Boeterente Vergoeding Aflossen

Vergoeding vervroegd hypotheek aanpassen

Net als andere geldverstrekkers kan Neo Hypotheken een vergoeding (boeterente) berekenen als je de hypotheek vervroegd terugbetaalt of aanpast. Dit is een vergoeding voor ons onverwachte renteverlies. Hoe wij de vergoeding berekenen? Dat leggen we je op deze pagina stap voor stap uit.

Wat is de boeterente? 

 

De boeterente is de vergoeding die je betaalt als jij jouw hypotheek voor het einde van de looptijd wilt wijzigen.  De term ‘boeterente’ doet vermoeden dat je extra rente betaalt als boete. Dat is echter niet zo. De boeterente is namelijk geen extra rente, maar een vergoeding om jouw huidige hypotheekcontract met ons open te breken. Bij het afsluiten van je hypotheek heb je namelijk samen met ons een bepaald rentepercentage afgesproken dat je tijdens een vastgestelde periode zou gaan betalen. Op basis van deze overeenkomst zijn wij financiële verplichtingen aan gegaan.

Wanneer je ervoor kiest om (extra) af te lossen of je rentevaste periode tussentijds aan te passen, lopen wij het risico dat we gedurende de resterende looptijd van de rentevaste periode niet de verwachte rente-inkomsten genereren. Je betaalt dus in sommige gevallen een vergoeding omdat wij minder rente ontvangen dan je van tevoren - met het afsluiten van de rentevaste periode - had afgesproken. Tegenwoordig noemen we ‘boete rente’  vaak vervroegde aflossingsvergoeding.

Wanneer wel of geen aflosvergoeding betalen?

Wel een vergoeding betalen

 • Tussentijds hypotheekrente wijzigen tijdens rentevaste periode: Als je jouw hypotheekrente vroegtijdig wijzigt tijdens de looptijd van jouw rentevaste periode. Je betaalt een vergoeding voor het afkopen van je rentevaste periode. 
 • Extra aflossing boven boetevrije gedeelte: Als je meer dan 25% per jaar van de oorspronkelijke hoogte van jouw lening extra wil aflossen met geleend geld, dan moet je een vergoeding betalen voor het extra aflosbedrag
 • Hypotheek oversluiten naar andere hypotheekverstrekker: als je tussentijds jouw hypotheek oversluit, dan los je je huidige hypotheek helemaal af.  Voor oversluiten van je hypotheek betaal je een vergoeding.

Geen vergoeding betalen

 • Einde looptijd hypotheek: Op de dag dat de rentevaste periode van een leningdeel afloopt, mag je dit deel aan het einde van de rentevaste periode terugbetalen zonder vergoeding. 
 • Verkoop woning: Verkoop je jouw woning, dan betaal je de lening volledig terug. Dit kost je niets als je de gehele woning verkoopt, oplevert en alle leningnemers verhuizen.
 • Aflossing met eigen middelen: Als je de lening (gedeeltelijk) terugbetaalt met eigen middelen, mag je bij Neo Hypotheken per jaar 100% vergoedingsvrij terugbetalen.
 • Bij overlijden: Overlijd je of de persoon met wie je de lening hebt afgesloten, dan mag de lening binnen 12 maanden na overlijden zonder vergoeding worden terugbetaald. Bijvoorbeeld met de uitkering van een overlijdensrisicoverzekering.
 • Tenietgaan van woning: Als de woning volledig is verwoest, mag je de lening terugbetalen zonder vergoeding. Dit geldt alleen als je de lening geheel aflost binnen 12 maanden na de gebeurtenis die tot de verwoesting heeft geleid. Denk bij verwoesting aan bijvoorbeeld brand of ontploffing.
 • Bouwdepot: Je betaalt geen vergoeding als je een deel van de lening terugbetaalt met geld uit het bouwdepot

Vergoeding hypotheek berekenen

De eventuele vergoeding berekenen wij aan de hand van de AFM-norm. De AFM heeft uitgangspunten gepubliceerd die duidelijk maken hoe de boeterente berekend zou kunnen worden om aan de wettelijke verplichting te voldoen. Neo Hypotheken volgt hun richtlijnen aan de hand van vier stappen: 

 

