Neo Hypotheken Erfbelasting

Erfbelasting

Ontvang je een erfenis, dan moet je misschien erfbelasting over deze nalatenschap betalen. Hoeveel dat is, hangt af van de hoogte van de erfenis, de vrijstellingen en tarieven die dan gelden, wie erfgenaam is en wat de relatie tot de overledene is. Ontdek hoe je de erfbelasting kunt berekenen en welke belastingzaken er bij erfbelasting spelen.

Wat is erfbelasting?

Erfbelasting is de belasting die je als erfgenaam betaalt over de erfenis die je hebt gekregen.  Een erfenis wordt ook wel nalatenschap genoemd: dat wat de overledene nalaat. Deze nalatenschap bestaat vaak uit meer dan geldbedragen. Je kunt namelijk ook goederen, zoals inboedel of een koopwoning erven. Als erfgenaam betaal je over het totaal aan bezittingen na aftrek van de schulden een bedrag aan erfbelasting. Hoeveel erfbelasting je betaalt, hangt ervan af wat je relatie tot de overledene is en hoeveel je erft.

Wie moet er erfbelasting betalen?

Je moet erfbelasting betalen als degene die is overleden:

  • In Nederland woonde of;
  • Nederlander was en korter dan 10 jaar buiten Nederland woonde

Of je vervolgens daadwerkelijk erfbelasting moet betalen, hangt af van de hoogte van het bedrag dat je erft en van jouw relatie met de overledene. Er zijn per erfgenamen-groep erfbelasting vrijstellingen, dus als het bedrag binnen die vrijstelling valt, hoef je uiteindelijk niets te betalen.

Wie erven er volgens het erfrecht (zonder testament)?

Indien de overledene geen testament heeft opgesteld, dan verloopt de erfenis volgens het wettelijk erfrecht. Het wettelijk erfrecht maakt onderscheid tussen deze 4 groepen in hiërarchische volgorde van recht op een erfenis:

  • de echtgenoot of geregistreerd partner en kinderen. Of kleinkinderen als een kind al eerder is overleden
  • ouders, broers en/of zussen. Of neven/nichten als broer en/of zus al eerder is overleden
  • grootouders
  • overgrootouders

Is er in de ene groep geen erfgenaam meer? Dan volgt de volgende erfgenamen-groep in het rijtje. 

 

 

Erbelasting vrijstelling

Of je nu een woning of geld erft, de Belastingdienst heft erfbelasting over alles wat je erft. Gelukkig bestaat er ook een vrijstelling voor erfbelasting. Dit betekent dat je over een bepaald bedrag geen erfbelasting hoeft te betalen. Er zijn verschillende erfbelastingvrijstellingen voor verschillende groepen erfgenamen. Hoe hoog de vrijstelling voor de erfbelasting is, verschilt per jaar en hangt dus af van je relatie met de overledene. 

 

Relatie met overledene

Erfbelastingvrijstelling 2023

Erfbelastingvrijstelling 2024

Echtgenoot, geregistreerd partner of samenwonend partner

€ 723.526

€ 795.156

Kind of kleinkind of pleeg- of stiefkind

€ 22.918

€ 25.187

Kind met een beperking*

€ 68.740

€ 75.546

Ouder**

€ 54.270

€ 59.643

Andere erfgenaam, bijvoorbeeld een broer of zus

€ 2.418

€ 2.658

 

* Onder bepaalde voorwaarden hebben kinderen met een beperking recht op een hogere vrijstelling.

** Ontvangen jij en je partner allebei een erfenis uit de nalatenschap van een overledene? De Belastingdienst benadert jullie voor de berekening van de erfbelasting meestal als 1 persoon. 

 

Erfbelasting tarieven 

Als je meer erft dan de vrijstelling, dan betaal je belasting. De belasting betaal je vanaf het bedrag van de vrijstelling, dus niet over het hele bedrag dat je erft. Ontvang je flink meer dan de vrijstelling, dan gaat het percentage belasting dat je moet betalen omhoog. Ook de erfbelasting tarieven kunnen per jaar verschillen. Voor 2023 en 2024 worden door de Belastingdienst dezelfde tarieven gehanteerd. 

