Neo Hypotheken Eigenwoningschuld

Eigenwoningschuld

Op je belastingaangifte wordt elk jaar gevraagd naar je eigenwoningschuld. Je mag namelijk over dat bedrag je hypotheekrente aftrekken. Hier zitten wel voorwaarden aan vast. Benieuwd naar de voorwaarden en hoe je de eigenwoningschuld berekend?

Wat is eigenwoningschuld?

De eigenwoningschuld is een fiscaal begrip. Het verwijst naar het totaal aan leningen dat je gebruikt voor de aankoop, verbetering of onderhoud van je woning. Over dit gedeelte mag je hypotheekrente aftrekken in box 1. Mits je natuurlijk aan de voorwaarden van de hypotheekrenteaftrek voldoet.  Vaak is de eigenwoningschuld gelijk aan het hele hypotheekbedrag. Maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. De eigenwoningschuld kan lager zijn dan je hypotheek als je bijvoorbeeld eerder een huis hebt verkocht met overwaarde, of als je een schenking voor de woning hebt ontvangen. 

Hypotheekrenteaftrek eigenwoningschuld

De eigenwoningschuld is het deel van de hypotheek waarover je de rente mag aftrekken van de belasting. Dat kan alleen als de lening die in box 1 valt is afgesloten voor:

 • de aankoop, het onderhoud of de verbetering van de eigen woning (waarin jezelf woont)
 • de afkoop van rechten van erfpacht , opstal of beklemming.

Gebruik je een deel van de lening om jouw woning in te richten? Of voor andere consumptieve uitgaven? Dan is dat geen onderdeel van de eigenwoningschuld en de rente over dit deel van de lening is dan ook niet aftrekbaar.

Eigenwoningschuld berekenen

Vaak komt je eigenwoningschuld overeen met het bedrag van je hypotheek. Dit betekent dat als je aflost op je hypotheek, je eigenwoningschuld ook zal afnemen. Er zijn echter situaties waarin het berekenen van de eigenwoningschuld iets complexer wordt. Als je bijvoorbeeld  je vorige woning met overwaarde hebt verkocht en daardoor een eigenwoningreserve hebt opgebouwd. Of als je ouders een schenking hebben gedaan. Deze kosten moeten namelijk weer afgetrokken worden van de eigenwoningschuld. 

Je kunt de eigenwoningschuld berekenen door de volgende bedragen bij elkaar op te tellen:

 • Het aankoopbedrag van je woning;
 • De betaalde kosten koper;
 • Een eventuele hypotheek voor het verbouwen van je woning of het verduurzamen van je woning;
 • Een eventuele hypotheek om erfpacht, opstal of beklemming af te kopen.

 

En trek daar vervolgens deze bedragen van af:

 • De eigenwoningreserve 
 • Een belastingvrije schenking van je ouders
 • Leningdelen die niet in box 1 van de inkomstenbelasting vallen, zoals een aflossingsvrij leningdeel terwijl je niet onder de overgangsregeling valt (oftewel je had geen bestaande aflossingsvrije hypotheek voor 2013).

Rekenvoorbeeld eigenwoningschuld

Tom (32 jaar) heeft zijn tweede woning aangeschaft voor € 300.000 en heeft daarnaast € 30.000 besteed aan een verbouwing. De eigenwoningreserve van zijn vorige woning bedraagt € 80.000, en hij heeft een belastingvrije schenking van € 25.000 van zijn ouders ontvangen. De berekening van Pim's eigenwoningschuld ziet er als volgt uit:

 

Optelposten:

 • Aankoopbedrag woning: € 300.000
 • Kosten koper: € 15.000
 • Verbouwingskosten: € 30.000

Totaal geïnvesteerd bedrag: € 300.000 + € 15.000 + € 30.000 = € 345.000

 

Aftrekposten:

 • Eigenwoningreserve: € 80.000
 • Belastingvrije schenking eigen woning: € 25.000

Totaal beschikbare eigen middelen: € 80.000 + € 25.000 = € 105.000

 

Pim's eigenwoningschuld bedraagt € 240.000 (€ 345.000 - € 105.000). Dit is het bedrag waarvoor hij, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking komt voor hypotheekrenteaftrek.

 

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door:

mark-van-der-geer
 • Mark van der Geer
 • Hoofd Risk & Compliance