maximale-lineaire-hypotheek-berkenen

Neo Hypotheken Klachten Procedure

Wat te doen als je ontevreden bent over ons?

Interne klachtprocedure

Heb je een klacht over ons? Wat vervelend! We helpen graag dit op te lossen, maar hebben dan wel informatie van je nodig. Stuur daarom een e-mail met de details van je klacht naar klachten@neohypotheken.nl of gebruik het klachtenformulier op www.neohypotheken.nl/contact ook kan je via ons klant portaal MijnHypotheekOnline een klacht indienen. Ontvangen we je klacht niet via e-mail of het klachtenformulier in ons klant portaal, dan kunnen we de klacht helaas niet inhoudelijk behandelen.

 

Wat kan je doen als wij jouw klacht niet naar tevredenheid afhandelen? 

Wanneer wij helaas jouw klacht niet naar tevredenheid afhandelen, zijn er de volgende escalatie opties: 

 • Ontvang je geen reactie (meer) van ons, dan kan je jouw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut 
  Financiële Dienstverlening (KiFiD) vanaf:

   • 6 weken na ontvangst van de klacht ontvangstbevestiging van Neo Hypotheken. 
   • 8 weken na het indienen van jouw klacht bij Neo Hypotheken.

 

 • Ontvang je wel reactie van ons op jouw klacht:

   • Doorloop dan eerst de interne klachtenprocedure van Neo Hypotheken
   • Leidt deze interne klachtenafhandeling tot een definitieve afwijzing of uitslag waarmee je het niet eens bent? Dien dan de klacht in bij het KiFiD, uiterlijk binnen een jaar nadat je de klacht aan ons hebt voorgelegd. Of binnen 3 maanden na datum van de brief waarin we ons standpunt over jouw klacht hebben overgebracht. De termijn die het langst loopt geldt hierbij.

 

Bij onze klachten afdeling kan je uiteraard zonder kosten jouw klacht indienen en ook de behandeling van jouw klacht door de Geschillencommissie van het Kifid is gratis. Wanneer je daarentegen tegen een uitspraak van de Geschillencommissie in beroep gaat, betaal je € 500 voor de klachtbehandeling bij de Commissie van Beroep. Je kan jouw klacht ook voorleggen aan de rechter, waar teven mogelijk extra kosten mee gemoeid zijn.

 

Een klacht moet schriftelijk in de Nederlandse of Engelse taal aan het Kifid worden voorgelegd. Daarvoor moet gebruik worden gemaakt van het Kifid klachtenformulier dat je kan vinden op www.kifid.nl of via hun digitale omgeving https://consument.kifid.nl/. Het Kifid kan voor verschillende soorten klachten verschillende formulieren voorschrijven.

 

Het registratienummer van Neo Hypotheken bij het KiFiD is 100.000569. De klachtenprocedure van Neo Hypotheken en de regels die het KiFiD stelt, kunnen veranderen.

 

Voor recente, of meer informatie kan je contact opnemen met het KiFiD via:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) 

Postbus 93257

2509 AG Den Haag

Website: www.kifid.nl

Telefoonnummer: 070-333 8 999.