Stap 1. Berekening uitstaande hypotheekschuld

Neo Hypotheken bekijkt eerst welk hypotheekbedrag nog open staat.  Dit noemen we de actuele stand van jouw hypotheek. Vervolgens trekken wij het bedrag dat je vergoedingsvrij kunt aflossen van de uitstaande hypotheekschuld af. In je hypotheekakte staat welk percentage van de oorspronkelijke hypotheeksom je jaarlijks zonder extra kosten kunt aflossen. Bovendien is het bedrag waarover je een vergoeding moet betalen ook afhankelijk van de hypotheekvorm die je hebt. Bij een annuïteitenhypotheek en lineaire hypotheek daalt jouw schuld elke maand. Daarom daalt het bedrag dat je maandelijks aan rente moet betalen. Met deze maandelijkse aflossing houden we ook rekening in onze berekening.

Rekenvoorbeeld uitstaande schuld

Stel je hebt een annuïtaire hypotheek van € 200.000 met een rentevaste periode van 10 jaar tegen een vast rentetarief van 2%.  Van de 10 jaar rentevaste periode is nu 8 jaar voorbij.  In deze 8 jaar heb je € 20.000 afgelost.  Toch zou je graag nu al jouw rentevaste periode willen aanpassen en moet daarom vervroegd aflossen.  Bij Neo Hypotheken mag je per jaar 25% van het oorspronkelijke hypotheekbedrag vergoedingsvrij aflossen. Daarom laat Neo Hypotheken dit deel van de oorspronkelijke hoofdsom buiten beschouwing in de berekening. We berekenen de vergoeding voor het wijzigen van de rentevaste periode dan als volgt:

 • Oorspronkelijke hoofdsom:  € 200.000
 • Resterend leningbedrag hypotheek: € 180.000
 • Jaarlijkse vergoedingsvrij aflosbedrag: 45.000 (25% van €180.000)
 • De vergoeding over de extra aflossing wordt berekend over: €135.000 (180.000 - €45.000)

Stap 2. Vergelijkingsrente bepalen

 

Nadat we hebben bepaald over welk bedrag van de lening je een vergoeding moet betalen, kijken we naar jouw contractrente. Dit is de rente die je momenteel betaalt voor jouw hypotheek. Jouw contractrente vergelijken wij met onze actuele hypotheekrente die nieuwe klanten aan ons moeten betalen voor eenzelfde soort hypotheek. Deze rente noemen we de vergelijkingrente. Voor het bepalen van de vergelijkingrente kijken we naar jouw huidige hypotheekvorm, in welk tariefklasse je hypotheek op dit moment valt en de resterende rentevaste periode. Bieden we jouw resterende rentevaste periode niet aan? Dan kijken we naar de dichtstbijzijnde kortere en langere rentevaste periode en kiezen de rente die de laagste vergoeding geeft.

Rekenvoorbeeld vergelijkingsrente

De huidige rente van jouw rentevaste periode is 10 jaar met een rentetarief van 2%. De extra terugbetaling wil je na 8 jaar doen. Oftewel: de resterende rentevaste periode is dus nog 2 jaar (24 maanden). Een rentevaste periode van 2 jaar bieden wij echter niet aan.  In dit voorbeeld kijken wij daarom naar de dichtstbijzijnde kortere en langere rentevaste periodes en kiezen we de rente die voor de laagste vergoeding zal zorgen. 

 • Dichtsbijzijnde korte rentevaste periode: 1 jaar (1,1%)
 • Dichtsbijzijnde korte rentevaste periode: 5 jaar (1,25%)

De hoogste van deze twee rentes zorgt voor de minst gemiste rente inkomsten voor Neo Hypotheken en dus de laagste vergoeding. Dit rente tarief wordt daarom gebruikt als vergelijkingsrente. In dit voorbeeld is dat 1,25%.

Stap 3. Renteverlies bepalen

 

Vervolgens berekenen wij het verlies aan rente dat we door de extra aflossing hebben. Eerst rekenen we uit wat we op basis van de contractrente nog aan rente-inkomsten van je zouden hebben ontvangen tot aan de einddatum van je (oude) rentevaste periode. Daarna berekenen we wat we aan nieuwe rente-inkomsten zullen ontvangen tot de einddatum van je (oude) rentevaste periode. Het verschil tussen deze twee berekeningen is het renteverlies.

