Neo Hypotheken Vrij Op Naam

Vrij op naam (V.O.N.)

Nieuwbouwwoningen worden bijna altijd vrij op naam verkocht. Dat betekent dat de koper geen extra kosten voor het overdragen van de woning hoeft te betalen, de koper is namelijk de eerste eigenaar. Benieuwd wat de term precies inhoudt, welke kosten je wel kunt verwachten als je een nieuwbouwwoning koopt en hoe het zit met de hypotheek als je een huis koopt dat nog niet ‘af’ is?

Wat is vrij op naam?

Een nieuwbouwwoning wordt bijna altijd 'vrij op naam' gekocht, wat een alternatief is voor de 'kosten koper' die vaak geassocieerd wordt met bestaande woningen. ‘Vrij op naam’ betekent dat je geen overdrachtsbelasting en notariskosten voor de leveringsakte verschuldigd bent. Bij nieuwbouwwoningen ben je immers de eerste eigenaar en hoeft er niets overgedragen te worden. Hoewel je geen kosten betaalt voor de overdracht,  betaal je wel 21% BTW over de aankoopprijs en de zogenoemde 'stichtingskosten'. Bovendien krijg je ook bij een nieuwbouwwoning te maken met extra kosten. Deze kosten zijn deels hetzelfde als bij de kosten van een bestaand huis, maar er zijn ook verschillen.

 

Kosten nieuwbouwwing vs. bestaande woning

 

Nieuwbouw

Bestaande bouw

Overdrachtsbelasting

Nee

Ja

Notariskosten

Ja*

Ja

Taxatiekosten

Ja**

Ja

Advieskosten hypotheek

Ja

Ja

Aanvraagkosten NHG

Ja***

Ja***

Bouwtechnische keuring

Nee

Ja

Opleveringskeuring

Ja

Nee

Makelaarskosten

Nee

Ja****

Stichtingskosten

Ja

Nee

Bankgarantie

Ja

Ja

Renteverlies aannemer

Ja

Nee

Rente uitstel aannemer

Ja

Nee

 

* Bij nieuwbouw geen kosten voor akte van levering, wel voor hypotheekakte

** Dit wordt bij nieuwbouw "stichtingskosten" genoemd

*** Als je hiervoor in aanmerking komt

**** Mits je hiervoor kiest

V.O.N. kosten financieren met hypotheek

Wat kun je wel mee financieren?

  • 21% BTW over de aankoopsom
  • Stichtingskosten: Voor een hypotheekaanvraag heb je een waardebepaling van een nieuw te bouwen woning nodig. Deze waardebepaling wordt door Neo hypotheken gebaseerd op de zogeheten 'stichtingskosten'. De stichtingskosten zijn de totale kosten die nodig zijn voor het bouwen van de woning - inclusief het meerwerk -  en bestaan uit de volgende onderdelen:

- Grondkosten: De kosten van de grond, dit is de prijs van het kavel

- Bouwkosten: De kosten voor bijvoorbeeld het materiaal en de kosten van aannemers

- Meerwerk: De kosten voor meerwerk en/of de kosten van energiebesparende voorzieningen

- Bouwrente: Als je een nieuwbouwhuis koopt, krijg je te maken met bouwrente. Dat is rente die je betaalt aan de aannemer. Bijvoorbeeld voor het kopen van de grond, de bouwmaterialen en de eerste werkzaamheden. Er zijn 2 soorten bouwrente: 1) de bouwrente over de periode voor de aankoop en 2) De bouwrente na aankoop, maar vóór het afsluiten van de hypotheek.

- Renteverlies: Als je een nieuwbouwwoning koopt, betaal je rente over de hypotheek terwijl je nog niet in de woning woont. Dit wordt renteverlies genoemd. De renteverlies tijdens de bouwperiode kan tot maximaal 4% van de koop-/aannemingssoms meegefiancieerd worden.

- Architecten vergoeding:  Een architect vraagt voor het ontwerp en aanvullende werkzaamheden een honorarium.

- Leges kosten: Dit zijn kosten voor het in behandeling nemen van de vergunningsaanvraag. 

 

 

Wat kun je niet mee financieren?

  • NHG-aanvraag
  • Advies- en bemiddelingskosten
  • Notariskosen
  • Bereidstellingsprovisie
  • Hypotheekrente

 

Sinds 2018 zijn de hypotheekregels aangescherpt. Nu is het slechts mogelijk om maximaal 100 procent van de marktwaarde van jouw woning te lenen. Als het geleende bedrag hoger is dan de waarde van het huis, zoals de plankosten voor een nieuwbouwwoning of de advies- en bemiddelingskosten voor een hypotheek, dien je het overschot uit eigen financiële middelen te betalen. Daarom is het belangrijk dat je zelf over voldoende financiële middelen beschikt. 

Stichtingskosten betalen vanuit het nieuwbouwdepot

De stichtingskosten die je moet betalen tijdens de bouw van de nieuwe woning kun je vaak meefinancieren in de hypotheek. Dit deel van de hypotheeklening wordt dan op een aparte rekening gezet. Dit heet een bouwdepot. Uit dit depot worden in termijnen alle rekeningen betaald.

Neo Hypotheek Bouwdepot

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door:

mark-van-der-geer
  • Mark van der Geer
  • Hoofd Risk & Compliance