Neo Hypotheek Energielabels

Energielabels

Sinds 2015 is een geldig energielabel bij de bouw, verkoop of verhuur van een woning verplicht. Maar wat is is een geldig energielabel? Hoe controleer je jouw energielabel? En hoe vraag je eventueel een nieuw energielabel aan en wat zijn de kosten hiervan? En misschien wel het allerbelangrijkst: hoe zorg je ervoor dat je een beter energielabel krijgt?

Wat is een energielabel?

Het energielabel voor woningen is een label dat inzicht geeft in de energiezuinigheid van een woning. Het energieverbruik wordt ingedeeld in verschillende klassen: van energielabel A++++ (zeer energiezuinig) tot energielabel G (zeer onzuinig). uitgedrukt in de klassen A t/m G en bijbehorende kleuren. De energielabels worden gebruikt om een duidelijk beeld van het energieverbruik te krijgen voor de koper. Daarnaast wordt het als norm en meetinstrument gebruikt bij het behalen van de klimaatdoelen.

Voordelen van een laag energielabel

  • Energiezuiniger: goed voor de energierekening en het klimaat
  • Hogere woningwaarde: een hoger energielabel kan een positief effect hebben op de marktwaarde van je woning
  • Extra leencapaciteit: Afhankelijk van het energielabel mag je hoger een bedrag buiten beschouwing laten bij het vaststellen van jouw financieringslast en maximale hypotheek.

Energielabels sinds 2015 verplicht

Sinds 2015 is bij de bouw, verkoop of verhuur van woning het energielabel verplicht. Begin 2015 hebben alle vijf miljoen huiseigenaren van de Rijksoverheid een gratis en voorlopig energielabel van hun woning ontvangen. Zodra je je woning verkoopt of verhuurt, ben je verplicht dit voorlopige energielabel om te zetten naar een definitief energielabel. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet toe op de naleving van het verplichte energielabel. Ze houdt in de gaten of het energielabel is overhandigd bij verkoop, nieuwe verhuur of oplevering van een gebouw. Is er geen energielabel overhandigd, dan krijg je een boete. Deze boete is vaak hoger dan de aanvraagkosten van een label. 

Dit zijn de energielabels

Dit is het meest energiezuinige label. De woning verbruikt geen fossiele energie per vierkante meter (0 kWh/m2) en wordt vaak een "0-op-de-meter woning" of “energieneutrale woning”  genoemd. Het energieverbruik komt overeen met wat de woning gedurende een jaar opwekt.

Dit label staat voor een zeer laag energieverbruik, waarbij de woning maximaal 50 kWh/m2 fossiele energie verbruikt. De woning maakt efficiënt gebruik van fossiele energie voor verwarming en warmwatervoorziening en maakt ook gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

Dit label vertegenwoordigt eveneens een zeer laag energieverbruik, met een verbruik tussen 50 en 75 kWh/m2 fossiele energie. Er zijn mogelijkheden om het fossiele energieverbruik verder te verminderen, zoals de installatie van extra zonnepanelen.

Zeer laag energieverbruik:  een verbruik tussen 75 en 105 kWh/m2 fossiele energie. Er zijn mogelijkheden om het gebruik van fossiele energie verder te verlagen, zoals het plaatsen van een (all-electric) warmtepomp en/of zonnepanelen.

Energielabel A staat voor een zeer laag energieverbruik, met een verbruik tussen 105 en 160 kWh/m2 fossiele energie. Er zijn mogelijkheden om het gebruik van fossiele energie te verminderen, zoals de installatie van een (all-electric) warmtepomp en/of zonnepanelen.

Energielabel B staat voor een laag energieverbruik, met een verbruik tussen 160 en 190 kWh/m2 fossiele energie. Woningen met dit energielabel zijn over het algemeen goed geïsoleerd en kunnen verder verbeterd worden door het installeren van een warmtepomp of zonnepanelen voor hernieuwbare energie.

Energielabel C staat voor een redelijk laag energieverbruik, met een verbruik tussen 190 en 250 kWh/m2 fossiele energie. Wat er is gedaan en welke energiebesparende maatregelen nog genomen kunnen worden verschillen sterk per energielabel C. In het definitieve energielabel van de woning is de status wel nauwkeurig beschreven. 