 

Rekenvoorbeeld renteverschil bepalen

 

 • Kolom A: Van de 10 jaar rentevaste periode is nu 8 jaar voorbij. De rentevaste periode zou dus nog 2 jaar (24 maanden) duren.
 • Kolom B: We berekenen de vergoeding voor het wijzigen van de rentevaste periode over de €135.000 zoals we dat in stap 1 hebben berekend. Dit is het resterende leningbedrag minus het vergoedingsvrije percentage van 25%. Met de annuïteitenhypotheek los je elke maand een steeds groter deel af, zodat de restschuld lager wordt. In kolom B vind je een berekening van de schuldrest verspreid over de resterende rentevaste periode van 24 maanden.
 • Kolom C: In kolom C vind je rentebepalingen per maand als je de rente ongewijzigd zou laten tot het einde van de rentevasteperiode. Na 8 jaar zou Neo Hypotheken op basis van de oude contractrente van 2% € 225 ontvangen (schuldrest * rente) / 12 maanden (zie kolom C). In totaal zou dit voor 2 jaar € 5.164 zijn.
 • Kolom D: Omdat Neo Hypotheken geen rentevaste periode van 2 jaar aanbiedt, hebben we in dit voorbeeld gekozen voor de gunstigste vergelijkingsrente van 1,25% voor een rentevasteperiode van 5 jaar. In kolom D vind je de rentebepaling per maand.
 • Kolom E: In de laatste kolom vind je per maand het renteverschil per maand als we de vergoeding met de vergelijkingsrente zouden berekenen. In totaal is de som van alle renteverschillen over de resterende rentevaste periode (24 maanden)  € 1.936,41.

A. Maand

B. Schuldrest waarover je vergoeding betaalt 

C. Rente o.b.v. contractrente (2%)

D. Rente o.b.v. vergelijkingsrente (1,25%)

E. Het renteverschil

Maand 0

€ 135.000,00

- - -

Maand 1

€ 134.495,75

€ 225,00

€140,63

€ 84,37

Maand 2

€ 133.990,30

€ 224,16

€ 140,10

€ 84,06

Maand 3

€ 133.463,65

€ 223,32

€ 139,57

 

€ 83,75

Maand 4

€ 132.975,80

€ 222,47

€ 139,05

€ 83,42

..

..

..

..

..

Maand 24

€ 49.000

€ 205,16

€ 128,23

€ 76,93

Totaal

 

€ 5.164,00

€ 3.227,50

€ 1.936,41

Stap 4. Contante waarde bepalen

 

Omdat je de boeterente in één keer terugbetaalt en deze anders eigenlijk in de toekomst betaald zou hebben, krijg je een soort van korting op de gemiste rentebetalingen. Je hoeft alleen de contante waarde van de misgelopen rente te betalen.  Dit noemen we de contante waarde-methode. De uitkomst van deze berekening is het bedrag aan vergoeding dat je aan ons betaalt.

Rekenvoorbeeld contante waarde bepalen

Het totale renteverschil van € 1.936,41 betaal je niet in de toekomst aan ons, maar nu. Daarom rekenen we dat bedrag terug naar de waarde van dit moment: de contante waarde. Dit is ons renteverlies ofwel de vergoeding die je aan ons moet betalen. In dit voorbeeld is de vergoeding die je betaalt : € 1.936,41. Voor het tussentijds wijzigen van de rentevaste periode betaal je bovendien eenmalige administratiekosten van € 250,- . De totale vergoeding voor het wijzigen van de rentevaste periode wordt dan € 2.186,41

Vergoeding is fiscaal aftrekbaar!

Goed nieuws. In de meeste gevallen mag je de vergoeding aftrekken van je inkomstenbelasting. Hier zijn natuurlijk wel spelregels vanuit de Belastingdienst voor. In de volgende gevallen is de aflosvergoeding aftrekbaar:

 • Als je je hypotheek oversluit naar een andere bank
 • Wanneer je extra aflost op je hypotheek
 • Als je in de tussentijd de rente aanpast

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door:

mark-van-der-geer
 • Mark van der Geer
 • Hoofd Risk & Compliance