Neo Hypotheken Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering

Om een hypotheek af te sluiten is vaak een overlijdensrisicoverzekering (ORV) nodig. Bij Neo Hypotheken is dit niet verplicht, maar het kan wel verstandig zijn. Wat is een overlijdensverzekering? En in welke situaties is zo’n verzekering nuttig? Alle antwoorden op jouw vragen rondom de overlijdensrisicoverzekering en je hypotheek lees je hier.

Wat is een overlijdensrisicoverzekering (ORV)?

Met een overlijdensrisicoverzekering (ORV) bescherm je jezelf tegen het risico van overlijden gedurende de looptijd van de verzekering. Overlijd je vóór de einddatum van de verzekering, dan keert de verzekeringsmaatschappij het verzekerde bedrag uit aan je nabestaanden, zoals jouw partner en/of kinderen. Met de overlijdensverzekering voorkom je dat jouw nabestaanden in financiële moeilijkheden komen als jij overlijdt. Dit geld kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de hypotheek- of huurlasten te blijven betalen, extra kinderopvang in te schakelen of onbetaald verlof op te nemen. Dat geeft rust en financiële zekerheid. 

Let op: Het is ook mogelijk om als partners allebei een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Je hebt dan de keuze om één overlijdensrisicoverzekering af te sluiten op twee levens of twee afzonderlijke overlijdensrisicoverzekeringen. Je adviseur kan uitleggen welke optie in jouw situatie passend is.

Kenmerken overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering heeft over het algemeen de volgende basiskenmerken:

 • Een vaste looptijd: Je kiest tot welke leeftijd je verzekerd wilt zijn. Dit noemen we de looptijd van de verzekering. Daarbij zijn er door verzekeraars wel uiterste grenzen bepaald, die per verzekeraar verschillend kunnen zijn.  De verzekering wordt uitgekeerd als je binnen de looptijd overlijdt.  In het geval de Overlijdensrisicoverzekering is gekoppeld aan een hypotheek,  moet deze uitkering verplicht worden gebruikt voor (gedeeltelijke) aflossing van de hypotheek (dit heet verpanding).  Als je ná de looptijd komt te overlijden, wordt er niets uitgekeerd.
 • Een dekking: De hoogte van het verzekerde bedrag bepaal je zelf. 
 • De uitkeringsvorm: Je kiest zelf of het verzekerde bedrag gedurende de looptijd gelijk blijft of daalt. Je hebt overlijdensrisicoverzekeringen met een gelijkblijvend bedrag of een dalend bedrag tijdens de looptijd van de verzekering. 
 • Een premie: Je betaalt een maandelijks bedrag voor de verzekering. De hoogte van de premie is afhankelijk van een aantal factoren. Zo is de premie die je betaalt onder andere afhankelijk van je gezondheid. 

Wanneer is een overlijdensrisicoverzekering handig? 

 

Een overlijdensrisicoverzekering is nuttig als de financiële situatie van jouw nabestaanden er op achteruit gaat wanneer jij overlijdt. In het algemeen kan een overlijdensrisicoverzekering gunstig zijn in de volgende situaties:

 • Je koopt samen met een partner een huis. Als een van beide partners niet in staat is om de maandlasten alleen te dragen bij het wegvallen van de ander, kan de ORV de partner financieel ondersteunen na het overlijden.
 • Je huurt samen met je partner een woning. Zelfs in het geval van het huren van een woning met je partner, kan een ORV van waarde zijn. De uitkering kan ervoor zorgen dat je partner gedurende een bepaalde periode de huur kan blijven betalen als jij komt te overlijden.
 • Je bent een alleenstaande ouder en je kinderen wonen bij jou thuis. Als je als alleenstaande ouder in een koophuis woont, kan een ORV soms ook verstandig zijn. Als jij overlijdt, staan je kinderen er alleen voor, aangezien ze waarschijnlijk niet over de middelen beschikken om de hypotheek zelf te betalen.
 • Je bent een ondernemer. Ondernemers bouwen niet automatisch pensioen op en hebben niet altijd recht op een partnerpensioen in geval van overlijden. Een ORV kan een handige manier zijn om dit af te dekken.

Overlijdensrisicoverzekering & hypotheek: niet verplicht bij ons!

