Neo Hypotheken Bkr Registratie

Kan ik een hypotheek met BKR afsluiten?

Als je een hypotheek afsluit, bekijken we bij Stichting BKR (Bureau Krediet Registratie) welke schulden je hebt en of je ergens achterloopt met de betaling. Wat wordt door BKR geregistreerd en wat zijn de gevolgen van een BKR-registratie voor het aanvragen van een hypotheek? Wij leggen het je uit.

Hypotheek met BKR 

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) registreert schulden zoals leningen en credit cards, maar bijvoorbeeld ook betalingsachterstanden en afbetalingsregelingen. Een vermelding bij het BKR wordt een BKR-registratie genoemd. Als je een hypotheek aanvraagt, controleert Neo Hypotheken of je geregistreerd staat bij het BKR. Een BKR-registratie heeft namelijk invloed op of je een hypotheek kunt krijgen en wat het maximale bedrag is wat je kunt lenen. Op die manier zorgen wij ervoor dat je een hypotheek krijgt die bij jouw financiële situatie past. 

 

Wat registreert BKR wel en niet?

Wat registreert BKR?

Schulden van meer dan € 250 en met een looptijd van langer dan 1 maand, bijvoorbeeld:

 • Persoonlijke leningen
 • Doorlopende kredieten
 • Creditcardlimieten (als je gespreid betaalt)
 • Roodstandlimieten
 • Uitgestelde betalingen (‘koop nu, betaal later’)
 • Private leaseregelingen
 • Telefoonabonnementen

Wat registreert BKR niet?

 • Studieschulden
 • Huurachterstanden
 • Hypotheken (maar een betalingsachterstand krijgt wél een negatieve registratie)
 • Geleend geld van bijvoorbeeld familie

BKR-registratie controleren voor hypotheekaanvraag

Het is verstandig om na te gaan of je een BKR-registratie hebt voordat je een hypotheek aanvraagt. Wil je weten of er BKR-registraties op jouw naam staan, dan kan je een actueel overzicht van je BKR-gegevens online opvragen via de website van het BKR. Met de BKR-uitdraai kun je zien welke leningen je nu hebt en welke je in het verleden hebt gehad. Daarnaast zie je hier of je leningen altijd op tijd hebt afbetaald of dat er een betalingsachterstand is geweest op een bepaald moment.

Neo Hypotheken Hypotheek Bkr Registratie Controleren

Positieve of negatieve BKR registraties

Een BKR-registratie kan zowel positief als negatief zijn. Een registratie bij het BKR hoeft namelijk niet te betekenen dat je betalingsproblemen hebt. Bij een positieve melding in het BKR-register, zou een hypotheek aanvragen en het kopen van een huis geen probleem moeten opleveren.  Als je een negatieve BKR-registratie hebt, kan dat mogelijk wel een probleem zijn voor je hypotheekaanvraag. 

Positieve BKR registraties

Je hebt een positieve registratie als je een lening of krediet hebt afgesloten, maar geen betalingsachterstanden hebt.  Een positieve registratie in het BKR-register, levert bij het aanvragen van een hypotheek voor het kopen van een huis meestal geen probleem op. Een positieve BKR-registratie heeft wel invloed op het maximale hypotheekbedrag dat je kunt lenen. Het kan zijn dat je door de lening minder hypotheek kunt krijgen. Je betaalt rente en aflossing voor de lening dus je houdt minder geld over voor het betalen van de maandlasten van je hypotheek.

Negatieve BKR registraties

Bij een negatieve BKR registratie heb je betalingsachterstanden tussen de 60 en 90 dagen opgelopen bij het betalen van je leningen of kredieten. De negatieve BKR-registratie krijgt dan een BKR-codering toegekend, zoals bijvoorbeeld de A van ‘achterstandscodering’ of de H van ‘herstelcodering’. Met een negatieve achterstandscodering (code A) is het niet mogelijk een hypotheek af te sluiten bij Neo Hypotheken.  Dat kan bij ons wel als het om een negatieve BKR registratie gaat met de herstelcodering (de H melding) van meer dan een jaar geleden. 

Hypotheek bij BKR-registratie: Neo’s voorwaarden

Sta je geregistreerd bij het BKR, dan hoeft dit dus niet te betekenen dat je geen hypotheek kunt afsluiten bij Neo Hypotheken. Een Neo hypotheek met BKR registratie is mogelijk als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je hebt een positieve BKR registratie.  Bij een positieve BKR-registratie gaat een lening wel mee in de toetsing voor de maximale hypotheek; het kan zijn dat je door de geregistreerde lening minder hypotheek kunt krijgen.
 • Je hebt een negatieve BKR registratie met een herstelcode van meer dan een jaar geleden.

