Stocksy Txp8e6f9bd614b300 Originaldelivery 2593653

De Kennis- en Ervaringstoets (KET)

Wat houdt de KET in en waarom moet je deze toets doen?

De Neo Hypotheken Kennis en Ervaringstoets

Of je nu voor het eerst een hypotheek afsluit, voor de zoveelste keer of een bestaande hypotheek wilt herfinancieren, indien je dit zonder een hiervoor bevoegde hypotheekadviseur wilt doen is het essentieel om aan te kunnen tonen dat je een goed begrip hebt van de processen en vereisten die betrokken zijn bij het verkrijgen van een hypotheek. Bij de kennis en ervaringstoets is precies dit een cruciaal onderdeel, waarbij de kennis en ervaring wordt beoordeeld van een hypotheekaanvrager om vast te stellen of deze in staat is om op verantwoordelijke en adequate wijze te handelen met betrekking tot die hypotheek. 

Wat is de Kennis- en Ervaringstoets?

De kennis- en ervaringstoets is een instrument dat wordt gebruikt door hypotheekverstrekkers en financiële adviseurs om de kennis en ervaring van potentiële hypotheekaanvragers te evalueren. Het is ontworpen om te bepalen of je als consument voldoende begrip hebt van de financiële producten en risico's die gepaard gaan met het afsluiten van een hypotheek, wanneer je besluit zonder de hulp van een gecertificeerde adviseur een hypotheek aan te vragen.

Waarom is de KET belangrijk?

Deze KET is van belang bij het aanvragen van een hypotheek zonder professionele hulp, omdat het niet alleen het vermogen van de aanvrager beoordeelt om financiële beslissingen te nemen, maar ook het bewustzijn van de verplichtingen en risico's die verbonden zijn aan het hebben van een hypotheek. Het beschermt zowel de geldverstrekker als de aanvrager tegen onnodige financiële moeilijkheden door ervoor te zorgen dat je een hypotheek aangaat die past bij jouw financiële situatie en doelstellingen.

Wat wordt er precies gevraagd in de kennis en ervaringstoets?

De KET omvat doorgaans vragen over verschillende aspecten van hypotheken, waaronder:

 1. Basisbegrippen: aantonen van begrip van hypotheek basisbegrippen zoals rente, aflossing, looptijd, etc.
 2. Financiële Risico's: inzicht aantonen in de financiële risico's die gepaard gaan met het hebben van een hypotheek, zoals renteschommelingen, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, etc.
 3. Fiscale Aspecten: test de kennis van de fiscale aspecten van het hebben van een hypotheek, zoals hypotheekrenteaftrek en belastingvoordelen.
 4. Keuzemogelijkheden: aantonen van begrip rondom de verschillende hypotheekproducten en hun voor- en nadelen.
 5. Verantwoord Lenen: inzicht aantonen in je eigen financiële situatie en het vermogen om verantwoord te lenen.

Hoe bereidt je je voor op de kennis en ervaringstoets?

Om je goed voor te bereiden op de kennis- en ervaringstoets, kan je de volgende stappen ondernemen:

 1. Basisbegrippen:
  • Wat is het verschil tussen een annuïtaire en lineaire hypotheek?
  • Leg uit wat het begrip 'hypotheekrente' betekent en hoe het van invloed is op uw maandelijkse hypotheeklasten.
 2. Financiële Risico's:
  • Hoe kunt u zich voorbereiden op mogelijke renteschommelingen tijdens de looptijd van uw hypotheek?
  • Wat zijn de financiële gevolgen als u arbeidsongeschikt raakt en uw hypotheek niet meer kunt betalen?
 3. Fiscale Aspecten:
  • Wat is hypotheekrenteaftrek en hoe werkt het?
  • Zijn er belastingvoordelen verbonden aan het hebben van een hypotheek? Zo ja, welke?
 4. Keuzemogelijkheden:
  • Noem minimaal twee verschillende soorten hypotheekvormen en bespreek de voor- en nadelen van elk.
  • Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen een vaste en variabele rente hypotheek?
 5. Verantwoord Lenen:
  • Hoe bepaalt u wat een verantwoord hypotheekbedrag is op basis van uw inkomen en andere financiële verplichtingen?
  • Wat zijn de risico's van het lenen van meer geld dan u kunt terugbetalen bij het afsluiten van een hypotheek?

Conclusie

De kennis- en ervaringstoets is een cruciaal onderdeel van het zelfstandige hypotheekaanvraagproces in Nederland. Het is bedoeld om zowel de hypotheekaanvrager als de geldverstrekker te beschermen door te waarborgen dat de klant een weloverwogen beslissing neemt bij het afsluiten van een hypotheek. Door jezelf goed voor te bereiden en je hypotheekkennis te vergroten alvorens de kennis en ervaringstoets te doen, kan je met vertrouwen deze belangrijke stap zetten naar het verwerven van jouw droomwoning. Bij Neo Hypotheken mag je van de 20 KET vragen er 2 fout hebben en er zit geen tijdslimiet op de toets, dus dat biedt ruimte om je rond bepaalde vragen nog extra in te lezen. Wel mag je maar één de toets doen, als je niet slaagt dan dien je de hypotheek met hulp van een bevoegde hypotheekadviseur aan te vragen.