Neo Hypotheken Risico Opslag

Risico opslag hypotheek

Afhankelijk van het type hypotheek die je afneemt, bestaat de hypotheekrente hetzij uit alleen een basisrente of een basisrente plus een risico-opslag. In het geval dat er sprake is van een risico-opslag is de hoogte hiervan afhankelijk van de verhouding tussen je hypotheekbedrag en de waarde van je woning. Op basis van deze verhouding plaatsen wij je in een specifieke risicoklasse. Dit noemen we ook wel tariefklasse. Ontdek hoe dit precies zit.

Wat is een risico opslag?

 

Bij het afsluiten van een hypotheek betaal je maandelijks zowel een bedrag aan hypotheekrente als (afhankelijk van je hypotheekvorm) aan aflossing. De hoogte van je rente hangt uiteraard af van de actuele rentestanden op het moment van afsluiten, maar ook van een eventuele risico-opslag bij hypotheken zonder NHG-garantie. Een risico-opslag, ook wel renteopslag genoemd, is een extra percentage rente dat bovenop de basisrente van jouw hypotheek wordt toegepast.

 

Waarom moet je renteopslag betalen?

Deze renteopslag wordt gebruikt door hypotheekverstrekkers om het risico te compenseren dat zij nemen bij het verstrekken van een hypotheek zonder NHG-garantie vanaf een bepaalde verhouding tussen het geleende hypotheekbedrag en de waarde van de woning. Hoe meer je leent ten opzichte van de waarde van je woning, hoe hoger de zogeheten risicoklasse en hoe groter het kredietrisico voor de hypotheekverstrekker. Naarmate de risicoklasse stijgt, zal ook de risico-opslag van je hypotheektarief hoger zijn. 

Goed nieuws!

Heb je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie? Dan kijken we niet naar de verhouding tussen lening en onderpand. Omdat NHG extra zekerheid over de terugbetaling van de hypotheek biedt, vallen NHG-leningen in een aparte lage risicoklasse die nooit verandert. De tarieven die we rekenen voor NHG noemen we de basis rente. Overigens rekenen wij ook voor Niet-NHG leningen tot en met een ‘Loan to Value (LTV)’ van 60% (dus waarbij je maar 60% hoeft te lenen van de marktwaarde van de woning) een basis rente.

Neo Hypotheken Nationale Hyptoheek Garantie

Renteopslag hangt af van risicoklassen

De risico-opslag voor Niet NHG leningen wordt bepaald door de risicoklasse waarin jouw hypotheek valt. Bij NEO Hypotheken verdelen wij de hypotheekrisico's in verschillende risicoklassen, elk met bijbehorende risico-opslagen. De verhouding tussen de hoogte van de hypotheekschuld en de getaxeerde marktwaarde van je huis (de loan-to-value) bepaalt de risicoklasse waarin je hypotheek is ingedeeld. We houden bijvoorbeeld rekening met het risico dat je aan het einde van de looptijd de hypotheek niet helemaal terug kan betalen. Heb je veel geleend ten opzichte van de marktwaarde van het huis? Dan kom je in een hogere risicoklasse terecht waarbij de geldverstrekker meer risico neemt. Dit komt doordat een groot deel van de waarde van het huis als lening is gebruikt. Het werkt ook andersom: als jouw hypotheekbedrag daarentegen laag is in vergelijking met de getaxeerde marktwaarde, wordt jouw hypotheek ingedeeld in een lage risicoklasse met een lagere risico-opslag. Leen je zelfs 60% of minder van de marktwaarde? Dan betaal je überhaupt geen renteopslag bij ons. 

 

Onze tariefklassen

Wij hanteren op dit moment 6 risicoklassen waarin jouw hypotheek kan worden ingedeeld. Elke risicoklasse komt overeen met een andere risico-opslag en rente. 

 

Risicoklasse

Basisrente 10 jaar (voorbeeld)

Risico-opslag (voorbeeld)

NHG

4,12%

Geen rente opslag

Hypotheek t/m 60%  van de marktwaarde

4,21%

Geen rente opslag

Hypotheek t/m 70% van de marktwaarde

4,21%

0,045% hogere rente

Hypotheek t/m 80% van de marktwaarde

4,25%

0,04% hogere rente

Hypotheek t/m 90% van de marktwaarde

4,29%

0,18% hogere rente

Hypotheek t/m 100% van de marktwaarde

4,47%

0,14% hogere rente

 

Let op! Dit is een voorbeeld. De hoogte van de rentetarieven en risico-opslagen zijn fictief en kunnen wijzigen. 

