuld is ten opzichte van marktwaarde, hoe lager de risicoklasse is waarin je valt. Daardoor krijg je een lagere risico-opslag en betaal je naar alle waarschijnlijkheid  een lager hypotheekrentetarief.

Marktwaarde aantonen voor bestaande woningen

Sinds 1 juli 2021 is er een nieuwe Europese richtlijn van kracht. Voorheen kon bij een hypotheekaanvraag nog gebruik worden gemaakt van een modelmatige taxatie, zoals een WOZ-waardebepaling - mits je 90% van de marktwaarde wilde lenen met een hypotheek. Echter volgens de European Banking Authority (EBA) zijn dergelijke modelmatige waardebepalingen niet betrouwbaar genoeg voor een hypotheekaanvraag.  Met ingang van 1 juli 2021 moet daarom de marktwaarde voor een bestaande woning altijd verplicht met een taxatierapport - dat door een erkend taxateur uitgevoerd wordt - worden vastgesteld. 

Neo Hypotheken Taxatierapport

Taxatierapport bij Neo Hypotheken

Bij Neo Hypotheken heb je de mogelijkheid om tot 90% van de marktwaarde van de woning een zogeheten Desktop taxatie te gebruiken. Hierbij wordt een modelmatige waardebepaling gecombineerd met de expertise van een taxateur. 

Marktwaarde aantonen voor nieuwbouwwoningen

Ook de hypotheekvraag voor een nieuwbouwwoning is - naast de inkomens- en financiële situatie van de leningnemer(s) - afhankelijk van de marktwaarde van het nieuwbouwhuis. Het aantonen van de marktwaarde van de nieuwbouwwoning werkt echter anders dan dat van de bestaande bouw. De marktwaarde is opgebouwd uit de koop-/aanneemsom, het meerwerk en het renteverlies voor de hypotheekverstrekker tijdens de bouw. 

Neo Hypotheek Nieuwbouw

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door:

mark-van-der-geer
  • Mark van der Geer
  • Hoofd Risk & Compliance