Neo Hypotheken Wet Hillen

Wet Hillen

De Wet Hillen is in 2005 in het leven geroepen voor mensen die de hypotheek op hun woning (bijna) hadden afgelost. Door deze wet vervalt het eigenwoningforfait wanneer dit hoger is dan de hypotheekrenteaftrek. De wet wordt nu echter vanaf 1 januari 2019 in dertig jaar afgebouwd. Waarom is dit zo? En wat betekent dit voor jou?

Wat is de Wet Hillen?

Wanneer je (bijna) geen hypotheekschuld meer hebt, zullen je aftrekbare kosten lager zijn dan je eigenwoningforfait. Hierdoor zou je meer belasting moeten betalen, dan wanneer je nog een hogere hypotheekschuld had. Om huiseigenaren te blijven stimuleren om af te blijven lossen op hun hypotheek, werd de Wet Hillen in 2005 geïntroduceerd. Door Wet Hillen kregen huiseigenaren met weinig of geen hypotheek een extra belastingaftrek. De Wet Hillen bepaalt dat de bijtelling van het eigenwoningforfait wegvalt wanneer dit bedrag hoger is dan de aftrekposten voor de eigen woning. Als je de gehele hypotheek hebt afgelost dan heb je per saldo, dankzij de Wet Hillen, geen bijtelpost meer. Je betaalt hierdoor geen eigenwoningforfait meer. 

 

Wet Hillen langzaam teruggedraaid

Sinds 2013 is het verplicht om af te lossen wanneer je een nieuwe hypotheek afsluit. Voor die tijd kon je ook aflossingsvrije hypotheken afsluiten, destijds was het voor mensen niet altijd interessant om af te lossen op hun hypotheek. De Wet Hillen stimuleerde het aflossen op je hypotheek. Volgens het kabinet Rutte III is de regeling echter niet langer nodig. Als je een nieuwe hypotheek afsluit, moet je deze tegenwoordig namelijk sowieso binnen dertig jaar aflossen. Alleen dan heb je recht op hypotheekrenteaftrek. Door het verplicht aflossen op je hypotheek, is de stimulans van een Wet Hillen volgens het kabinet overbodig geworden.  

Afbouw in dertig jaar

Vanaf 1 januari 2019 wordt de aftrek voor de kleine woningschuld over 30 jaar afgebouwd. Het percentage neemt ieder jaar af met 3,33%. Dit betekent dat huizenbezitters die nu onder de Wet Hillen vallen er rekening mee moeten houden dat ze de komende jaren toch steeds iets meer eigenwoningforfait gaan betalen. In 2048 betalen deze mensen het volledige eigenwoningforfait.

Neo Hypotheken Eigenwoningforfait

Wet Hillen berekenen

De Wet Hillen wordt geheel afgeschaft in 2048, tot die tijd vindt er een geleidelijke afbouw plaats van het vrijstellingstarief. Het percentage neemt ieder jaar af met 3,33%. In 2023 wordt nog 83,33% van de bijtelling gecompenseerd en in 2024 zal de maximale aftrek dus 80,01% bedragen over het verschil tussen het eigenwoningforfait en de betaalde hypotheekrente. Om te zien wat de gevolgen zijn van het afschaffen van de Wet Hillen zijn hier twee berekeningen. De eerste gaat over de situatie voor 2019 en de tweede geldt voor 2023.

 

Wet Hillen berekenen 2019

Lucas en Sanna hebben een woning met een WOZ-waarde van € 250.000. Zij hebben na 20 jaar hun hypotheek volledig afgelost. Het hoogste inkomen bedraagt € 45.000. Het eigenwoningforfait percentage was destijds 0,65%. 

  • Eigenwoningforfait (0,65% x € 250.000) = €1.625
  • Bijtellingspercentage: 0%
  • Bijtelling belastbaar inkomen: €0
  • Extra inkomstenbelasting:  €0

Hierbij is alleen gerekend met hypotheekrenteaftrek en zijn andere aftrekposten of kortingen buiten beschouwing gelaten

Wet Hillen berekenen 2023

Lucas en Sanna hebben een woning met een WOZ-waarde van € 250.000. Zij hebben na 20 jaar hun hypotheek volledig afgelost. Het hoogste inkomen bedraagt € 45.000. Het eigenwoningforfait percentage is in 2023 0,35%. Voor 2023 wordt 83,33% van de bijtelling gecompenseerd. 

  • Eigenwoningforfait (0,35% x € 250.000) = €875
  • Bijtellingspercentage: 16,67% (100%-83,33%) = 16,67%
  • Bijtelling belastbaar inkomen:(16,67% x €875) = €146
  • Extra inkomstenbelasting (belastingtarief: 36,93%):  €54

Hierbij is alleen gerekend met hypotheekrenteaftrek en zijn andere aftrekposten of kortingen buiten beschouwing gelaten

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door:

mark-van-der-geer
  • Mark van der Geer
  • Hoofd Risk & Compliance