Je kunt ervoor kiezen om de ORV te verpanden aan de hypotheek. Het verpanden van een overlijdensrisicoverzekering houdt in dat je de ORV koppelt aan de verzekering van de hypotheek. De rechten van de polis worden overgedragen aan de hypotheekverstrekker. Overlijd je voor het einde van de looptijd van jouw overlijdensrisicoverzekering? Dan wordt met de uitkering de hypotheek geheel of gedeeltelijk afgelost. Dit biedt de hypotheekverstrekker zekerheid dat je de uitkering gebruikt om de hypotheek af te lossen. Hoewel het verpanden van de ORV bij een hypotheekaanvraag bij sommige hypotheekverstrekkers het geval is, is dit bij Neo Hypotheken niet verplicht. 

neo-hypotheek

Soorten overlijdensrisicoverzekeringen

Neo Hypotheek Aflossingsvrije Hypotheek

1. Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

Het bedrag dat wordt uitgekeerd bij overlijden blijft tijdens de hele verzekering hetzelfde.

Bij deze verzekering wordt vooraf een vast uitkeringsbedrag afgesproken en dit blijft de hele looptijd hetzelfde. Zowel dit uitkeringsbedrag als de maandpremie blijven tijdens de looptijd van de verzekering hetzelfde. Deze vorm kies je vaak bij schulden die gelijk blijven, zoals een aflossingsvrije hypotheek. Of je kiest deze vorm als je wilt zorgen voor extra inkomen na overlijden.

Aflossingsvrije hypotheek
neo-hypotheken-lineaire-hypotheek

2. Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

Het bedrag dat wordt uitgekeerd bij overlijden neemt elk jaar af met een vast bedrag.

Sluit je een lineaire hypotheek af, dan kun je kiezen voor een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering. Hierbij daalt het verzekerde bedrag jaarlijks met een vast bedrag. De duur van de premiebetaling is vaak korter dan de looptijd van de verzekering, omdat de laatste jaren de premie anders relatief te hoog is.  Let hierop wanneer je de verschillende verzekeraars met elkaar vergelijkt.

Lineaire hypotheek
Neo Hypotheek Annuiteitenhypotheek

3. Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

Het bedrag dat wordt uitgekeerd bij overlijden neemt elk jaar af. Aan het begin een klein beetje, aan het einde steeds meer. 

Het verzekerde bedrag daalt jaarlijks volgens het aflossingsschema van een annuïteitenlening. Hoe langer de annuïtaire dalende verzekering loopt, hoe lager de uitkering bij overlijden is. Deze vorm past bij een annuïtaire hypotheek, omdat dan altijd precies het juiste bedrag verzekerd is tijdens de looptijd. 

Annuïteitenhypotheek

Kosten overlijdensrisicoverzekering: de premie

Net als bij andere verzekeringen betaal je ook voor de overlijdensrisicoverzekering een bepaald bedrag als premie. De hoogte van deze premie premie is afhankelijk van verschillende factoren, zoals:

 • Het bedrag dat je verzekert
 • De looptijd van de verzekering
 • De uitkeringsvorm (gelijkblijvend of dalend)

Bovendien is het mogelijk dat je een hogere premie moet betalen als jouw situatie in één of meer opzichten risicovol is voor de verzekeraar. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je in het verleden een ernstige ziekte hebt gehad of als je op dit moment aan een bepaalde ziekte lijdt. Ook als je een gevaarlijk beroep uitoefent of een gevaarlijke sport (zoals bergbeklimmen) doet, betaal je soms meer premie. Verder betalen mensen die roken standaard meer. 

 

ORV en de gezondheidsverklaring

Als onderdeel van de aanvraagprocedure ben je verplicht een gezondheidsverklaring in te vullen met vragen over je gezondheid. Dit is een formulier met persoonlijke gezondheidsvragen, die je voor de verzekeraar moet beantwoorden. Afhankelijk van je antwoorden kunnen er aanvullende vragen gesteld worden. Een verzekeringsarts beoordeelt dan jouw persoonlijke situatie, om te bepalen of je in aanmerking komt voor de verzekering en of er een verhoogde premie van toepassing is.

ORV en erfbelasting

Let op! Een uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering die uitkeert na overlijden, wordt gerekend tot de nalatenschap. De regels van erfbelasting zijn hierdoor van toepassing. In huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract kun je een clausule laten opnemen door een notaris, waardoor de uitkering van een overlijdensrisicoverzekering vrijgesteld kan worden van erfbelasting. Door een zogenaamde kruislingse verzekering aan te gaan - waarbij jij de premie betaalt voor de overlijdensrisicoverzekering van je partner en je partner die van jou - voorkom je dat jullie erfbelasting moeten betalen over de eventuele uitkering. Laat je over dit onderwerp goed adviseren en bespreek het met de notaris en de hypotheekadviseur. 

 

Neo Hypotheken Erfbelasting

Veelgestelde vragen

Wanneer je een hypotheek afsluit, heb je in veel gevallen een overlijdensrisicoverzekering nodig. Wil je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? Een overlijdensrisicoverzekering is dan niet nodig. Ook bij Neo Hypotheken ben je niet verplicht om een overlijdensrisicoverzekering (ORV) af te sluiten en te verpanden aan de hypotheek. Wil je liever wel een ORV afsluiten of deze verpanden aan je hypotheek? Dan kan natuurlijk altijd. 

