Neo Hypotheek Onroerende Zaak Belasting

Onroerende zaakbelasting

Onroerende zaakbelasting is de gemeentelijke belasting die je moet betalen voor het eigendom van een woning. Elk jaar krijg je er als woningeigenaar een blauwe envelop voor op de deurmat: met de OZB.Wat is de onroerende zaakbelasting precies? Hoe hoog is dit? en hoe kun je de OZB berekenen?

Wat is onroerende zaakbelasting? 

OZB-belasting staat voor onroerendezaakbelasting. Het is de belasting die je als huiseigenaar jaarlijks aan de gemeente verschuldigd bent. Ook als je het pand niet als woning gebruikt, moet je toch nog altijd de OZB betalen. Als huurder hoef je geen onroerende zaakbelasting te betalen, omdat je zelf geen eigenaar van de woning bent. De gemeente gebruikt deze belasting om diverse gemeentelijke diensten mee te financieren, zoals bijvoorbeeld het onderwijs, de wegen of de brandweer. De OZB vormt de grootste ‘eigen’ inkomstenbron van gemeenten en bedraagt gemiddeld acht procent van de totale gemeentelijke inkomsten.

Goed om te weten: Je betaalt alleen onroerendezaakbelasting voor de periode waarin jij de eigenaar was van het perceel, het gebouw of de woning. Als je bijvoorbeeld op 1 april een huis hebt gekocht, dien je OZB te betalen voor de maanden april tot en met december; de maanden januari tot en met maart vallen hierbuiten. Dit betekent dat je 25% minder belasting betaalt, en de voorgaande eigenaar verantwoordelijk is voor deze 25%

Tarieven onroerende zaakbelasting

De gemeente stelt ieder jaar opnieuw de onroerende zaakbelasting vast aan de hand van een percentage van de WOZ-waarde van jouw woning. Het percentage dat gehanteerd wordt voor de bepaling van de OZB kan per gemeente verschillen. Ook mag de gemeente dit percentage elk jaar aanpassen. Meestal gelden er drie tarieven voor onroerendezaakbelasting: 

  • een tarief voor als je eigenaar bent van een woning;
  • een tarief voor als je eigenaar bent van een niet-woning (winkel, kantoor, etc.);
  • een tarief voor als je de gebruiker (= huurder) bent van een niet-woning.

 

OZB berekenen 

Met behulp van het onderstaande rekenvoorbeeld kun je eenvoudig jouw OZB berekenen. We gebruiken in dit voorbeeld de OZB-tarieven van de gemeente Amsterdam. 

 

Onroerende zaakbelasting

Tarief

Eigenaar woningen

0,0431 % van de WOZ-waarde

Eigenaar niet-woningen

0,1911 % van de WOZ-waar­de

Gebruiker niet-woningen

0,1370 % van de WOZ-waar­de

OZB berekenen voorbeeld

De gemeente Amsterdam hanteert een tarief van 0,0431% OZB-belasting en jouw woning heeft een WOZ-waarde van € 320.000. Dan ben je een bedrag van € 320.000 x 0.000431 = € 137,92 aan OZB belasting verschuldigd.

Bezwaar maken tegen de Onroerendezaakbelasting 

In sommige gevallen is het mogelijk om bezwaar te maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde, aangezien deze van invloed is op het bedrag dat je aan Onroerende zaakbelasting moet betalen. Als de gemeente jouw WOZ-waarde herziet, hoef je mogelijk minder OZB-belasting te betalen.

Let op: In principe kun je geen bezwaar maken tegen de Onroerende zaakbelasting zelf, tenzij je slechts een deel van het jaar eigenaar van de woning was of als het onroerend goed helemaal niet jouw eigendom is.

Veelgestelde vragen

De Onroerende zaakbelasting wordt doorgaans opgenomen in een aanslagbiljet voor alle gemeentelijke belastingen. Meestal ontvang je dit in de eerste drie maanden van het jaar voor het voorgaande jaar. Houd er rekening mee dat de exacte timing per gemeente verschilt.

De OZB-aanslag ontvang je thuis per post of digitaal. Je kunt er ook een kopie van opvragen bij de gemeente waar je woont of je kunt de OZB-aanslag inzien via MijnOverheid (met een DigiD).

De betaling van de OZB vindt jaarlijks plaats, maar je hebt de mogelijkheid om bij de gemeente te informeren naar een betalingsregeling waarbij je bijvoorbeeld maandelijks een bedrag kunt aflossen.

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door:

mark-van-der-geer
  • Mark van der Geer
  • Hoofd Risk & Compliance