Neo Hypotheken Waarborgsom

Waarborgsom en bankgarantie

De verkopende partij vraagt vaak om een waarborgsom of bankgarantie, als extra zekerheid dat je de woning ook daadwerkelijk gaat kopen. Oftewel: een soort aanbetaling op de woning. Wij vertellen je alles wat je moet weten over de waarborgsom en bankgarantie.

Wat is een waarborgsom?

 

Na het tekenen van het voorlopige koopcontract, heb je vaak nog tijd nodig om je hypotheek definitief rond te krijgen en de koopsom aan de verkoper te voldoen. Om de verkoper in de tussentijd een garantie te bieden, vragen de meeste verkopers daarom om een aanbetaling: de waarborgsom. De waarborgsom biedt de verkoper extra zekerheid dat je de woning ook daadwerkelijk gaat kopen of als compensatie wanneer je het koopcontract opzegt na verloop van de ontbindende voorwaarden. Een waarborgsom bij een koopwoning bedraagt meestal 10 procent van de overeengekomen koopprijs. 

Rekenvoorbeeld waarborgsom

Stel je koopt een woning van € 300.000. De waarborgsom is 10% van de koopsom, oftewel € 30.000. 

Waarborgsom huis betalen

De waarborgsom voor het huis moet je, als koper, zelf betalen.  De termijn waarbinnen een waarborgsom betaald moet zijn, vind je terug in het voorlopige koopcontract. In de meeste gevallen moet je binnen twee weken de waarborgsom voor het huis aan de notaris overmaken. Als de koop definitief doorgaat en de hypotheek gepasseerd is, wordt de waarborgsom vaak verrekend met het totale aankoopbedrag bij passering. Gaat de verkoop niet door? Omdat je de hypotheek bijvoorbeeld niet rond krijgt? Dan mag de verkoper, afhankelijk van de ontbindende voorwaarden die zijn opgesteld in het voorlopige koopcontract, de waarborgsom van 10% opeisen. 

Voorkom dat je de waarborg moet betalen

Om te voorkomen dat je het bedrag van de waarborgsom kwijt bent, is het belangrijk om ontbindende voorwaarden op te nemen in het voorlopige koopcontract. Voorbeelden van ontbindende voorwaarden zijn het niet verkrijgen van toestemming of vergunning van de gemeente voor verbouwing, de tijd die je nodig hebt om de financiering rond te krijgen, of de resultaten van een bouwkundige keuring. Met deze ontbindende voorwaarden heb je de mogelijkheid om de koopovereenkomst te ontbinden, zonder dat de verkoper recht heeft op de waarborgsom van 10%.

Ontbindende-voorwaarden-wat-zijn-dat-neo-hypotheken

Waarborgsom betalen? 2 opties

De waarborgsom betalen met eigen geld

Je kunt ervoor kiezen om de waarborgsom met eigen geld te betalen. Voor de afgesproken datum stort je het geld op de rekening bij de notaris. Kun je het bedrag even missen? Dan is het voordeliger om de waarborgsom zelf te betalen: dat bespaart je kosten.

Een bankgarantie aanvragen

Kun je de 10% van de aankoopsom niet zomaar met eigen geld betalen? Dan kun je een bankgarantie aanvragen. Bij een bankgarantie staat de bank garant voor de waarborgsom, mocht de koop niet doorgaan.  

 

Let op: Voor een bankgarantie betaal je 1% van het garantiebedrag.

Wat is een bankgarantie?

Heb jij het geld voor de waarborgsom niet zomaar op je spaarrekening staan? Met een bankgarantie kun je voldoen aan deze plicht om de waarborgsom te betalen. Een bankgarantie is een contract waarin de bank garandeert dat de verkoper de waarborgsom uitbetaald krijgt. De verkoper heeft hierdoor zekerheid dat hij 10% van de koopsom krijgt, ook als jij als koper ineens afhaakt en niet aan jouw financiële verplichtingen voldoet.  Gaat de koop van het huis door? En is de hypotheek rond? Dan is er niets aan de hand: je hebt je hypotheek inmiddels geregeld en betaalt daarmee de koopsom aan de verkoper.  

Neo Hypotheken Bankgarantie

Verkoop van de woning gaat niet door?

  • Je doet een beroep op de ontbindende voorwaarden.

Beroep jij je op een van de ontbindende voorwaarden die je hebt opgenomen in de koopovereenkomst? Dan heeft de verkoper geen recht op de waarborgsom van 10%.  In het geval van een bankgarantie hoeft de garant staande bank dus niets uit te betalen aan de verkoper.

  • Je kunt geen beroep doen op de ontbindende voorwaarden.

Gaat de koop niet door en kun je je niet beroepen op een van de ontbindende voorwaarden? Dan heeft de verkopende partij recht op de waarborgsom van 10%. In het geval van een bankgarantie keert de bank dit bedrag aan de verkoper uit. In dat geval heb je een schuld aan de bank ter grootte van de waarborgsom en is er sprake van een lening.

Kosten bankgarantie

In het geval dat een bankgarantie uitgebracht wordt middels een lening bij je bank, ontstaat er een kredietrisico waarvoor extra kosten gerekend worden. Dit zijn additionele kosten naast de standaard administratieve uitgaven voor een bankgarantie die 1% van de waarborgsom bedraagt, met een minimum van € 100. Omdat de waarborgsom meestal 10% is, ben je 1% van 10% = 0,1% van de koopsom kwijt.

Rekenvoorbeeld bankgarantie

Stel dat je een hypotheek afsluit van € 300.000. De verkoper zal je dan vragen om 10% van € 300.000 = € 30.000 als waarborgsom te betalen. De kosten voor de bankgarantie zijn in dit geval € 300 (1% van € 30.000).

Veelgestelde vragen over de waarborgsom

Hoewel een waarborgsom of bankgarantie niet bij wet verplicht is, wordt deze doorgaans wel opgenomen in de koopovereenkomst. Volgens de wet mag de waarborgsom niet meer bedragen dan 10% van de koopprijs.

Nee, meestal is het niet nodig om als koper van een nieuwbouwhuis een waarborgsom te betalen. Wel wordt mogelijk om een bankgarantie gevraagd. De bank verstrekt dan de bankgarantie voor nieuwbouw aan de aannemer. 

Ja, een bankgarantie kan worden beschouwd als een vorm van lening indien dit de dekking van de garantie vormt. Dit komt doordat je met de bank overeenkomt dat zij het bedrag van de waarborgsom voorschieten. Als de aankoop doorgaat, wordt deze overeenkomst beëindigd. Als de aankoop niet doorgaat en de ontbindende voorwaarden zijn verlopen, heeft de verkopende partij recht op de garantie die de bank heeft verstrekt. In dat geval ontstaat er een schuld bij de bank ter hoogte van de waarborgsom, wat kan worden beschouwd als een lening. Echter naast een lening ten behoeve van een bankgarantie wordt deze veelal ook gesteld met geblokkeerde spaartegoeden of effecten als dekking. In dit geval is het geen lening en ontstaat er ook geen schuld bij de bank wanneer er getrokken wordt onder de bankgarantie.

Als er zich tijdens de garantieperiode omstandigheden voordoen waardoor er meer tijd nodig is, zoals vertraging in de bouw van de woning, dan kun je kosteloos de garantieperiode vaak verlengen tot maximaal 1 jaar.

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door:

mark-van-der-geer
  • Mark van der Geer
  • Hoofd Risk & Compliance