Neo Hypotheek Nieuwbouw

Hypotheek nieuwboouw

Een hypotheek voor een nieuwbouwhuis werkt anders dan een hypotheek voor een bestaande woning, omdat je woning nog gebouwd moet worden. Je krijgt daardoor onder andere te maken met mogelijke dubbele lasten, een bouwdepot en renteverlies. Niet gek als dat vragen oproept. Wij helpen je daarom graag op weg.

Een nieuwbouw hypotheek

Een nieuwbouw hypotheek is tot op zekere hoogte hetzelfde als een hypotheek voor bestaande bouw: je betaalt maandelijks een bedrag aan hypotheekrente en aflossing. Ook bij een nieuwbouw hypotheek kun je kiezen uit meerdere hypotheekvormen en diverse rentevaste periodes. Met de nieuwbouwhypotheek betaal je direct voor de aankoop van de grond waar de woning op komt te staan, voor de al uitgevoerde bouwwerkzaamheden én voor het nog uit te voeren werk. Deze lening wordt in een bouwdepot gestort.

Belangrijke kenmerken nieuwbouwwoning

  • Geen kosten koper, omdat je vrij op naam koopt
  • Je huis voldoet aan de laatste milieu- en isolatie-eisen (duurzaam, ten minste energielabel A conform bouwbesluit)
  • Van koop tot oplevering duurt minimaal 1 tot 1,5 jaar
  • Lang dubbele woonlasten als je een huis hebt of huurt

De nieuwbouw hypotheekaanvraag

Net als bij een hypotheekaanvraag voor bestaande woningen houdt de geldverstrekker met een hypotheekaanvraag voor nieuwbouw rekening met je inkomen, het inkomen van je partner en je financiële verplichtingen. Bovendien is de hoogte (net als bij bestaande bouw) afhankelijk van de marktwaarde van je nieuwbouwhuis. Je kunt 100% van de marktwaarde van een nieuwbouwwoning financieren in je hypotheek. De marktwaarde van de nieuwbouwwoning werkt echter anders dan dat van de bestaande bouw. De marktwaarde is opgebouwd uit de koop-/aanneemsom, het meerwerk en het renteverlies voor de hypotheekverstrekker tijdens de bouw. 

neo-hypotheek-aanvragen

Marktwaarde nieuwbouwwoning

Koop-aanneemsom 

Als je een nieuwbouwhuis koopt, onderteken je een koop-/aanneemovereenkomst. Door deze overeenkomst te ondertekenen, komt de grond in jouw handen. Daarna kun je bij de notaris je handtekening onder de hypotheekakte zetten. De nieuwbouwwoning staat dan officieel op jouw naam én je geeft daarmee de aannemer de opdracht om de woning volgens het bouwplan te gaan verbouwen.  Na het ondertekenen van de hypotheekakte worden van het hypotheekbedrag eerst de aankoop van de grond betaald en eventuele bouwwerkzaamheden die de aannemer al heeft uitgevoerd. De rest van het hypotheekbedrag wordt in het bouwdepot gestort. 

 

Meerwerk

Een nieuwbouwhuis wordt casco opgeleverd. Dit betekent dat de constructie van het huis staat en de buitenkant is afgewerkt, maar dat aan de binnenkant (bijna) alles nog moet gebeuren. Het kan per nieuwbouwproject verschillen wat casco precies inhoudt. Als je wilt dat je nieuwbouwhuis completer wordt opgeleverd, zijn er extra werkzaamheden nodig die niet in het bouwplan staan. Dit wordt meerwerk genoemd. Bijvoorbeeld het plaatsen van een uitbouw of het verplaatsen van stopcontacten. Aan meerwerk zijn kosten verbonden, maar het verhoogt de marktwaarde van je huis. Je kunt de kosten voor het meerwerk dat in de aanneemovereenkomst staat, meefinancieren in je nieuwbouwhypotheek. 

