Neo Hypotheek Opleveringskeuring Nieuwbouw

Opleveringskeuring nieuwbouw

Na maanden wachten is het moment eindelijk daar: de oplevering van je nieuwbouwwoning. Met een opleveringskeuring krijg je inzicht of de woning is opgeleverd conform de tekeningen en het bouwbesluit. Eventuele gebreken komen dan aan het licht. Wij leggen je alles uit over de opleveringskeuring.

Oplevering nieuwbouw

De oplevering van een nieuwbouwwoning vindt plaats zodra de woning als “gereed voor bewoning” wordt beschouwd. Tenminste, als je de nieuwbouwwoning niet casco hebt laten bouwen (zonder keuken en badkamer bijvoorbeeld). Tijdens de oplevering van je nieuwbouwwoning maak je samen met de aannemer of projectontwikkelaar een rondje door het huis om te controleren of alle werkzaamheden volgens plan - en correct - zijn uitgevoerd. Samen met de aannemer stel je het opleveringsrapport op, ook wel het proces-verbaal van de oplevering genoemd. In dit rapport worden alle eventuele gebreken van de woning vastgelegd. Je kunt ervoor kiezen een onafhankelijke bouwkundige mee te nemen naar de oplevering: hij voert dan een opleveringskeuring uit. 

Wat is een opleveringskeuring?

Een opleveringskeuring is een inspectie tijdens de oplevering van de nieuwbouwwoning - uitgevoerd door een onafhankelijke bouwkundige. De bouwkundige controleert, in aanwezigheid van de aannemer, samen met jou de volledige nieuwbouwwoning en stelt een opleveringsrapport op met mogelijke gebreken. Dit opleveringsrapport wordt ook wel het proces-verbaal van de oplevering genoemd.

Proces-verbaal van de oplevering

Staan er in het proces verbaal van de oplevering (het opleveringsrapport) gebreken? Door het proces-verbaal te ondertekenen, accepteer je de woning met uitzondering van de gebreken die in het proces-verbaal staan. De aannemer is verplicht om de gebreken binnen drie maanden na oplevering te herstellen - mits je bij de koop van de woning de  model koop-/aanneemovereenkomst hebt getekend. Als de werkzaamheden van de nieuwbouwwoning vervolgens wel volgens plan zijn uitgevoerd, vindt na de oplevering vaak de officiële sleuteloverdracht plaats. 

Tip: Zijn de gebreken niet binnen de drie maanden hersteld? Laat dat dan, voordat de drie maanden zijn afgelopen, door middel van een aangetekende brief aan de notaris en de aannemer weten. Is jouw nieuwbouwwoning na drie maanden nog steeds niet klaar om te betrekken? Dan mag je de oplevering weigeren.

 

Kosten opleveringskeuring

De kosten voor een opleveringskeuring verschillen per bouwkundige, maar gemiddeld kun je uitgaan van een bedrag tussen de €180,- en €295,-. In sommige gevallen is het mogelijk om van tevoren een vast tarief af te spreken waardoor je niet voor vervelende verrassingen komt te staan.

Veelgestelde vragen

De oplevering vindt plaats zodra de woning als 'gereed voor bewoning' wordt beschouwd. Dit betekent dat alle ramen zijn geïnstalleerd, de cv-ketel werkt en de watervoorziening is aangesloten. Normaal gesproken ontvang je twee weken voor de oplevering een uitnodiging van de bouwer (de aannemer of de projectontwikkelaar). Hierin staat de precieze datum en het tijdstip van de officiële oplevering. 

Het is verstandig om goed voorbereid te zijn voor de oplevering. Zorg ervoor dat je minstens het volgende meeneemt:

  • De meer- of minderwerklijst
  • De technische omschrijving
  • De vooropleverlijst 

Deze documenten stellen je in staat om te controleren of alles volgens plan verlopen is.

Of je de oplevering van je nieuwbouwwoning kunt weigeren, hangt voornamelijk af van de aard en omvang van eventuele gebreken. In de meeste koop-/aannemingsovereenkomsten staat dat de bouwer verplicht is de woning 'volledig gereed voor bewoning' op te leveren. Als jouw huis niet aan deze voorwaarde voldoet, ben je niet verplicht om het proces-verbaal van oplevering te ondertekenen, waarmee je de oplevering kunt weigeren. Dit kan alleen gebeuren als de gebreken van dusdanige aard zijn dat het huis onbewoonbaar is, zoals bijvoorbeeld het geval is als het (enige) toilet niet werkt of het verwarmingssysteem ontbreekt. Als de gebreken daarentegen van kleinere aard zijn, zoals krassen op de ramen of matig schilderwerk, kun je de oplevering niet weigeren.

Nee, de kosten van een opleveringskeuring krijg je niet terug bij de aangifte van inkomstenbelasting.

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door:

mark-van-der-geer
  • Mark van der Geer
  • Hoofd Risk & Compliance