Neo Hypotheek Bouwdepot

Bouwdepot

Ben je van plan om een nieuw huis te bouwen of je bestaande woning te verbouwen? Bij Neo Hypotheken kun je gebruikmaken van een bouwdepot om de kosten hiervoor te dekken. Van het bouwdepot berekenen tot het bouwdepot aanvragen: op deze pagina vind je alle informatie en voorwaarden.

Wat is een bouwdepot? 

 

Wanneer je plannen hebt om een huis te bouwen of te verbouwen of te verduurzamen, dan kun je dit via je hypotheek financieren. Het bedrag wordt gestort in een bouwdepot. Dat is een gereserveerd bedrag op een aparte rekening waar (een deel van) jouw hypotheek op gestort wordt. Met het geld uit het bouwdepot betaal je de rekeningen voor de bouw, verbouwing of verduurzaming van de woning.

Met het bouwdepot de kosten betalen

Met het bouwdepot kun je kosten betalen voor:

Neo Hypotheek Nieuwbouw

Nieuwbouwwoningen

De kosten voor de aankoop van de grond en de daaropvolgende bouwfases, ook wel bekend als 'bouwtermijnen', voor een nieuwbouwwoning worden in een nieuwbouwdepot gestort. 

Nieuwbouw & hypotheek
Neo Hypotheek Huis Verbouwen

Huis verbouwen

Wil jij de renovaties of verbouwingen aan een bestaande woning (deels) meefinancieren in je hypotheek? Ook voor de kosten voor het verbouwen wordt een bouwdepot ingezet.

Huis verbouwen
Neo Hypotheek Verduurzamen Woning

Woning verduurzamen

Jouw woning verduurzamen? Het geld hiervoor wordt ondergebracht in een specifiek verduurzamingsdepot, waaruit de wettelijk toegestane energiebesparende maatregelen betaald mogen worden.

Verduurzamingshypotheek

Voorwaarden nieuwbouw- en verbouwdepot

Aan een bouwdepot zitten voorwaarden vast. We maken hierin onderscheid tussen een nieuwbouwdepot en een verbouwdepot. 

Nieuwbouwdepot

 • Looptijd 24 maanden
 • Looptijd kan eenmalig verlengd worden met maximaal 12 maanden
 • Facturen worden direct uitbetaald aan de aannemer of leverancier
 • Tijdens de verlenging ontvang je geen rentevergoeding over het bedrag in depot

Verbouwdepot

 • Looptijd 18 maanden
 • Looptijd kan eenmalig verlengd worden met maximaal 6 maanden
 • We storten de declaraties altijd op jouw rekening, je betaalt zelf de aannemer of leverancier
 • Tijdens de verlenging ontvang je geen rentevergoeding over het bedrag in depot

Hoe werkt een bouwdepot?

 

 1. Bouwdepot aanvragen

  Een bouwdepot aanvragen gaat op dezelfde manier als het afsluiten van een hypotheek. Je kunt kiezen voor het afsluiten van een bouwdepot met hypotheekadvies of voor het zelf afsluiten hiervan zonder hypotheekadvies op de website van Neo Hypotheken. Let op! Als je reeds een Neo Hypotheek hebt betreft het aanvragen van een bouwdepot feitelijk een verhoging en deze kan vooralsnog alleen via een adviseur bij ons aangevraagd worden (zie voor meer informatie: www.neohypotheken.nl/mijnhypotheekonline). Nadat je aanvraag is goedgekeurd en de je hypotheek is gepasseerd, wordt jouw lening in beheer genomen. Nadat dit is gebeurd, wordt het bouwdepot voor je aangemaakt. Hierover krijg je per mail bericht inclusief instructies hoe je via MijnHypotheekOnline declaraties kunt indienen.

 2. Facturen indienen

  Zodra je een factuur ontvangt, bijvoorbeeld voor een nieuwe bouwtermijn of de aanschaf van een nieuwe keuken, kun je deze gemakkelijk indienen via MijnHypotheekOnline, onder het tabblad ‘Bouwdepot'.Je kunt zelf  aangeven of je het bedrag rechtstreeks wilt overmaken naar de aannemer (bij nieuwbouw) of naar je eigen rekening wilt laten storten (bij een verbouwing en nieuwbouw). Facturen die via MijnHypotheekOnline worden ingediend, worden uiterlijk de derde werkdag na ontvangst uitbetaald. Wordt je declaratie afgekeurd, dan kun je in jouw klantportal zien waarom we dit besluit hebben genomen. 

 3. Het bouwdepot beëindigen

  Het bouwdepot eindigt automatisch als het saldo van je bouwdepot (bijna) € 0 is of als de maximale termijn inclusief verlenging is bereikt. Is de bouw of verbouwing daarvoor al klaar? Dan kun je zelf ook het bouwdepot beëindigen door ons een e-mail te sturen: info@neohypotheken.nl. Dien je zelf een verzoek tot beëindiging in, dan verklaar je dat de bouw of verbouwing van je woning klaar is. Vergeet bij een nieuwbouwwoning niet je definitieve adres op te geven, als je dit nog niet gedaan hebt. Dit kun je doen op het tabblad 'Woning' in ons klantportaal. Staat er nog een resterend saldo open? Voor NHG-hypotheken en en bij resterende bedragen voor energiebesparende voorzieningen brengen we het saldo dat overblijft in mindering op de hypotheekschuld.

