Neo Hypotheken Woz Waarde

WOZ-waarde

De WOZ-waarde is de waarde van de woning die door de gemeente wordt bepaald. Met deze waarde wordt de hoogte van de Onroerend Zaken Belasting (OZB) vastgesteld. Maar hoe wordt deze waarde bepaald? Waarvoor wordt het gebruikt? En hoe kun je zelf de WOZ-waarde berekenen?

Wat is WOZ waarde?

De WOZ-waarde is de (geschatte) marktwaarde van onroerende zaken zoals je woning, bedrijfspand en grond. De afkorting WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. Deze waarde wordt jaarlijks door de gemeente bepaald en vormt de basis voor de berekening van gemeentelijke belastingen en heffingen. Elke huizenbezitter ontvangt de nieuwe WOZ-woningwaarde jaarlijks op een WOZ-beschikking.  De inschatting die de gemeente doet, gebeurt altijd op 1 januari van het voorgaande jaar. De WOZ-beschikking van 2024 wordt dus berekend op 1 januari 2023. 

 

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

De gemeente bepaalt elk jaar opnieuw de marktwaarde van je woning.  Ze maakt deze inschatting op basis van een taxatie van één of een aantal vergelijkbare woningen die rond de waardepeildatum zijn verkocht of die op basis van een steekproef zijn geselecteerd.  Met een rekenmodel vergelijkt de gemeente de gegevens van de verschillende huizen met elkaar, zoals:

 • De ligging van de woning;
 • Het aantal vierkante meters
 • Het type woning;
 • Het bouwjaar van de woning;
 • Verkoopcijfers van woningen in de buurt.

Waar wordt de WOZ-waarde voor gebruikt?

 • De gemeente gebruikt het om de onroerendezaakbelasting (OZB) en soms de rioolheffing te berekenen.
 • De Belastingdienst gebruikt het om het eigenwoningforfait, eventuele schenkbelasting en erfbelasting te berekenen.
 • De waterschappen gebruiken het om de 'watersysteemheffing' te bepalen.

WOZ-waarde gestegen? Betaal misschien minder hypotheekrente

Is jouw woning volgens de WOZ-beschikking meer waard geworden? Dan kan jouw non-NHG hypotheek mogelijk in een lagere risicoklasse vallen waardoor je ook een lagere hypotheekrente kunt krijgen. Voor het aanpassen van de risicoklasse van jouw non-NHG hypotheek kun je bij Neo Hypotheken een verzoek indienen met een kopie van de recente WOZ-beschikking.

Neo Hypotheken Risico Opslag

Zelf WOZ-waarde berekenen

Neo Hypotheken Taxatieverslag Gemeente

1. Taxatieverslag bij de gemeente opvragen

Het taxatieverslag kun je, meestal via DigiD, kosteloos bij jouw gemeente opvragen. Hierin staat de onderbouwing van je WOZ-waarde op basis van maximaal 3 verkochte woningen. Deze woningen zijn rond de peildatum verkocht en vindt de gemeente representatief voor de bepaling van jouw WOZ-waarde. Bekijk of deze woningen inderdaad vergelijkbaar zijn met jouw woning en of de gemeente rekening heeft gehouden met verschillen in bijvoorbeeld oppervlakte of staat van onderhoud. 

Kosten: Gratis

MijnOverheid
Neo Hypotheken Woz Waardeloket 1

2. WOZ-waardeloket

Sinds oktober 2016 zijn de WOZ-waarden van woningen openbaar. Via het online WOZ-waardeloket kunt je gratis de WOZ-waarden van vergelijkbare woningen opvragen om te controleren of jouw WOZ-waarde juist is. Houd er wel rekening mee dat de WOZ-waarde van andere woningen slechts een indicatie is. 

Kosten: Gratis

WOZ waardeloket
Neo Hypotheken Verkoopprijzen Kadaster

3. Verkoopprijzen vergelijken via Kadaster

Bij het Kadaster kun je een overzicht van verkoopprijzen opvragen van vergelijkbare woningen binnen een bepaald postcodegebied over de afgelopen vijf jaar. Je kunt deze verkoopprijzen vergelijken met de WOZ-waarde van jouw eigen woning. Je kunt ook eventueel informatie inwinnen bij een lokale makelaar over de verkoopprijzen van woningen die rond de peildatum zijn verkocht.

Kosten: 2,80

Kadaster koopsommen
Neo Hypotheken Woz Refferentierapport Calcasa

4. WOZ-refferentierapport Calcasa

Bij Calcasa kun je een WOZ-referentierapport laten opstellen. Het WOZ-referentierapport is geen taxatierapport en geeft niet de getaxeerde waarde van jouw woning aan. Het rapport is bedoeld om inzicht te krijgen in de best vergelijkbare, verkochte woningen. De referenties hebben vergelijkbare woningkenmerken zoals woningtype, woonoppervlakte, bouwjaar en perceelgrootte. 

Kosten: 19,50

WOZ refferentierapport
Neo Hypotheken Online Desktop Taxatie

5. Online desktop taxatie

Met een online desktop taxatie, ook wel hybride taxatie genoemd, wordt de woningwaarde op afstand door een taxateur bepaald met behulp van specialistische kennis en een modelmatige waardebepaling. Binnen 4 uur weet je wat jouw woning waard is. 

Kosten: 95

Desktoptaxatie
Neo Hypotheken Taxatierapport

6. NWWI Taxatierapport

In een gevalideerd taxatierapport dat is opgesteld door een erkend taxateur, wordt de actuele marktwaarde van een woning vastgesteld. De taxatateur beoordeelt uitgebreid de waarde van het huis aan de hand van de beschrijving van de woning, de onderhoudsstaat, de omgevingsfactoren, de marktsituatie, bouwkundige aspecten, kadaster informatie en duurzaamheid.