 

Veelgestelde vragen

 • Code A: Je loopt een bepaalde periode achter met de betaling van je krediet.
 • Code H: Je hebt een betalingsachterstand weer ingelopen en je krediet loopt gewoon door. Naast de achterstandsmelding (A) zie je dan een herstelmelding (H)
 • Code 1: Je hebt een geregistreerde betalingsachterstand (A) en je hebt een betalingsregeling afgesproken om de betalingsachterstand en het krediet terug te betalen.
 • Code 2: De kredietaanbieder heeft de betalingsachterstand en het krediet opgeëist. Dit betekent dat de kredietaanbieder je gevraagd heeft om de betalingsachterstand en het krediet in één keer terug te betalen.
 • Code 3: De kredietaanbieder heeft € 250 of meer afgeboekt op de betalingsachterstand en het krediet. Of hij heeft je € 250 of meer kwijtgescholden.
 • Code 4: De kredietaanbieder heeft contact met je gezocht maar je blijkt onbereikbaar te zijn.
 • Code 5: Je hebt een preventieve betalingsregeling voor je hypotheek afgesproken met je kredietaanbieder. Deze code is tijdelijk. 

Heb je je lening of krediet afgelost of je achterstand volledig terugbetaald? Dan wordt dit bij het BKR gemeld. De kredietgegevens blijven dan nog 5 jaar in het systeem staan. Wel staat er dan een einddatum of een herstelcode bij je registratie. Een nieuwe kredietverstrekker kan zo zien dat de financiering al is beëindigd of dat je de achterstand hebt betaald.

Een A-codering kan worden omgezet naar een AH-codering (herstelcodering) door de achterstallige betalingen terug te betalen. Maar let op: Een achterstandscodering blijft nog 5 jaar na het aflossen van een lening staan. Naast de achterstandsmelding (A) zie je dan een herstelmelding (H). 

Nee, een hypotheek voor de woning waarin je zelf woont, wordt niet geregistreerd bij het BKR. Mocht er een betalingsachterstand op je hypotheek ontstaan, dan wordt deze wel geregistreerd.

Nee, een studieschuld wordt niet opgenomen in de BKR-registratie. Dit betekent dat geldverstrekkers geen toegang hebben via het BKR register tot informatie over jouw studieschuld, dit wordt daarentegen opgevraagd bij het DUO. Uiteraard  dien je bij het aanvragen van een hypotheek of lening je schulden en financiële verplichtingen eerlijk te vermelden. Het is belangrijk om je studieschuld niet te verzwijgen. Breng je studieschuld onder de aandacht van je financieel adviseur, zodat deze een duidelijk beeld krijgt van jouw financiële situatie en je een passend hypotheekadvies kan geven. Hierdoor kun je betalingsproblemen voorkomen en je studieschuld en hypotheek zonder problemen aflossen.

Je telefoonabonnement wordt in maandelijkse termijnen afgelost en wordt daarom beschouwd als een vorm van lening. Wanneer het totale bedrag van dit abonnement hoger is dan € 250, wordt dit geregistreerd bij het BKR. Deze registratie kan van invloed zijn op de hoogte van jouw maximale hypotheekbedrag, aangezien we bij het verstrekken van een hypotheek meer risico lopen. Wil je weten hoe jouw (positieve) BKR-registratie precies van invloed is op het maximale hypotheekbedrag dat je kunt krijgen? Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend intakegesprek met een onafhankelijke hypotheekadviseur.

In zeer zeldzame gevallen kan een BKR-registratie toch als onterecht worden beschouwd en worden verwijderd, maar dan moet er sprake zijn van een 'verminderde verwijtbaarheid'. Een dergelijke situatie kan zich voordoen als bijvoorbeeld blijkt dat je verhuisd bent en kunt aantonen dat je de aanmaningen niet hebt ontvangen, terwijl je andere financiële verplichtingen wel op tijd hebt voldaan. Neem eerst contact op met de kredietverstrekker en probeer samen tot een oplossing te komen. Als je er niet samen uitkomt, kun je vanaf 1 oktober 2021 met nieuwe klachten over je kredietregistratie terecht bij Kifid. Het indienen van een klacht bij Kifid is kosteloos. Kifid zal de klachten behandelen volgens het reglement van de Geschillencommissie Kifid.

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door:

mark-van-der-geer
 • Mark van der Geer
 • Hoofd Risk & Compliance