Neo Hypotheken Fiscale Partners

Fiscale partners

Als fiscaal partners moeten jullie samen de inkomstenbelasting doen. En dat kan zowel voordelen als nadelen hebben. Benieuwd naar de voor- en nadelen van fiscaal partnerschap?

Wat betekent fiscale partners?

Fiscale partners zijn personen die voor belastingdoeleinden als partners worden beschouwd door de belastingdienst. Hierdoor kunnen jullie samen aangifte inkomstenbelasting doen. De Belastingdienst kijkt dan naar jullie gezamenlijke inkomsten om te bepalen hoeveel belasting je moet betalen of hoeveel toeslagen je krijgt. Met fiscaal partnerschap kun je bepaalde inkomsten en aftrekposten tussen jou en je partner verdelen bij de belastingaangifte. Dit kan voordelig zijn, omdat je mogelijk minder inkomstenbelasting hoeft te betalen of meer terugkrijgt. Fiscaal partnerschap kan daarentegen ook (nadelige) gevolgen hebben voor de heffingskortingen die je krijgt. 

Let op: Als je gaat samenwonen zonder notarieel samenlevingscontract, ben je in beginsel niet automatisch elkaars fiscale partner. Het kan in jullie voordeel zijn om samen een fiscaal partnerschap aan te gaan. Kijk dan eerst goed naar de voor- en nadelen van fiscaal partnerschap. 

Wanneer ben je fiscaal partner?

Je bent automatisch fiscaal partner wanneer je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt. Jullie hoeven daarvoor niet op hetzelfde adres ingeschreven staan.   Ongehuwd? Dan ben je ook fiscaal partner wanneer jullie op hetzelfde woonadres ingeschreven staan en aan minimaal 1 van de volgende voorwaarden voldoen:

 • Jullie zijn allebei meerderjarig en hebben een notarieel samenlevingscontract afgesloten;
 • Jullie hebben samen een kind of een van jullie heeft een kind van de ander erkend;
 • Jullie zijn bij een pensioenfonds aangemeld als elkaars pensioenpartners;
 • Jullie zijn beiden eigenaar van de woning die het hoofdverblijf is;
 • Jullie waren het voorgaande jaar al fiscale partners en staan nog steeds in het GBA op hetzelfde woonadres ingeschreven.

Toch nog twijfels? Kijk dan even op de website van de Belastingdienst. Daar vind je meer informatie!

Kun je samenwonen zonder fiscaal partnerschap? 

De keuze om te kiezen voor het fiscale partnerschap is per 1 januari 2011 afgeschaft. Je bent automatisch fiscaal partner als je aan één van bovengenoemde voorwaarden voldoet. Je kunt dus geen gezamenlijke koopwoning hebben of kopen zonder fiscaal partner te zijn. Bij een huurwoning kan dat daarentegen wel. 

Neo Hypotheken Starters Eerste Huis Kopen

Voor- en nadelen fiscale partners

Voordelen fiscale partners

 • Inkomsten en aftrekposten verdelen: Als fiscaal partners doen jullie samen belastingaangifte. Jullie mogen dan bepaalde inkomsten en aftrekposten in box 1 - inkomsten uit arbeid en woning - samen verdelen.  Zo ook de hypotheekrenteaftrek. De partner met het hoogste inkomen kan bijvoorbeeld de kosten voor de eigen woning aftrekken. De belastingaftrek door de hypotheekrenteaftrek is dan groter.
 • Besparen op vermogensbelasting: Bezit je spaargeld, aandelen of andere vormen van vermogen? Dan ben je verplicht om hierover box 3-belasting, ook wel vermogensbelasting genoemd, te betalen. Met een fiscaal partner is het deel van jullie vermogen waarover jullie geen belasting hoeven te betalen (heffingsvrije vermogen) dubbel zo hoog als zonder fiscaal partner. Vooral gunstig als één van jullie vermogen heeft en de ander niet of maar weinig.
 • Profiteren van aanslaggrens: Je bent pas verplicht om belasting te betalen wanneer de belastingaanslag € 56 of hoger is (aanslaggrens 2024). Als jullie de verdeling van jullie financiën zo regelen dat een van jullie net onder dit bedrag van € 56 valt, dan hoeft maar één van jullie belasting te betalen. 
 • Schenk- en erfbelasting: Als je een bedrag erft of als schenking krijgt, moet je erfbelasting of schenkbelasting betalen. Als je fiscaal partner bent, betaal je meestal minder belasting over een erfenis of schenking van je partner, wat je een aardig bedrag kan besparen.

