Neo Hypotheek Restschuld

Ik heb een restschuld. Wat te doen?

Is de marktwaarde van jouw woning gedaald maar je hypotheek nog niet of minder? Dan kan het zijn dat je ‘huis onder water staat' zoals ze dit noemen. Hierbij is de hypotheekschuld op jouw woning hoger dan de marktwaarde van je woning. Als je jouw woning zou verkopen, kan je met de opbrengst dus niet de volledige hypotheekschuld aflossen. Je verkoopt het met verlies en je houdt een restschuld over. Benieuwd naar de financieringsopties van deze restschuld?

Wat is een restschuld?

 

Een restschuld ontstaat wanneer je ervoor kiest om je huis te verkopen en het verkoopbedrag lager is dan het openstaande hypotheekbedrag. In dat geval is het verschil tussen deze twee bedragen jouw restschuld. Je kunt in dit geval de hypotheek niet (volledig) afbetalen met de verkoop van je huis. In de volksmond wordt dit ook wel gezegd dat je 'Huis onder water' staat. 

Een restschuld kan ontstaan als:

  • Je meer geld hebt geleend voor jouw woning dan de huidige marktwaarde ervan.
  • De waarde van jouw woning is gedaald sinds je de hypotheek hebt afgesloten en je tevens niet voldoende hebt afgelost om dit tekort in te lopen qua daling van de hypotheekschuld. Bijvoorbeeld doordat je een aflossingsvrije hypotheek hebt.
  • Er beleggingen aan jouw hypotheek zijn gekoppeld die niet voldoende in waarde zijn gestegen om de hypotheek volledig af te lossen. De zogeheten oude hypotheekvorm ‘belegginghypotheek’.

 

Rekenvoorbeeld restschuld

In 2008, vlak voor de financiële crisis, heb je een huis gekocht voor €450.000. Op dat moment was het nog mogelijk om de kosten koper mee te financieren en een volledige aflossingsvrije hypotheek af te sluiten. Dit heb je gedaan, waardoor je een  aflossingsvrije hypotheek hebt van €468.000. Je hebt vooralsnog alleen rente betaald op deze hypotheek, maar twee jaar na het afsluiten van de hypotheek wil je verhuizen en kun je de woning slechts verkopen voor €460.000.

 

Ondanks een waardestijging van €10.000 voor je woning, blijkt dit niet voldoende om de volledige hypotheekschuld van €468.000 mee af te lossen. Oftewel: je hebt een restschuld van €8.000.

Financieringsopties restschuld

Gelukkig hoeft een restschuld geen probleem te zijn, want er zijn een aantal manieren om deze restschuld te financieren.

 

Optie 1. Aflossen

Het meest ideale scenario is natuurlijk om de restschuld uit eigen middelen af te lossen. Misschien heb je de afgelopen jaren flink gespaard en kun je dit geld gebruiken om de restschuld af te betalen. Beschik je zelf niet over voldoende spaargeld, dan is er mogelijk familie die je kan helpen? Ouders hebben bijvoorbeeld de mogelijkheid om een schenking te doen aan hun kinderen tussen de 18 en 40 jaar oud. Met deze schenking kunnen zij eveneens bijdragen aan het aflossen van de restschuld.Optie 2. Restschuld meefinancieren in nieuwe hypotheek

Lukt het niet om de restschuld zelf te betalen, dan kun je bij sommige hypotheekverstrekkers de restschuld meenemen naar je nieuwe hypotheek voor je nieuwe woning. De nieuwe hypotheek wordt dan met dat bedrag verhoogd. Vaak zijn banken niet snel geneigd om dit te doen. Ze lenen je immers een extra geldbedrag waar geen onderpand voor is. 

Bij Neo Hypotheken kun je wel een restschuld meefinancieren mits je aan de volgende voorwaarden voldoet:  

  • Je beschikt over onvoldoende eigen middelen om de restschuld zelf af te lossen
  • Je kunt de restschuld meefinancieren tot 100% van de marktwaarde van je nieuwe woning. 

 

Optie 3. Restschuld apart financieren

Indien je niet voldoende spaargeld hebt en je de restschuld niet kunt meenemen in een nieuwe hypotheek, ben je genoodzaakt om geld te lenen. In dit geval kun je overwegen om een doorlopend krediet of een persoonlijke lening af te sluiten, het zogeheten consumptief lenen. Ook bieden veel hypotheekverstrekkers betaalregelingen aan voor het aflossen van een restschuld, zo ook Neo Hypotheken. Dit wordt feitelijk een persoonlijke lening. Het belangrijkste aandachtspunt bij  consumptief lenen is dat de rentetarieven doorgaans aanzienlijk hoger zijn dan die voor krediet met onderpand zoals een hypotheek. In normale omstandigheden is de rente van een doorlopend krediet of persoonlijke lening fiscaal aftrekbaar als deze wordt gebruikt voor de aankoop of verbouwing van een huis.

 

Optie 4. Nationale Hypotheek Garantie

Heb je een hypotheek afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? Met een NHG-hypotheek is het mogelijk om de restschuld mee te financieren bij de aankoop van een nieuwe woning, met behoud van NHG. Het is dan wel van belang dat jouw hypotheek en restschuld binnen de kostengrens van € 405.000 blijven. Ook is kwijtschelding van een restschuld mogelijk in geval van een NHG garantie.

Let op!

De hypotheekrente die je moet betalen over je restschuld is niet langer fiscaal aftrekbaar. Heb jij je woning na 28 oktober 2012 en vóór 1 januari 2018 met een restschuld verkocht? Dan geldt er volgens de Belastindienst een uitzondering. In deze situatie mag je de rente en financieringskosten over de restschuld nog maximaal 15 jaar fiscaal aftrekken. 

Bespreek jouw mogelijkheden

Meer weten over restschuld en bovenstaande oplossingen? Of wil je je restschuld na verkoop woning (mee)financieren? Maak dan een afspraak met een hypotheekadviseur bij jou in de buurt. 

Neo Hypotheken Hypotheekadviseur1

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door:

mark-van-der-geer
  • Mark van der Geer
  • Hoofd Risk & Compliance