Hypotheekrente en rentevergoeding

- Hypotheekrente betalen: Omdat een bouwdepot onderdeel is van jouw hypotheek, betaal je ons iedere maand hypotheekrente.  Ook betaal je iedere maand aflossing over dat deel van de lening die opgenomen is (uitgekeerd uit het bouwdepot), behalve bij een aflossingsvrije lening.

- Hypotheekvergoeding ontvangen: Over het bedrag dat je niet uitgeeft en dus nog in je bouwdepot zit, ontvang je hypotheekvergoeding.  Deze rentevergoeding is gelijk aan de actuele hypotheekrente die je betaalt voor jouw hypotheek. Heb je meerdere leningdelen met verschillende rentes? Dan is de rentevergoeding een gewogen gemiddelde van de verschillende rentetarieven die je betaalt.

Neohypotheken Actuele Hypotheekrente

Een rekenvoorbeeld

Je leent € 200.000. Jouw lening bestaat uit 2 leningdelen:

 • Leningdeel 1: Over € 150.000 betaal je 1.5% rente 
 • Leningdeel 2: Over € 50.000 betaal je 2% rente. 

Het ’gewogen’ gemiddelde over het totaalbedrag van € 200.000 is dan 1,625%. Je krijgt dan 1,625% over het bedrag dat in het bouwdepot staat en nog niet is opgenomen.  We verrekenen de bouwdepot rentevergoeding over het niet opgenomen/ uitgekeerde deel van het bouwdepot met het bedrag dat je maandelijks moet betalen aan rente.

 

Let op! Er zijn specifieke regels voor het bouwdepot, met name vanuit NHG. Vraag jouw financieel hypotheekadviseur voor advies over de fiscale gevolgen van een bouwdepot of kijk op de website van NHG.

Bouwdepot berekenen

De hoogte van het bouwdepot wordt bepaald door drie factoren:

 • De waarde van je woning. De taxateur maakt op basis van een verbouwingsspecificatie vooraf een inschatting van marktwaarde van je woning ná de verbouwing. Je kunt dan in principe maximaal 100% lenen van dit bedrag.
 • Het type verbouwing. Het laten bouwen van een uitbouw levert doorgaans bijvoorbeeld meer waardestijging op dan bijvoorbeeld het vernieuwen van een keuken. Een uitbouw zorgt er namelijk voor dat je meer ruimte krijgt in huis, waardoor je de kosten vaak volledig mee kunt nemen in je hypotheek. Je hoeft dan geen eigen geld in te leggen in het bouwdepot. Een nieuwe keuken is daarentegen vaak smaakgevoelig en zorgt er niet altijd voor dat je huis meer waard wordt. Daarom kun je dit soort verbouwingen vaak niet alle kosten meefinancieren in je hypotheek.
 • Jouw inkomen. Bovendien kijken we naar je inkomen. Je moet minstens € 25.000 per jaar aan huishoudinkomen (dus in geval van een 2 koper het gezamenlijke bruto inkomen) hebben. 

 

Bouwdepot aanvragen in 2 smaken

Een bouwdepot aanvragen gaat op dezelfde manier als het afsluiten van een hypotheek. Je kunt kiezen voor het afsluiten van een bouwdepot met hypotheekadvies of voor het zelf online afsluiten - zonder adviseur. 

Zelf online afsluiten

 • Je vraagt gemakkelijk en snel zelf online een hypotheek aan en stelt deze zelf samen

 • Binnen enkele uren krijg je en rente aanbod

 • Wanneer je de aanvullende stukken na het rente aanbod hebt aangeleverd is er binnen 24 uur een definitief hypotheek aanbod

 • Je betaalt alleen voor een bindend hypotheekaanbod na ondertekening en wanneer je alsnog die hypotheek niet bij Neo Hypotheken afsluit

Afsluitkosten:

Afsluiten hypotheek: €500

Met een hypotheekadviseur

 • Onafhankelijk advies: kies uit meer dan 1600 aangesloten adviseurs
 • Vind een hypotheekadviseur bij jou in de buurt
 • Persoonlijke begeleiding

Afsluitkosten:

Hypotheekadvies & bemiddeling: €1.500 - €3.000,-

Veelgestelde vragen over het bouwdepot

Een bouwdepot vraag je in de volgende situaties bij Neo Hypotheken aan:

 • Nieuwbouw
 • Energiebesparende maatregelen
 • Achterstallig onderhoud
 • Gewenste woningaanpassing/renovatie
 • Verbouwing met NHG
 • Verbouwing waarbij de waarde na verbouw noodzakelijk is voor de financiering (in verband met verstrekking, risicoklasse of aflossingsvrij percentage).