Nadelen fiscale partners

 • Toeslagen vervallen of zijn lager: De hoogte van huur-, zorg- en kinderopvangtoeslagen en het kindgebonden budget is afhankelijk van fiscaal partnerschap. De Belastingdienst telt bij fiscaal partnerschap het inkomen van jou en je partner bij elkaar op tot één gezamenlijk inkomen. Hoe hoger dit gecombineerde inkomen is, des te lager de toeslag is die je ontvangt.
 • Allebei een koopwoning: Heb je allebei een woning met een hypotheek? Als fiscale partners mag je maar één woning aanmerken als eigen woning. Als fiscale partners mag je in principe maar één woning hebben als eigen woning. Alleen van deze woning is de hypotheekrente aftrekbaar. De waarde van de andere woning ziet de belastingdienst als vermogen. Hier geldt de box 3-belasting.
 • Hogere drempels voor aftrekposten: Bij fiscaal partnerschap gelden soms hogere drempels voor aftrekposten of je komt er zelfs helemaal niet voor in aanmerking. Dit kan nadelig zijn voor een van de partners, vooral in het geval van bepaalde zorgkosten. Laten we bijvoorbeeld zeggen dat je € 10.000,- verdient. Als alleenstaande kun je zorgkosten aftrekken vanaf € 165 omdat de drempel 1,65% is. Als je partner een inkomen heeft van € 30.000, stijgt de gezamenlijke drempel naar € 660 (1,65% van € 10.000 plus € 30.000)

Veelgestelde vragen

Onderstaande inkomsten en aftrekposten mag je verdelen met je fiscale partner:

 • Het saldo van de inkomsten en aftrekposten van de eigen woning
 • Aftrek vanwege geen of een kleine eigenwoningschuld
 • Voordeel uit aanmerkelijk belang
 • De gezamenlijke grondslag sparen en beleggen (box 3)
 • Betaalde partneralimentatie en andere onderhoudsverplichtingen
 • Uitgaven voor specifieke zorgkosten
 • Uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapte kinderen, broers of zussen
 • Studiekosten en andere scholingsuitgaven
 • Giften
 • Restant persoonsgebonden aftrek over vorige jaren

De volgende inkomsten en aftrekposten komen niet in aanmerking om te verdelen met je fiscale partner:

 • Belastbare winst uit onderneming
 • Loon, uitkering of pensioen
 • Reisaftrek openbaar vervoer
 • Inkomsten uit overig werk, bijvoorbeeld als postbezorger, gastouder, artiest of beroepssporter
 • Inkomsten uit beschikbaar gestelde vermogensbestanddelen
 • Ontvangen alimentatie en andere periodieke uitkeringen
 • Uitgaven voor inkomensvoorzieningen, zoals premies voor lijfrenten
 • Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen
 • De gezamenlijke grondslag sparen en beleggen in het jaar waarin je bent geëmigreerd of geïmmigreerd en je niet het hele jaar fiscale partners kunt zijn
 • Negatieve persoonsgebonden aftrek

Wanneer een van de fiscale partners begint met het invullen van de belastingaangifte, zal de Belastingdienst automatisch vragen of jullie de aangifte gezamenlijk willen indienen. Beide partners moeten dan inloggen en de aangifte ondertekenen met hun eigen DigiD. Zorg er dus voor dat jullie samen klaar zitten om dit te doen.

Indien je gedurende het jaar geen volledig fiscaal partnerschap hebt gehad, is het nog steeds mogelijk om ervoor te kiezen om als fiscale partners voor het gehele jaar te worden beschouwd. Dit kan soms voordelig zijn, maar soms ook niet. Wil je weten wat in jullie specifieke situatie het voordeligst is? Vul de belastingaangifte één keer in als “voljaarspartners” en één keer als “deeljaarspartners”, en controleer op welk moment jullie samen de minste belasting betalen.

Als jullie samenwonen, wordt het fiscale partnerschap automatisch beëindigd wanneer jullie niet langer op hetzelfde adres staan ingeschreven. In het geval van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, beschouwt de Belastingdienst jullie niet langer als fiscale partners wanneer jullie uit elkaar gaan en aan de volgende twee voorwaarden voldoen:

 • Je advocaat heeft een verzoek ingediend voor scheiding, scheiding van tafel en bed, of om het geregistreerd partnerschap te ontbinden bij de rechtbank.
 • Jullie zijn niet meer samen ingeschreven op hetzelfde adres bij de gemeente.

Het is echter mogelijk om ervoor te kiezen om gedurende het jaar van scheiding nog steeds als fiscale partners te worden beschouwd.

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door:

mark-van-der-geer
 • Mark van der Geer
 • Hoofd Risk & Compliance