 

Erfbelasting tarieven 2023

Deel van de erfenis (2023)

Tariefgroep 1 (partner en kinderen)

Tariefgroep 1a (kleinkinderen)

Tariefgroep 2 (Anderen)

€ 0 – € 138.642

10%

18%

30%

Meer dan € 138.642

20%

36%

40%

 

Erfbelasting tarieven 2024

Deel van de erfenis (2023)

Tariefgroep 1 (partner en kinderen)

Tariefgroep 1a (kleinkinderen)

Tariefgroep 2 (Anderen)

€ 0 – € 138.642

10%

18%

30%

Meer dan € 138.642

20%

36%

40%

 

 

Erfbelasting berekenen

Je kunt de hoogte van de erfbelasting zelf berekenen:

 

1. Bepaal de waarde van de nalatenschap. 

2. Bepaal de vrijstelling erfbelasting die voor jou van toepassing is. Die hangt af van de relatie die je met de erfgenaam had. 

3. Ontdek of je meer erft dan het vrijgestelde bedrag. Je betaalt alleen belasting over het bedrag dat boven de vrijstelling uitkomt.

 

Wil je precies weten wat je kunt verwachten? Vul dan de Rekenhulp erfbelasting in op de site van de Belastingdienst.

Neo Hypotheken Erfbelasting Berekenen

Voorbeeld Erfbelasting berekenen

 

Sam erft in 2023 het huis van zijn ouders. De WOZ-waarde van de woning is € 500.000.  

Tot het bedrag van € 22.918 is Sam vrijgesteld van erfbelasting. Over de resterende €477.082 moet hij wel erfbelasting betalen.

  • Deel 1 belasting (10% van €138.642)  = € 13.863,20
  • Deel 2 belasting (20% van €338.440) = € 67.688

Totaal te betalen erfbelasting (€ 13.863,20 + € 67.688) = €81.551,20.

Erfbelasting huis

Erf je een woning, dan betaal je hier dus ook erfbelasting over.  Een woning behoort namelijk ook vaak tot iemands nalatenschap. Wat de erfbelasting op een huis met hypotheek precies is, is afhankelijk van wie het huis gaat erven, wat de WOZ-waarde van de woning is en hoe hoog de hypotheekschuld is. Wat de erfbelasting op de woning precies gaat zijn, is voor elke situatie anders.

Neo Hypotheken Huis Erven

Belastingaangifte voor erfbelasting

Let op: als je een erfenis ontvangt, moet je altijd aangifte doen voor de erfbelasting. De Belastingdienst stuurt automatisch een brief met een aangiftebiljet erfbelasting naar één van de erfgenamen, meestal de partner of het oudste kind van de overledene. In de brief staat hoe je aangifte erfbelasting doet en wanneer de aangifte binnen moet zijn. Erf je meer dan de erfbelasting vrijstelling? Doe dan sowieso aangifte, want dan moet je erfbelasting betalen.

Veelgestelde vragen

De aangifte voor erfbelasting dient te worden ingediend binnen 8 maanden na het overlijden. Na het indienen zal de Belastingdienst een aanslag opleggen die binnen een bepaalde termijn moet worden betaald. Over het algemeen moet de erfbelasting na 10 tot 12 maanden na het overlijden worden betaald. Wel zijn er algemene uitstelmogelijkheden beschikbaar, en er is ook een speciale regeling voor het erven van alleen een woning. Voor meer gedetailleerde informatie hierover kunt u de website van de Belastingdienst raadplegen.

Doorgaans zijn erfgenamen verantwoordelijk voor het betalen van erfbelasting, waarbij je het bedrag zelf moet betalen. Er zijn echter bepaalde situaties waarin erfgenamen niet persoonlijk hoeven bij te dragen aan deze belasting. In deze gevallen wordt de erfbelasting betaald met middelen uit de erfenis, wat ook wel "netto erfenis" of "vrij van recht" wordt genoemd. Let op: Een netto erfenis is alleen mogelijk indien de overledene dit specifiek heeft opgenomen in zijn of haar testament.

Ja, als jij als erfgenaam een geërfde woning aanvaardt, dan betaal je in principe erfbelasting over de WOZ-waarde (en dus ook eventueel de overwaarde) van de woning.  Er zijn echter manieren om te voorkomen dat je erfbelasting moet afdragen over de overwaarde van een geërfd huis, of op zijn minst de erfbelasting tot een minimum kunt beperken. Je kunt de overwaarde van de woning aan je kind(eren) bijvoorbeeld vooraf stapsgewijs overdragen door papieren schenkingen. Je maakt dan jaarlijks gebruik van de maximale belastingvrije schenkingsvrijstelling voor kinderen door geld te schenken op papier (via de notaris).

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door:

mark-van-der-geer
  • Mark van der Geer