Je betaalt geen extra afsluitkosten voor een bouwdepot bij je hypotheek. 

Een bouwdepot is bij Neo Hypotheken bij bestaande bouw 18 maanden geldig en bij nieuwbouw 24 maanden geldig. In beide situaties mag je het bouwdepot eenmalig verlengen. Bij bestaande bouw mag dat voor maximaal 6 maanden en bij nieuwbouw mag dit voor maximaal 12 maanden.

Voor NHG-hypotheken en bij resterende bedragen voor energiebesparende voorzieningen brengen we het saldo dat overblijft in mindering op de hypotheekschuld. Voor Non-NHG-leningen maken we het restant saldo in het bouwdepot over naar de klant zodra dit lager is dan €2.500,-. 

Ja, je hebt de mogelijkheid om op een later moment een bouwdepot aan te vragen, zelfs nadat je je hypotheek hebt afgesloten. Dit betekent dat je bovenop je huidige hypotheek een bouwdepot kunt toevoegen. Houd er echter wel rekening mee dat we bepaalde eisen stellen aan dit bouwdepot. Het totaal van je nieuwe hypotheek en het bouwdepot mag bijvoorbeeld niet meer bedragen dan 100% van de geschatte marktwaarde van je huis na de verbouwing (of 106% als je energiebesparende maatregelen neemt). Bovendien moet je inkomen voldoende zijn om de extra maandelijkse lasten van de verhoogde hypotheek verantwoord te kunnen dragen.

 • Je kunt een bedrag declareren vanaf € 500,-.
 • Alle ingediende rekeningen moeten voorzien zijn van een KvK-nummer, btw-nummer
 • De facturen mogen in het Nederlands, Duits of Engels geschreven zijn.  
 • Bij verbouwing: alleen bedragen die je hebt opgegeven in het verbouwingsplan, dit is ook een onderdeel van je hypotheekofferte. 
 • We betalen ingediende rekeningen alleen uit op een IBAN uit het SEPA-gebied.

Let op! Het is niet mogelijk om aankopen bij particulieren via het bouwdepot uit te laten betalen. Neo Hypotheken betaalt alleen rekeningen van bedrijven. 

 

Ja, je betaalt bij een bouwdepot alleen rente over het opgenomen deel en deze rente is in principe aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De Belastingdienst schrijft het volgende over de aftrekbaarheid van de bouwdepotrente:

“Over het bedrag van de lening dat in depot staat, krijgt u rente én betaalt u rente. De 1e 6 maanden is de rente die u betaalt over uw lening aftrekbaar. Dit verlaagt dus uw inkomen (box 1). De rente die u krijgt uit het depot, gaat niet af van de rente die u betaalt. De volgende 18 maanden gaat de rente die u krijgt uit het depot, wél af van de rente die u betaalt. Het bedrag dat dan overblijft, is aftrekbaar.”

Je kunt dit nalezen op de website van de Belastingdienst.

Als je een bouwdepot-declaratie hebt ingediend, betalen we die uiterlijk de derde werkdag na ontvangst uit. Wordt je declaratie afgekeurd, dan sturen we hierover tijdig een bericht.

In ons klantportaal MijnHypotheekOnline, onder het tabblad ‘Bouwdepot’, vind je een overzicht van alle verwerkte en goedgekeurde declaraties. Hou rekening met een verwerkingstermijn van 3 werkdagen. Is je declaratie afgewezen? Dan zie je op dit tabblad waarom we dat besluit hebben genomen.

Aan het begin van de maand sturen we een overzicht van alle mutaties op je bouwdepot over de voorgaande maand.

 • In de linkerkolom, onder het kopje ‘Mutaties periode…’, staan alle af- en bijschrijvingen vanaf het begin van het bouwdepot tot nu bij elkaar opgeteld.
 • In de rechterkolom, onder het kopje ‘Overzicht vanaf… tot…’ staan de af- en bijschrijvingen van de vorige maand.
 • Onderaan het kopje ‘Specificaties mutaties periode…’ vind je omschrijvingen van de af- en bijschrijvingen van de vorige maand.

Via MijnHypotheekOnline kan je ook de bouwdepotgegevens bekijken. Onder het tabblad ‘Bouwdepot’ vind je bovendien het actuele saldo van je bouwdepot en de uitbetaalde declaraties.

Een bouwdepot stopt: 

 • Als het geld op is;
 • Het minimale saldo is bereikt;
 • Als de werkzaamheden voor de verbouwing zijn afgerond;
 • De maximale termijn inclusief verlenging is bereikt, of de gehele hypotheek wordt afgelost.

Stopt het bouwdepot om bovengenoemde redenen, maar zit er nog wel geld in het bouwdepot? We betalen dan geen rente meer. Indien mogelijk gebruiken we het geld om een (gedeelte van) jouw lening af te lossen. Het aflossen kan op verschillende leningdelen. Heb je meerdere leningdelen? Dan kun je zelf aangeven welk leningdeel je wilt aflossen. 

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door:

mark-van-der-geer
 • Mark van der Geer
 • Hoofd Risk & Compliance