Neo Hypotheken Akte Van Levering

Akte van levering

Bij de overdracht, oftewel de levering van de woning, teken je de akte van levering bij de notaris. De leveringsakte is een belangrijk document dat de officiële overdracht van een huis of stuk grond regelt. Benieuwd wat er allemaal in dit document staat? Hoe je een leveringsakte regelt en wat de kosten zijn? Wij helpen je graag verder.

Wat is een akte van levering?

 

Bij het kopen van een huis teken je twee documenten bij de notaris: de akte van levering en de hypotheekakte. De akte van levering legt de overdracht van eigendom van een huis vast en is gebaseerd op afspraken uit het eerdere voorlopige koopcontract. De notaris stelt de akte van levering op en zowel de koper(s) als de verkoper(s) ondertekenen de leveringsakte op de overdrachtsdatum. Vervolgens wordt een kopie van dit document ingeschreven in de officiële registers van het Kadaster. Op dat moment is het eigendom van het huis officieel aan de nieuwe eigenaar overgedragen. 

Let op: de akte van levering wordt ook wel leveringsakte, transportakte, overdrachtsakte of eigendomsbewijs genoemd. Al deze termen verwijzen naar hetzelfde document

Wat staat er in de leveringsakte? 

In de leveringsakte staan alle afspraken die de koper en verkoper al eerder hebben gemaakt in het voorlopige koopcontract dat ze ondertekend hebben. Soms voegt de notaris, in overleg met alle betrokkenen, nog extra afspraken toe. Dit kan gebeuren als de notaris denkt dat sommige delen van de overeenkomst niet helemaal duidelijk of zeker genoeg zijn. Hoewel dus niet elke leveringsakte precies dezelfde inhoud bevat, vind je in elke akte van levering wel minstens onderstaande informatie: 

 • Persoonlijke informatie van de koper(s) en verkoper(s)  zoals adres, plaatsnaam en gemeente die in het Kadaster vermeld staan  
 • “Titel van aankomst”: dit is een verwijzing naar de vorige leveringsakte, die aantoont dat de verkoper daadwerkelijk de huidige eigenaar van de woning is.
 • “Titel van overdracht”:  wat aangeeft hoe de eigendomsrechten worden overgedragen. Bijvoorbeeld door koop of verkoop.
 • De koopsom en het bewijs van betaling. Hiermee staat het eigendomsrecht onvoorwaardelijk vast. Eventuele ontbindende voorwaarden uit het voorlopige koopcontract komen hiermee te vervallen.
 • Toestemming van de partner om de woning te verkopen in het geval van een gezamenlijke woning.
 • In het geval van een huwelijk in gemeenschap van goederen tussen de verkopers, wordt vermeld wie van hen bevoegd is om de woning te verkopen (bestuursbevoegdheid). 
 • Bijzondere verplichtingen en erfdienstbaarheid, bijvoorbeeld een voetpad dat door de buren gebruikt mag worden. 

 

De kosten van een leveringsakte

De prijzen voor de leveringsakte zijn afhankelijk van de notaris waar je naar toe gaat. Gemiddeld zullen de kosten rond de € 600 bedragen. Dit is het totaalbedrag voor zowel de kosten voor het werk van de notaris als de kosten voor inschrijving in het Kadaster. Informeer altijd vooraf bij de notaris naar de kosten om verrassingen te voorkomen. 

Let wel op: bij de aankoop van een huis bestaan de notariskosten niet alleen uit de kosten voor een leveringsakte, maar ook voor de hypotheekakte. 

 

Waar moet je op letten bij het tekenen van de leveringsakte? 

Voordat je de leveringsakte definitief tekent, krijg je als koper de gelegenheid om nog een laatste keer het huis te controleren dat binnenkort van jou zal zijn. Dit biedt je de kans om een laatste inspectie uit te voeren en te controleren of de woning volledig overeenkomt met de gemaakte afspraken.

 • Controleer tijdens de inspectie de lijst van (on)roerende zaken. Zijn er items verdwenen die oorspronkelijk waren inbegrepen volgens de voorlopige koopovereenkomst? Ontdek je nieuwe gebreken?  Als je merkt dat er items ontbreken of dat er nieuwe gebreken zijn, is dit het geschikte moment om deze zaken aan de notaris te melden. Doe dit voordat je de leveringsakte ondertekent.
 • Controleer of er verschillen zijn tussen de voorlopige koopovereenkomst en de leveringsakte. Als je bijvoorbeeld merkt dat de oppervlakte van het perceel in de leveringsakte niet overeenkomt met de specificaties in het voorlopige koopcontract, is het belangrijk om onmiddellijk bezwaar aan te tekenen bij de verkoper. 

Veelgestelde vragen

Helaas kunnen de kosten voor de leveringsakte niet worden opgevoerd als aftrekpost bij de inkomstenbelasting. De kosten voor het opstellen van de hypotheekakte zijn daarentegen wel fiscaal aftrekbaar.

Indien je je leveringsakte kwijt bent, kun je een kopie aanvragen bij de notaris bij wie je oorspronkelijk de akte ondertekend hebt. Daarnaast kun je ook bij het Kadaster een kopie opvragen.

Ja, een overdracht van de woning kan pas plaatsvinden zodra er een leveringsakte is opgesteld en getekend. Zonder deze akte ben je niet officieel de eigenaar van de nieuwe woning. In dat geval blijft de verkoper de juridische eigenaar en blijft diegene vermeld staan in het Kadaster als de eigenaar van zowel de woning als de grond.

Het tekenen van de leveringsakte mag pas plaatsvinden nadat de wettelijke bedenktijd van 3 dagen is verstreken, aan alle verplichtingen uit de koopovereenkomst is voldaan en het benodigde bedrag op de derdenrekening (kwaliteitsrekening) van de notaris is gestort. Bovendien moet de notaris kunnen bevestigen dat er geen beslagen rusten op de woning. Zodra de koper de leveringsakte heeft ondertekend en de notaris deze akte heeft laten registreren in het kadaster, is het eigendom officieel overgedragen.

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door:

mark-van-der-geer
 • Mark van der Geer
 • Hoofd Risk & Compliance