Neo Hypotheken Studieschuld

Hypotheek met studieschuld afsluiten?

Heb je een studieschuld en wil je een hypotheek afsluiten? Zelfs wanneer je een studieschuld hebt, is het bij ons mogelijk om een hypotheek af te sluiten. Wel is het natuurlijk belangrijk dat je je studieschuld en je woonlasten kunt blijven betalen én dat je genoeg overhoudt om van te leven. Ontdek jouw mogelijkheden voor een hypotheek met studieschuld.

Studieschuld en hypotheek in 2024

 

De afbetaling van je studieschuld is een financiële verplichting. Jouw studieschuld beïnvloedt daarom het maximale bedrag dat je kunt lenen voor een hypotheek. Er wordt rekening gehouden met je maandelijkse aflosverplichting op je studieschuld  om ervoor te zorgen dat de totale maandelijkse lasten inclusief die voor de nieuwe hypotheek niet te zwaar worden.

In 2024 zijn de regels voor het berekenen van je maximale hypotheek bij een studieschuld veranderd. Waar eerder met het oorspronkelijke studieschuld bedrag werd gerekend, wordt er per dit jaar uitgegaan van het werkelijke termijnbedrag dat je voor je studieschuld betaalt. Hierbij wordt op basis van de rente die je voor je hypotheek gaat betalen de werkelijke maandlast gebruteerd naar een bruto bedrag. 

 

Hoe zwaar telt de studieschuld mee? 

Neo Hypotheken brengt financiële verplichtingen uit studieleningen in mindering op de maximaal toegestane woonlasten. Hiervoor zal op basis van recente DUO informatie omtrent de huidige restschuld, het huidige rentepercentage van de studieschuld en de resterende looptijd, de maandlast annuïtair berekend worden. 

De hoogte van het maandbedrag aan rente- en aflossing dat je moet betalen over je studieschuld is afhankelijk van het te betalen rentetarief en de periode waarin de studieschuld is aangegaan. Heb je nog een lening van voor september 2015 dan is de aflostermijn maximaal 15 jaar, terwijl studieleningen van na deze datum over 35 jaar mogen worden afgelost. 

Het bruteringsopslagpercentage van het studieschuld maandbedrag, wordt vastgesteld aan de hand van de gewogen gemiddelde toetsrente van de aangevraagde hypotheek. Hiervoor moet de volgende tabel worden gebruikt:

Hypotheekrente Opslag
2% of minder 1,05
2,01% - 2,5% 1,1
2,51% – 3,0% 1,15
3,01% - 3,5% 1,2
3,51% - 4,0% 1,20
4,01% - 4,5% 1,25
4,51% - 5% 1,3
5,01% - 5,5% 1,3
5,51% - 6% 1,35
6,01% of meer 1,4

Maar wat betekent dit concreet voor de impact van een studieschuld op je hypotheek? Laten we aan de hand van een rekenvoorbeeld kijken hoeveel minder hypotheek je kunt krijgen als gevolg van een studieschuld.

Rekenvoorbeeldje

Stel je hebt in het verleden een DUO-lening afgesloten en hebt nu een studieschuld van € 10.000, die onder het nieuwe leenstelsel valt. Op basis van deze lening zou je maandelijks een bedrag van € 35 (0,35% van 15.000) aan aflossing en rente moeten betalen. Nu sluit je een hypotheek af met een rente van 4,2%, waardoor het maandbedrag van € 35 gebruteerd moet worden met factor 1,25 naar € 43,75. Stel dat je met jouw inkomen een hypotheek met een maandlast van € 600 kan krijgen, dan wordt dit bedrag verminderd tot € 556,25 vanwege jouw studieschuld. 

Bereken jouw maximale hypotheek met studieschuld

Onze rekentool biedt een goede inschatting van jouw maximale hypotheek, zelfs als je een studieschuld hebt. In de derde stap wordt je om financiële verplichtingen gevraagd, waar je zowel jouw studieschuld kunt opgeven als de periode wanneer je jouw DUO-lening bent aangegaan.  

Stocksy Txp850d28fb1lu300 Large 4060842

Veelgestelde vragen

Je studieschuld wordt niet geregistreerd bij het BKR. Via deze weg kunnen wij dus niet zien of jij een studieschuld hebt. Maar je bent bij het kopen van een huis wel verplicht om je schulden en financiële verplichtingen te melden. Ook vragen wij een eventuele uitstaande studieschuld op bij DUO.

Indien zowel jij als je partner een studieschuld hebben en jullie samen een huis kopen en een hypotheek afsluiten, dien je de schuldbedragen bij elkaar op te tellen.Als jullie van plan zijn om de hypotheek op basis van één inkomen af te sluiten, of als een van jullie daadwerkelijk alleen het huis koopt, dan wordt de studieschuld van de ander niet meegerekend.

Ja, het is verplicht om alle financiële verplichtingen te vermelden wanneer je een hypotheek aanvraagt, waaronder dus ook de studieschuld. Dit is omdat we bij het berekenen van jouw maximale hypotheek willen waarborgen dat je zowel nu als in de toekomst in staat bent om de maandelijkse lasten te dragen. We hanteren hierbij de richtlijnen van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

Bij het vaststellen van het maximale hypotheekbedrag wordt altijd uitgegaan van de oorspronkelijke studieschuld, ongeacht het bedrag dat je inmiddels hebt afgelost. Deze regel is wettelijk vastgelegd en geldt voor alle hypotheekverstrekkers. Wanneer je een extra aflossing doet op de studieschuld, wordt de studieschuld waarmee wordt gerekend aangepast. In dit geval hanteren we het herziene studieschuld bedrag dat door DUO is bepaald en waarop het nieuwe termijnbedrag is gebaseerd.

Ja, je kunt met een studieschuld een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie afsluiten.  Houd er wel rekening mee dat je met een studieschuld minder kunt lenen dan wanneer je geen studieschuld hebt. Bovendien is het voor een NHG-hypotheek van groot belang dat je je studieschuld niet verzwijgt. Als je je studieschuld verzwijgt en NHG ontdekt dit, zal NHG geen bijstand meer verlenen. Het kwijtschelden van een eventuele restschuld kun je dan wel vergeten.

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door:

mark-van-der-geer
  • Mark van der Geer
  • Hoofd Risk & Compliance