Kosten: 550 - €1.000

Taxatierapport

WOZ-waarde: bezwaar maken

Denk je op basis van jouw eigen berekening dat de WOZ waarde te hoog is? Dan heb je recht om met terugwerkende kracht bezwaar te maken. Dat is wettelijk bepaald vanuit de rechtsbescherming: als burger mag je wanneer je een belasting wordt opgelegd bezwaar maken. Dit kan je binnen zes weken na de opgelegde belasting doen bij je gemeente.

Red je het niet binnen 6 weken?

Mocht je deze termijn niet halen, bijvoorbeeld omdat je meer tijd nodig hebt om je bezwaar goed te onderbouwen, dan kun je alvast een brief sturen onder de noemer 'pro forma bezwaarschrift'. Hierin vermeld je dat je binnen een specifieke termijn aanvullende informatie zult verstrekken. Het belangrijkste is dat je in deze situatie je juridische rechten niet verliest. 

Stappenplan bezwaar maken WOZ-waarde

 

 1. Zorg voor een goede onderbouwing van jouw bezwaar

  Als je bezwaar wilt maken tegen de WOZ-beschikking van je woning, is het niet voldoende om simpelweg te wijzen naar de prijzen van vergelijkbare woningen in de buurt. Je moet onderbouwen waarom je vindt dat de waarde van jouw woning lager zou moeten worden beoordeeld. Dit kan op verschillende manieren, zoals:

  - Onderhoudsstaat: Als er sprake is van achterstallig onderhoud, kan dit een geldige reden zijn om de WOZ-waarde te verlagen. Een slecht onderhouden woning is minder aantrekkelijk voor potentiële kopers en kan dus een lagere waarde hebben. Voorbeelden hiervan zijn verouderde installaties, leidingen, afbladderend schilderwerk, of verouderde keuken- en badkamerfaciliteiten.

  Omgevingsfactoren: Belemmerende omgevingsfactoren kunnen eveneens een reden zijn om de WOZ-waarde te verlagen. Denk hierbij aan stank- en geluidsoverlast, die het woongenot verminderen. Ook wonen in de nabijheid van bijvoorbeeld een spoorlijn of drukbezochte openbare voorzieningen kan als belemmerend worden beschouwd.

  Energiezuinigheid: Als je woning niet energiezuinig is en bijvoorbeeld een laag energielabel heeft, kan dit potentiële kopers afschrikken of leiden tot een lagere verkoopprijs. Het energielabel kan daarom een geldige reden zijn om de WOZ-waarde lager te laten vaststellen.

 2. Check de regels van jouw gemeente

  Elke gemeente heeft eigen regels. Controleer de mogelijkheden voor bezwaar op de website van je eigen gemeente. Veel gemeenten bieden  de mogelijkheid om mondeling bezwaar te maken (gelijk als je belt of na het maken van een belafspraak). De taxateur kan uitleggen waarom de WOZ-waarde zo is vastgesteld en kan indien nodig een fout herstellen. Doe dit op tijd zodat je tijd overhoudt om eventueel alsnog zelf een bezwaar in te dienen, of dit uit te besteden.  

 3. WOZ-bezwaarbrief

  Kom je er telefonisch niet uit? Zorg dan dat je binnen de bezwaartermijn van 6 weken zelf een WOZ bezwaarschrift indient. In jouw WOZ-beschikking vind je terug hoe je bij jouw gemeente het bezwaar kunt indienen. In veel gevallen is dit eenvoudig digitaal, maar bij sommige gemeenten kan dit ook schriftelijk via de post zijn. Online kun je veel voorbeeldbrieven vinden. Bijvoorbeeld bij de Consumentenbond of Vereniging Eigen Huis.

 4. Ontvang de WOZ uitslag van de gemeente

  De gemeente heeft tot het eind van het jaar waarin jij jouw bezwaar indient, de tijd om hierop te reageren. Deze termijn mag eenzijdig met zes weken verlengd worden, maar daar moet je wel van tevoren over worden geïnformeerd. Voor langere uitstel moet jij toestemming geven. Wijst de gemeente je bezwaar (gedeeltelijk) af? Dan is de gemeente verplicht om het uit te leggen waarom zij het niet met je eens is.

 5. Beroepschrift indienen bij rechtbank

  Is jouw WOZ bezwaarschrift afgewezen? En ben je het er niet mee eens? Dan kun je een beroepschrift indienen bij de rechtbank. Je moet het beroepschrift binnen zes weken na de dagtekening van de uitspraak van de gemeente indienen bij de rechtbank. Na het indienen van het beroepschrift krijg je een uitnodiging van de rechtbank om griffierechten te betalen. Als je in gelijk wordt gesteld, ontvang je dit geld uiteindelijk weer terug.

Veelgestelde vragen

De WOZ-waarde is een inschatting van de  mogelijke verkoopprijs op de waardepeildatum. De taxatiewaarde is de actuele marktwaarde van jouw woning, omdat specifiek naar jouw huis wordt gekeken. 

De WOZ-beschikking kan er per gemeente anders uitzien. De beschikking kan vermeld staan op de jaarlijkse nota van de gemeentelijke heffingen of kan als een los document aan je worden verstrekt. Je kunt de WOZ-waarde ook altijd zelf bij je gemeente opvragen.

Bij een te hoge WOZ-waarde, betaal je te veel belasting: onroerendzaakbelasting (ozb), soms rioolheffing, inkomstenbelasting (via het eigenwoningforfait), schenkbelasting, erfbelasting en waterschapsbelasting.

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door:

mark-van-der-geer
 • Mark van der Geer
 • Hoofd Risk & Compliance