Neo Hypotheken Overgangsrecht

Overgangsrecht

Het overgangsrecht kan ervoor zorgen dat je toch hypotheekrenteaftrek kan krijgen op een aflossingsvrije hypotheek en je dus niet verplicht hiervoor een annuïtaire of lineaire hypotheekvorm moet afsluiten. Benieuwd hoe het overgangsrecht werkt? En wanneer en hoe je hier aanspraak op kunt maken?

Wat is het overgangsrecht? 

 

Vanaf 1 januari 2013 gelden er nieuwe regels voor hypotheekrenteaftrek. Deze nieuwe hypotheekregels bepalen dat je alleen recht hebt op hypotheekrenteaftrek als je de nieuwe lening binnen maximaal 30 jaar helemaal terugbetaalt, met een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek. Maar wat als je wilt oversluiten of gaat verhuizen en een andere hypotheekvorm hebt? Voor degenen die vóór 1 januari 2013 een eigen woning hadden met een lopende aflossingsvrije hypotheek en recht willen houden op hun renteaftrek op dit type hypotheek, is het overgangsrecht in het leven geroepen. Het overgangsrecht zorgt ervoor dat je toch kunt blijven profiteren van hypotheekrenteaftrek, zonder dat je een annuïtaire of lineaire hypotheek hebt afgesloten. 

Let op: Momenteel mag slechts 50% van de marktwaarde van je woning aflossingsvrij worden gefinancierd.

Wanneer valt de hypotheek onder het overgangsrecht?

Je valt onder het overgangsrecht voor je bestaande hypotheek als:

  • je de hypotheek op de woning vóór 1 januari 2013 hebt afgesloten;
  • je de woning waar je hypotheek op rust gebruikt als hoofdverblijf;
  • je je bestaande hypotheek gaat oversluiten of de hypotheek mee wilt nemen bij een verhuizing.

 

Overgangsrecht bij oversluiten

 

Blijf jij nog jaren in dezelfde woning wonen, maar is het oversluiten of het meeverhuizen van jouw bestaande hypotheek aantrekkelijk? Als jij vóór 1 januari 2013 al een aflossingsvrije hypotheek hebt afgesloten dan kun je mogelijk gebruikmaken van het overgangsrecht: je kunt dan jouw aflossingsvrije hypotheek oversluiten in een nieuwe hypotheek met behoud van hypotheekrenteaftrek. Het overgangsrecht geldt daarbij alleen voor de hypotheekschuld die je op 31 december 2012 had openstaan en voor de resterende termijn dat de oude hypotheek nog loopt. In de praktijk zitten hier een aantal voorwaarden aan. Zo kun je bij Neo Hypotheken maar 50% van de huidige marktwaarde van de woning aflossingsvrij meenemen als je herfinanciert Wil je meer lenen? Dan moet je voor de verhoging vooralsnog een lineaire of annuïtaire hypotheek afsluiten om hypotheekrenteaftrek te verzekeren. 

 

Overgangsrecht bij verhuizen

 

Verhuis je binnenkort? En wil je je bestaande hypotheek meenemen naar je volgende woning? Ook in het geval van verhuizen kun je gebruikmaken van het overgangsrecht voor je hypotheek als deze voor 1 januari 2013 afgesloten is. Dezelfde principes van het overgangsrecht voor het oversluiten gelden ook voor het afsluiten van een nieuwe hypotheek bij verhuizen. De hypotheek voor de nieuwe woning kan voor maximaal 50% van de marktwaarde van de woning aflossingsvrij zijn, tot een maximum van de hoogte van eigenwoningschuld op 31 december 2012. Heb je een hoger bedrag nodig dan dit bedrag om je nieuwe woning te financieren? Dan zal je de verhoging moeten financieren met een annuïtaire of lineaire hypotheek indien je hypotheekrenteaftrek wilt.

 

Gebruik maken van het overgangsrecht

Als oversluiter of doorstromer kan je gebruikmaken van het overgangsrecht door aan te geven dat er sprake is van een box 1 aflossingsvrije lening.  Je kunt de overgangsregeling gebruiken tot en met 2044, maar alleen als je al een hypotheek had op 31 december 2012. Vanaf 2045 moet iedereen verplicht kiezen voor een hypotheek waarbij je lineair of annuïtair aflost. 

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door:

mark-van-der-geer
  • Mark van der Geer
  • Hoofd Risk & Compliance