Energielabel D vertegenwoordigt een gemiddeld energieverbruik, met een verbruik tussen 250 en 290 kWh/m2 fossiele energie. Isolatiemaatregelen, zoals HR++ glas of isolatie van vloeren, daken of muren, kunnen het energieverbruik verder verbeteren en zorgen voor meer comfort en lagere energiekosten.

Energielabel E staat voor een redelijk hoog energieverbruik, met een verbruik tussen 290 en 335 kWh/m2 fossiele energie. Er is meestal enkel glas aanwezig, er is nog weinig geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen en er wordt geen gebruik gemaakt van hernieuwbare energiebronnen.

Energielabel F vertegenwoordigt een hoog energieverbruik, met een verbruik tussen 335 en 380 kWh/m2 fossiele energie. De woning heeft aanzienlijke hoeveelheden fossiele energie nodig voor verwarming en warmwatervoorziening.

Energielabel G staat voor een zeer hoog energieverbruik, waarbij de woning meer dan 380 kWh/m2 fossiele energie verbruikt. De woning is sterk afhankelijk van fossiele energie voor verwarming en warmwatervoorziening.

Jouw energielabel controleren?

Je kunt het energielabel van je eigen huis of een andere woning (je toekomstige huis bijvoorbeeld) eenvoudig opzoeken. Het enige dat je nodig hebt zijn de adresgegevens. Je kunt het energielabel gratis opvragen www.energielabel.nl door te zoeken op je postcode en huisnummer.

 

Tip: Je kunt hier ook direct controleren tot wanneer jouw energielabel geldig is. 

Geldig energielabel aanvragen

Heb je nog nooit, of vóór 2015 voor het laatst, een energielabel aangevraagd? Dan heb je waarschijnlijk geen geldig energielabel (meer). Wanneer je besluit je woning te verkopen of te verhuren, ben je echter verplicht om een geldig en officieel geregistreerd energielabel aan te vragen. Hiervoor kun je een afspraak maken met een erkende energieadviseur die werkt voor een bedrijf met een BRL9500-02-certificaat. Deze specialist zal een bezoek aan je woning brengen om een officieel energieonderzoek uit te voeren. Op basis van meer dan 100 woningkenmerken bepaalt én registreert de adviseur de definitieve energie-efficiëntieklasse voor je woning.

Neo Hypotheek Energielabel Aanvragen

Energielabel kosten

Het laten vaststellen van het definitieve energielabel kost je tussen de € 100 en € 200.De prijs hangt af van het type woning dat je hebt en het tarief dat de energieadviseur hanteert. Aangezien deze tarieven kunnen variëren, is het slim om offertes aan te vragen bij meerdere energieadviseurs voordat je een keuze maakt.  

Let op! Als je bij de overdracht van je woning geen definitief energielabel hebt opgesteld, loop je het risico als verkoper een boete te krijgen door de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT).

 

Laag energielabel? Woning verduurzamen

Heeft jouw woning een laag energielabel? Overweeg dan om te investeren in energiebesparende maatregelen, zoals een warmtepomp. Er zijn verschillende websites, zoals Verberterjehuis.nl,  die binnen 2 minuten voor je kunnen uitrekenen met welke energiebesparende maatregelen je een lager energielabel kunt krijgen en energiekosten kunt besparen. Dat doen ze op basis van de gegevens van jouw woning, je energieverbruik en de energieprijzen.

Extra hypotheekruimte voor verduurzamen

Wil je investeren in energiebesparende maatregelen? Dan kun je dit natuurlijk met eigen geld financieren, maar bij Neo Hypotheken kun je ook een hypotheek krijgen voor het financieren van duurzaamheidsmaatregelen. Als je de woning verduurzaamt, mag de maximale hypotheek hoger zijn dan dat deze normaal gesproken is. Je hebt in 2024 twee hypotheek opties om het financieren van de duurzaamheidsmaatregelen mogelijk te maken:

 

- Op basis van de woningwaarde

- Op basis van het energielabel van de woning. 

Neo Hypotheken Energiebesparende Maatregelen

Hypotheekopties in 2024

Optie 1. Op basis van de woningwaarde

 

ExtWil je investeren in energiebesparende maatregelen of wil je zelf jouw huis naar een nul-op-de-meter woning brengen? Met onze verduurzamingshypotheek kun je 106% van de marktwaarde lenen, in plaats van de gebruikelijke 100%.  Dit extra bedrag wordt in een duurzaamheidsdepot gestort en kun je uitsluitend voor energiebesparende maatregelen gebruiken. 