 

Risico opslag berekenen

Om de risico-opslag voor je hypotheek zonder NHG-garantie te berekenen, kijkt Neo Hypotheken naar de verhouding tussen je hypotheekschuld en de getaxeerde marktwaarde van je woning. Dit wordt de Loan-to-Value (LTV) genoemd: het percentage van de hypotheeksom ten opzichte van de marktwaarde van je woning. Je kunt de Loan-to-Value (LTV) ook zelf berekenen met de volgende formule:

 

(Leningbedrag / Marktwaarde) x 100%

 

Een rekenvoorbeeldje

  • Je hypotheek is € 280.000,-
  • De waarde van je huis is € 310.000,-
  • Dan is de Loan-To-Value: 280.000,00 / 310.000,00 x 100 = 90.32%
  • Je bevindt je in risicoklasse tot en met 100% en betaalt dus conform ons voorbeeld hierboven een rente opslag van 0,14% bovenop het rentetarief van de risicoklasse 80-90% LTV van 4,29%. 

Risicoklasse wijzigen

De risico opslag kan voor hypotheken zonder NHG-garantie wijzigen op basis van de veranderingen in de verhouding tussen je hypotheekbedrag en de waarde van je huis. Dit gebeurt in de volgende situaties:

  • Als je (extra) aflost op je hypotheek.
  • Als de waarde van je huis stijgt
  • Je een verhoging of tweede hypotheek aanvraagt

 

Bekijk de volgende situaties die van invloed zijn op de hypotheekrente en rente opslag.

 

Situatie Gevolg voor jouw renteopslag

Gedurende de looptijd van je Niet-NHG hypotheek los je deze lineair en/of annuïtair af. Hierdoor wordt je hypotheekbedrag lager en valt het mogelijk in een lagere tariefklasse met een verminderde risico-opslag. 

Je gaat automatisch in de risicoklasse en rentetarief omlaag omdat de verhouding tussen lening en onderpand is veranderd. Neo Hypotheken verandert automatisch het rentepercentage en hanteert het rentepercentage dat hoort bij de nieuwe risicoklasse. 

Let op: de herindeling wordt gebaseerd op de rentetabel die van toepassing was op het moment van het afsluiten van de hypotheek.

Je gaat extra aflossen. Je Non-NHG hypotheekschuld wordt lager en valt daardoor mogelijk in een lagere tariefklasse met een lagere risico-opslag.

Als jij in een lagere tariefklasse valt, laten wij automatisch jouw risicoklasse meedalen met je resterende schuld, zodat je minder renteopslag betaalt.

Stijgt de waarde van je huis, dan kan dit ook van invloed zijn op de risicoklasse van jouw Non-NHG lening.

Het aanpassen van de risicoklasse gebeurt bij waardestijging niet automatisch. Je kunt hiervoor een verzoek indienen met een recente WOZ-beschikking of een recent (desktop) taxatierapport

Je vraagt een verhoging of tweede hypotheek aan.

In het geval je een hypotheekverhoging of tweede hypotheek aanvraagt voor een niet NHG lening, dan wordt dit na acceptatie in een apart leningdeel geplaatst tegen de dan geldende rente voor de betreffende risico klasse. Er wordt echter tevens gekeken naar de bestaande leningdelen en deze krijgen ook een aangepaste rente uit de oorspronkelijke rente tabel door verhoging van de risicoklasse. Wanneer je door een hypotheekverhoging of tweede hypotheek van een NHG naar een niet NHG lening gaat, worden de bestaande NHG leningdelen niet aangepast qua tarief.

 

Veelgestelde vragen

Nee, dit is een gratis service van ons. Hiervoor rekent Neo Hypotheken geen kosten. Wil je advies, dan betaal je de advieskosten van de hypotheekadviseur.

Is de waarde van je woning gestegen en wil je daardoor minder renteopslag betalen? Je kunt de huidige marktwaarde aantonen via je WOZ-beschikking. De waardepeildatum van de WOZ-beschikking mag echter niet ouder dan het voorgaande jaar zijn op het moment van aanpassen van de woningwaarde. Staat op die beschikking een te laag bedrag aan WOZ-waarde? Dan kun je een recent taxatierapport (niet ouder dan 6 maanden) van je woning gebruiken in plaats van de WOZ-beschikking; de WOZ-waarde loopt namelijk achter op de actuele woningwaarde.

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door:

mark-van-der-geer
  • Mark van der Geer
  • Hoofd Risk & Compliance