Neo Hypotheken Renteverlies Tijdens De Bouw

Renteverlies tijdens de bouw

Heb je al de koop- of aannemingsovereenkomst ondertekend, maar is de aannemer nog niet begonnen met de bouw van je huis? Dan loop je het risico renteverlies tijdens de bouw op te lopen. Wat houdt dit in? En kun je dit renteverlies meefinancieren in je hypotheek? Wij leggen het je graag uit.

Wat is renteverlies tijdens de bouw?

Wanneer je een nieuwbouwwoning koopt, moet deze nog gebouwd worden. Toch moet je in deze bouwfase al hypotheekrente aan de hypotheekverstrekker betalen. Het geld van de nieuwbouwhypotheek wordt in een bouwdepot  gestort, dat wordt gebruikt om de bouwkosten in termijnen te betalen. Over het bedrag in het bouwdepot ontvang je een rentevergoeding (depotrente). Het bedrag in het bouwdepot wordt steeds lager naarmate de bouw vordert. De depotrente wordt dus ook lager. De hypotheekrente blijft daarentegen gelijk. Het verschil tussen de hypotheekrente die je aan de hypotheekverstrekker betaalt en de depotrente die je ontvangt wordt renteverlies tijdens de bouw genoemd. 

Rekenvoorbeeld renteverlies tijdens de bouw

Julia sluit een hypotheek af van € 300.000 voor een nieuwbouwwoning. De rente is 4%. Aan het eind van het jaar is € 75.000 opgenomen uit het bouwdepot voor betaling van de grond en de werkzaamheden die al door de aannemer zijn uitgevoerd. De tussenstand van het bouwdepot is € 300.000 - € 75.000 = € 225.000.

  • Julia moet aan de hypotheekverstrekker rente betalen: € 300.000 x 4% = € 12.000
  • Julia ontvangt een rentevergoeding over het resterende bouwdepot: € 225.000 x 4% = € 9.000
  • Renteverlies tijdens de bouw: € 12.000 - € 9.000 = € 3.000

Renteverlies meefinancieren in je Neo hypotheek

De periode vanaf het tekenen van de hypotheekakte bij de notaris tot aan de opleveringskeuring dien je het renteverlies tijdens de bouw te financieren. Dit renteverlies hoef je niet altijd in één keer te betalen.  Je kunt dit verlies aan rente, onder bepaalde voorwaarden, meefinancieren in je hypotheek door je hypotheek te verhogen. Bij Neo hypotheken mag je renteverlies tijdens de bouw voor maximaal 4% van de koop-/aanneemsom plus meerwerk meefinancieren. 

Neo Hypotheek Hypotheek Verhogen

Renteverlies en hypotheekrenteaftrek

Renteverlies tijdens de bouw is eenmalig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Een voorwaarde is wel dat je de nieuwbouwwoning binnen drie jaar als eigen woning gaat gebruiken. Als je de hypotheek ophoogt met je renteverlies, dan moet je tijdens de belastingaangifte je hypotheekschuld opsplitsen. De oorspronkelijke schuld geef je op in box 1: over dit deel heb je recht op hypotheekrenteaftrek.  De ophoging in de vorm van het renteverlies geef je op in box 3: de hypotheekrente over dit deel is dus niet fiscaal aftrekbaar.

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door:

mark-van-der-geer
  • Mark van der Geer
  • Hoofd Risk & Compliance