Als je geen overlijdensrisicoverzekering hebt afgesloten, betekent dat in het geval van overlijden je nabestaanden zelf verantwoordelijk zijn voor het dragen van de maandlasten. Je partner moet dan bijvoorbeeld met slechts één inkomen, eventueel aangevuld met een nabestaandenpensioen, nog steeds de hypotheeklasten blijven betalen. Dit kan lastig zijn als jullie de woning hebben gekocht op basis van twee inkomens.

Bij een overlijdensrisicoverzekering is altijd sprake van een verzekerde, een verzekeringnemer en een begunstigde. 

 • De verzekeringnemer is degene die de verzekering afsluit. 
 • De verzekerde is degene wiens leven verzekerd is. Als hij of zij komt te overlijden, krijgen de nabestaanden een uitkering. 
 • De begunstigde is degene die de uitkering ontvangt als de verzekeringnemer komt te overlijden. De begunstigde is meestal de partner, maar kan bijvoorbeeld ook een kind of kinderen zijn.

Als je een overlijdensrisicoverzekering afsluit bepaal je wie de uitkering ontvangt na je overlijden. Standaard houdt de verzekeringsmaatschappij deze volgorde aan:

 • Verzekeringnemer
 • Echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner
 • Kinderen van de verzekeringnemer
 • Erfgenamen van de verzekeringnemer

Na overlijden van de verzekeringnemer gaat de uitkering naar de als tweede genoemde begunstigde. Als die er niet (meer) is, dan gaat de uitkering naar de kinderen. Zijn er geen kinderen dan gaat de uitkering naar de erfgenamen. 

De hoogte van de uitkering bij overlijden hangt af van verschillende factoren, waaronder je inkomen, je vaste lasten (zoals hypotheek of huur, nutsvoorzieningen, leningen en verzekeringen), en je variabele uitgaven (zoals boodschappen, kleding en vakanties). Met andere woorden, om een nauwkeurige schatting te kunnen maken, is het belangrijk om een financieel overzicht te hebben. Houd er rekening mee dat het benodigde verzekerde bedrag in de loop der tijd kan variëren. Het is daarom verstandig om regelmatig te controleren of je overlijdensrisicoverzekering nog steeds voldoende dekking biedt voor je kosten.

Nee, de premie voor een overlijdensrisicoverzekering is niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Houd er rekening mee dat er meestal een maximale eindleeftijd geldt voor het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering. De normale eindleeftijd voor overlijdensrisicoverzekeringen ligt doorgaans rond de 75 jaar, omdat je risico op overlijden voor de verzekeraar toeneemt naarmate je ouder wordt. Je kunt er zelf natuurlijk ook voor kiezen om de looptijd van je verzekering al voor je 75e te beëindigen, bijvoorbeeld op het moment dat je de AOW-leeftijd hebt bereikt en met pensioen gaat. 

Ja, dat is mogelijk. Het is verstandig om regelmatig te controleren of je overlijdensrisicoverzekering nog steeds aansluit bij je financiële situatie en de maandlasten dekt. Het kan namelijk zijn dat je persoonlijke situatie is veranderd.  Heb je bijvoorbeeld in de tussentijd extra afgelost, waardoor een minder hoge dekking nodig is? Of misschien is jouw inkomens- en gezinssituatie gewijzigd en heb je daardoor een andere dekking nodig. Dan kan tussentijds verhogen of verlagen van een overlijdensrisicoverzekering een logisch gevolg zijn. Houd er echter rekening mee dat bij het verhogen van de dekking de verzekeraar mogelijk aanvullende gezondheidsvragen zal stellen of een gezondheidsverklaring zal vereisen.

Bij het aanvragen van een overlijdensrisicoverzekering is een gezondheidsverklaring vereist, en in sommige gevallen kan ook een medische keuring nodig zijn. De gezondheidsverklaring omvat een reeks vragen over je gezondheid. Na het invullen van deze verklaring zal de verzekeraar beoordelen of je op basis van deze informatie geaccepteerd kunt worden. In sommige gevallen kan de ingevulde informatie in de gezondheidsverklaring ontoereikend zijn om een volledig beeld van je gezondheid te krijgen. In dergelijke situaties kan de verzekeraar je vragen om een medische keuring te ondergaan. Bovendien kan de verzekeraar ook een medische keuring eisen als je een zeer hoog verzekerd bedrag wilt aanvragen.

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door:

mark-van-der-geer
 • Mark van der Geer
 • Hoofd Risk & Compliance