Neo Hypotheek Onderhands Verhogen

Onderhands verhogen hypotheek

Het is soms mogelijk om je hypotheek te verhogen door een onderhandse verhoging. Je hoeft hierdoor niet naar de notaris. Dat bespaart kosten. In dit artikel leggen we uit hoe het onderhands verhogen werkt.

Wat is een onderhandse verhoging? 

 

Toen je jouw huis kocht, ben je bij de notaris geweest. Je had toen de mogelijkheid om de hypotheek hoger in het Kadaster in te schrijven dan het oorspronkelijke hypotheekbedrag. Indien je voor een hogere hypothecaire inschrijving hebt gekozen, heb je de mogelijkheid om op een later tijdstip de hypotheek te verhogen tot het oorspronkelijke ingeschreven bedrag. Deze vorm van verhoging wordt ‘onderhands verhogen’ genoemd.  'Onderhands' betekent dat je een onderlinge afspraak met de hypotheekverstrekker maakt, zonder dat je hiervoor opnieuw naar de notaris hoeft te gaan.

 

Wanneer kun je onderhands verhogen?

Je hypothecaire inschrijving moet hoog genoeg zijn om te verhogen. Er zijn twee situaties waarin dit het geval kan zijn.

  • Hypotheek is hoger ingeschreven dan het geleende bedrag. Bijvoorbeeld als je een bedrag van € 400.000 geleend hebt, maar de hypothecaire inschrijving op € 450.000 hebt gezet. Je mag dan tot € 50.000 onderhands verhogen.
  • Hypotheekschuld is verlaagd door aflossing. Bijvoorbeeld als je een bedrag van € 400.000 geleend hebt en je hypothecaire inschrijving op datzelfde bedrag staat. Maar je hebt de afgelopen jaren € 50.000 afgelost, waardoor je nu weer ruimte hebt om tot € 50.000 onderhands te verhogen. Dit komt doordat de hypotheekschuld is verminderd, terwijl het hypotheekbedrag dat officieel is ingeschreven door de notaris onveranderd blijft. Het bedrag dat je kunt verhogen, wordt bepaald door het verschil tussen je actuele hypotheeksaldo en het ingeschreven hypotheekbedrag. 

Let op! Een hogere inschrijving betekent niet dat je ook automatisch de hogere lening krijgt van de bank. Het proces van het aanvragen van een verhoging voor je hypotheek verloopt namelijk op dezelfde wijze als het aanvragen van een initiële hypotheek.  Je moet opnieuw aan bepaalde voorwaarden voldoen. 

De voorwaarden voor het onderhands verhogen

Niet iedereen kan zijn of haar hypotheek zomaar onderhands verhogen. Bij Neo Hypotheken moet je hiervoor aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Het minimumbedrag voor een onderhandse verhoging is €5.000.
  • Er mag geen betalingsachterstand zijn op de lopende hypotheek.
  • De aanvraag voor een onderhandse verhoging wordt op basis van de dan geldende acceptatieregels getoetst
  • Een onderhandse verhoging kan leiden tot een wijziging in de risicoklasse van de oorspronkelijke hypotheek. Dit kan tot gevolg hebben dat de rente van de oorspronkelijke hypotheek aangepast wordt. Een stijging van de risicoklasse voor de gehele hypotheek als gevolg van een verhoging leidt dan dus naar alle waarschijnlijkheid tot een hogere rente dan voor de onderhandse verhoging. Jouw inkomen wordt daarom opnieuw getoetst om te beoordelen of je de hogere maandlasten kunt dragen. 

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door:

mark-van-der-geer
  • Mark van der Geer
  • Hoofd Risk & Compliance