Optie 2. Op basis het energielabel van de woning

 

Huishoudens die vanaf 1 januari 2024 een energiezuinige woning kopen, kunnen volgens het NIBUD hiervoor een hogere hypotheek krijgen. Hoe hoger het energielabel, hoe hoger het bedrag dat je buiten beschouwing mag laten in de berekening van de financieringslast (de woonquote). Dit betekent ook dat je een extra bedrag mag lenen als je het energielabel wilt verbeteren. Koop je bijvoorbeeld een woning met energielabel E, F of G? Dan mag je €20.000 bovenop je maximale hypotheekbedrag lenen. Bekijk welke extra bedragen jij kunt lenen als je investeert in verbeterde energielabels. 

Veelgestelde vragen

Ja, een geldig energielabel is verplicht bij de bouw, verkoop of verhuur van een woning. Vanaf 1 januari 2024 is het ook voor eigenaren van vakantie- of recreatiewoningen verplicht om een geldig energielabel aan te vragen en aan de verplichtingen te voldoen. Er zijn echter enkele uitzonderingen op de labelplicht bij de verkoop van woningen, zoals bij monumenten. Meer informatie over deze uitzonderingen is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

In 2015 heeft elke woning van de Rijksoverheid een voorlopig energielabel ontvangen. Dit voorlopige label was een schatting van de energie-efficiëntie van de woning en werd berekend op basis van beschikbare gegevens zoals het type huis, de grootte en het bouwjaar.  Dit zijn gegevens die geregistreerd zijn bij het Kadaster. Deze voorlopige energielabels zijn inmiddels niet meer geldig. De nieuwe berekeningsmethoden zijn aanzienlijk gedetailleerder en strenger, en mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende energieadviseur.

Het voorlopige energielabel dat je in 2015 van de Rijksoverheid hebt ontvangen is met ingang van 1 januari 2021 verlopen. Het voorlopige energielabel was een inschatting van de energiezuinigheid van de woning. Ben je van plan om je woning te verkopen of te verhuren? Dan ben je verplicht om je voorlopige energielabel om te zetten in een gecertificeerd definitief energielabel - afgegeven door een erkende energieadviseur.

Een definitief geldig energielabel is een geregistreerd label dat de energie-efficiëntieklasse  van een gebouw of woning aangeeft. Het label wordt afgegeven door een erkende energieadviseur met een BRL9500-02-certificaat. Een definitief energielabel is juridisch geldig en kan bijvoorbeeld worden gebruikt bij de verkoop of verhuur van een woning. 

Heb je een geldig vereenvoudigd energielabel (VEL) of een Energie-Index (EI)? Deze blijven 10 jaar geldig. 

Ja, als je recent energiebesparende maatregelen hebt uitgevoerd en je een energielabel wilt waarop de verbeteringen worden weergegeven, dan kun je een nieuw energielabel laten registreren. Een nieuw energielabel kan slim zijn als je het huis gaat verkopen of als je de hypotheekrente opnieuw moet vastzetten. Was vóór het aanbrengen van de duurzame verbeteringen er ook al een definitief label geregistreerd? Dan kan het slim zijn om dezelfde energie-adviseur in te schakelen. Die hoeft misschien niet het gehele energieonderzoek opnieuw uit te voeren. Dit kan je bespreken met de energieadviseur die de eerdere opname heeft gedaan.

De manier waarop energielabels worden bepaald, is sinds 1 januari 2021 veranderd. Voor die datum kregen alle woningen in 2015 een voorlopig energielabel, maar deze schatting was gebaseerd op een verouderde methode en wordt nu niet meer weergegeven. 

Als jouw energielabel geregistreerd is vóór 31 december 2020, is het vastgesteld volgens de oude methode en kun je er geen bezwaar tegen maken. Je kunt het alleen wijzigen door een nieuw gecertificeerd energielabel aan te vragen. Als jouw energielabel na 1 januari 2021 is geregistreerd, kun je eerst contact opnemen met de energieadviseur om eventuele wijzigingen aan te vragen. Als dat niet lukt, kun je contact opnemen met de certificaathouder of de certificerende instelling die vermeld staat op het energielabel. 

 

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door:

mark-van-der-geer
  • Mark van der Geer
  • Hoofd Risk & Compliance