Renteverlies tijdens de bouw

Heb je de koop-/aanneemovereenkomst al getekend, maar is de aannemer nog niet begonnen met de bouw van je huis? Dan heb je te maken met renteverlies tijdens de bouw.  Je betaalt namelijk al hypotheekrente, terwijl je nog niet in je nieuwe woning woont. Ook renteverlies tijdens de bouw wordt (deels) meegenomen in de bepaling van de marktwaarde. Renteverlies is een vrij ingewikkeld concept, maar simpel gezegd is dit het verschil tussen de rente die je aan de hypotheekaanbieder betaalt en de rente die je ontvangt op je bouwdepot. Renteverlies tijdens de bouw mag voor maximaal 4% van de koop-/aanneemsom plus meerwerk meegefinancierd worden.

Voorbeeld berekening maximale hypotheek nieuwbouw

  • Koop-/aanneemsom van je nieuwbouwhuis (inclusief grond): €250.000
  • De kosten voor het meerwerk: €15.000
  • Renteverlies tijdens de bouw (4% van €265.000): € 10.600

Totale marktwaarde van je nieuwbouwhuis/het bedrag dat je maximaal kunt lenen: € 275.600


Let op! Bovenstaande berekening is gebaseerd op de marktwaarde van de woning. Meer dan 100% van deze marktwaarde mag je niet lenen - mits je investeert in energiebesparende maatregelen. Of je ook daadwerkelijk 100% van de woningwaarde kunt lenen, hangt natuurlijk ook af van jouw of jullie gezamenlijke inkomen en financiële verplichtingen.

Dubbele maandlasten bij nieuwbouw

Je begint met betalen van je nieuwbouw hypotheek zodra je de hypotheekakte hebt getekend bij de notaris. Vanaf het moment dat je hypotheek betaalt, kan het zomaar nog anderhalf jaar duren voordat je nieuwbouwhuis af is. Betaal jij al voor jouw nieuwbouwhuis, maar is je oude woning nog niet verkocht of is de verkoop nog niet afgerond? Dan heb je te maken met dubbele woonlasten. Bij Neo Hypotheken is het mogelijk om met een overbruggingskrediet de verwachte overwaarde van je oude huis in je nieuwe nieuwbouwwoning te investeren. 

Neo Hypotheken Overbruggignshypotheek

Veelgestelde vragen

Bij nieuwbouw is het moeilijk om precies te voorspellen wanneer je moet beginnen met het betalen van de hypotheek. Dit hangt af van de datum waarop het eigendom van de grond in jouw handen komt. Zodra je de hypotheekakte hebt ondertekend bij de notaris, wordt het hypotheekbedrag beschikbaar gesteld, en dan moet je elke maand hypotheekrente en aflossingen betalen. De hypotheek dekt eerst de direct verschuldigde kosten, zoals de aankoop van de grond en de al uitgevoerde bouwwerkzaamheden. Het resterende hypotheekbedrag wordt in een bouwdepot gestort.

Gedurende de bouwperiode betaal je elke maand hypotheekrente en eventuele aflossingen over het volledige hypotheekbedrag. Tegelijkertijd ontvang je ook rente over het geld dat zich in het bouwdepot bevindt. In de beginfase van de bouw zijn de hypotheekrente en de depotrente doorgaans ongeveer gelijk. Tijdens de bouwperiode gebruik je het bouwdepot om alle bouwgerelateerde kosten te dekken. Hierdoor neemt het saldo van het depot geleidelijk af en ontvang je steeds minder depotrente. Als gevolg daarvan stijgen je maandelijkse hypotheeklasten geleidelijk.

Ja, bij het financieren van een nieuwbouwwoning kun je - vergelijkbaar met een hypotheek voor bestaande woningen - inderdaad de hypotheekrente aftrekken. Let op: de hypotheekrenteaftrek geldt niet voor eventueel meegefinancierd renteverlies. Daarnaast is de hypotheekrente van een nieuwbouw hypotheek in principe alleen fiscaal aftrekbaar als je kiest voor een lineaire hypotheek of annuïteitenhypotheek

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door:

mark-van-der-geer
  • Mark van der Geer
  • Hoofd Risk & Compliance