voorlopige-koopcontract

Voorlopig koopcontract

Zodra de verkoper en koper het eens zijn over de voorwaarden van de woning ver- en aankoop, waaronder de koopprijs, worden deze vastgelegd in een voorlopig koopcontract. Hoewel het koopcontract "voorlopig" wordt genoemd, is dit contract wel enigszins bindend, zowel voor jou als koper als voor de verkoper. Benieuwd wat er in de koopakte staan, wat de bedenktijd is en waar je op moet letten?

Wat is een voorlopig koopcontract? 

 

Een voorlopig koopcontract, ook wel bekend als een koopovereenkomst of koopakte, is een juridisch document dat wordt opgesteld tussen de koper en verkoper van een woning. Bij de aankoop van een woning is het verplicht om deze schriftelijke overeenkomst op te stellen.  Hiermee geven jullie beiden aan dat de woning op jouw naam komt te staan vanaf de datum van sleuteloverdracht, tenzij bepaalde voorwaarden niet worden vervuld.  Het voorlopig koopcontract vormt meestal de basis voor de uiteindelijke notariële akte van levering, waarin de woning officieel van eigenaar verandert.

 

Wat staat er in het voorlopig koopcontract?

In principe hebben de koper en verkoper de vrijheid om zelf te bepalen hoe ze dit voorlopige koopcontract opstellen en wat ze erin opnemen. Vaak wordt er gebruikgemaakt van een standaard overeenkomst. In een voorlopig koopcontract worden de volgende zaken minimaal opgenomen:

  • De identiteit van de betrokken partijen: De gegevens van de verkoper(s) en koper(s) worden vermeld.
  • Eigendomsinformatie: De kenmerken en locatie van de woning worden beschreven.
  • De koopsom: De overeengekomen prijs voor de woning wordt vastgelegd.
  • Ontbindende voorwaarden: Eventuele ontbindende voorwaarden waaronder de overeenkomst geannuleerd kan worden, zoals bijvoorbeeld financieringsvoorbehoud.
  • Opleveringsdatum: De datum waarop de woning wordt overgedragen aan de koper.

Afhankelijk van de woning en de gemaakte afspraken met de verkoper(s) kan het voorlopige contract ook nog de volgende informatie bevatten:

  • Details over de waarborgsom of bankgarantie;
  • Een specificatie van wat wel en niet bij de woning inbegrepen is;
  • Instructies over het omgaan met zaken zoals recht van overpand.

 

De bedenktijd van het voorlopig koopcontract

Nadat het voorlopige koopcontract is getekend gaat de wettelijke bedenktijd van drie dagen in. Deze wettelijke bedenktijd is er om de koper te beschermen: gedurende deze drie dagen kan de koper namelijk zonder opgave van reden de koopovereenkomst ontbinden. Je loopt hierdoor als koper minder risico. Binnen deze bedenktijd kun je bijvoorbeeld verder onderzoek doen naar de bouwkundige staat van het huis of naar de werkelijke waarde van de aankoopsom. 

Let op! Na deze wettelijke bedenktijd wordt het voorlopige koopcontract voor jou als koper bindend. Na die drie dagen kun je alleen nog van de aankoop afzien als je kunt aantonen dat er één of meerdere afgesproken ontbindende voorwaarden van toepassing zijn. Deze voorwaarden hebben een vastgestelde geldigheidsduur.  Als je na de drie dagen bedenktijd toch van het voorlopig koopcontract afziet (en er zijn geen ontbindende voorwaarden), de mag de verkoper de waarborgsom van 10% opeisen.

Neo Hypotheken Waarborgsom

Het koopcontract ontbinden binnen de bedenktijd

Als je als koper gebruik wilt maken van de wettelijke bedenktijd, zorg er dan voor dat de ontbindingsverklaring de verkoper vóór het verstrijken van de drie-dagen-termijn bereikt. Als het voorlopige koopcontract geen specifieke instructies geeft over hoe te ontbinden, kun je het beste een aangetekende brief gebruiken. Zorg ervoor dat deze brief de verkopende partij bereikt vóór de afgesproken ontbindingstermijn. Daarnaast raden we aan om ook een kopie van de brief naar eventuele andere betrokken partijen  te sturen zoals een hypotheekadviseur of de bank waar je een hypotheekaanvraag hebt gedaan.

 

Voorlopig koopcontract ondertekend, en nu?

Heb je het voorlopige koopcontract ondertekend? Hoewel je als koper nog niet definitief de eigenaar van jouw nieuwe woning bent, kun je zelf al wel verder met aankoopproces. Het is belangrijk om de hypotheek te regelen, de juiste verzekeringen af te sluiten, een taxatie uit te laten voeren en eventueel een bouwtechnische keuring te laten plaatsvinden. 

 

De dag van de definitieve overdracht

In het voorlopige koopcontract staat wanneer het huis wordt opgeleverd. Op deze dag van de overdracht staat eerst de inspectie gepland. Zowel de koper als de verkoper lopen samen door het huis om te controleren of alles nog steeds in dezelfde staat verkeert als op het moment van aankoop. Na de inspectie gaan de koper en verkoper naar de notaris en tekenen hier de leveringsakte.  Dat is het definitieve moment waarop de eigendom van het huis en dus ook het risico van de verkoper naar de koper overgedragen wordt. De notaris controleert of alle partijen hun verplichtingen zijn nagekomen en stelt ook de hypotheekakte op. Zodra alle handtekeningen zijn gezet, wordt de woning definitief overgedragen en ontvang je de sleutels. De notaris stuurt de documenten naar het Kadaster. Je bent nu officieel eigenaar van de woning.

Veelgestelde vragen

De wettelijke bedenktijd begint om 0.00 uur op de dag nadat de koper een exemplaar van de door beide partijen ondertekende koopovereenkomst heeft ontvangen. Het maakt niet uit of de koper als eerste het contract heeft ondertekend, pas zodra beide partijen de getekende koopovereenkomst hebben ontvangen gaat de bedenktijd in. De bedenktijd duurt minimaal drie werkdagen en er zijn uitzonderingen mogelijk rond feestdagen.

Ja, ook bij de aankoop van een nieuwbouwwoning moet een overeenkomst getekend worden voor de aankoop van de grond en de bouw van de woning op de grond. Dit heet een koop-aanneemovereenkomst in plaats van een voorlopig koopcontract. Ook als koper van een nieuwbouwwoning heb je een wettelijke bedenktijd van drie dagen om het koopcontract te ontbinden zonder opgave van reden. 

Omdat er eigenlijk geen wezenlijk verschil is tussen een voorlopig en een definitief koopcontract, is er ook geen vastgestelde maximale tijd daartussen. Op de datum van passeren (en dus de overdracht van het huis) bij de notaris worden zowel de leveringsakte als de hypotheekakte getekend. Maar let op, deze aktes zijn niet hetzelfde als het (definitieve) koopcontract. De tijd tussen het getekende koopcontract en het tekenen van deze aktes is afhankelijk van de overdrachtsdatum zoals vermeld in de koopakte.

Het voorlopige koopcontract is een document dat je samen met de verkoper ondertekent om de aankoop van een huis rond te maken. Dit contract wordt niet bij het Kadaster ingeschreven; dat wordt wel gedaan met een leveringsakte. Dit is het grootste verschil in de twee documenten. Daarnaast wordt de voorlopige koopovereenkomst vaak door een makelaar opgesteld in plaats van een notaris, zoals bij de leveringsakte het geval is. Wel komen de overeengekomen afspraken in zowel de koopakte als de leveringsakte vaak met elkaar overeen.