Neo Hypotheken Box1 Belasting

Box 1 belasting

Een eigen woning geef je op bij de belastingaangifte in box 1: inkomen uit werk en woning. Een koopwoning wordt namelijk fiscaal als inkomstenbron gezien: je bouwt er vermogen mee op. Volgens de Belastingdienst profiteer je hierdoor meer van je woning dan iemand die huurt. Daarom moet je belasting betalen. Hoe kun je deze box 1 belasting berekenen? Wij leggen het je uit.

Wat is box 1 belasting? 

Box 1 belasting is de belasting die je betaalt over je totale inkomsten uit arbeid, inkomen en woning. Al je inkomen tel je bij elkaar op. En hierover wordt belasting berekend. De belasting in box 1 is progressief. Dat betekent dat hoe hoger je inkomsten uit werk en eigen woning zijn, hoe hoger het belastingpercentage is. Van je belastbare inkomen in box 1 kun je echter bepaalde kosten aftrekken: dit zijn de aftrekposten die je van je inkomen mag afhalen. Dat zorgt ervoor dat je belastbaar inkomen daalt en je minder belasting over je inkomen in box 1 hoeft te betalen. 

Wat zijn de optel- en aftrekposten in box 1?

Box 1 inkomsten

 • Loon;
 • Uitgekeerde winst uit onderneming;
 • Inkomen uit overige werkzaamheden;
 • Lijfrente- en pensioenuitkeringen;
 • Periodieke uitkeringen (bijvoorbeeld alimentatie);
 • Sociale uitkeringen;
 • Kapitaalverzekeringen eigen woning;
 • Het eigenwoningforfait.

Box 1 aftrekposten

 • Uitgaven voor inkomensvoorzieningen, zoals premies voor lijfrenten;
 • Reisaftrek openbaar vervoer;
 • Persoonsgebonden aftrekposten zoals partneralimentatie en schenkingen;
 • Aftrekbare kosten van de eigen woning (zoals de hypotheekrente en erfpachtcanon)

Box 1 belastingtarieven 2024

Door diverse maatregelen en veranderingen zijn de belastingregels per inkomen en leeftijd anders. Het belastingpercentage hangt af van de hoogte van je inkomen en vermogen.  

Als je in 2024 de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt, gelden de volgende tarieven voor u in box 1 (inkomen uit werk en woning):

 

Schijf

Belastbaar inkomen

Percentage

1

tot €73.032

36,97%

2

vanaf €73.032

49,50%

Heb je vóór 2024 de AOW-leeftijd bereikt? Dan betaal je in box 1 (inkomen uit werk en woning) een lager tarief over de 1e belastingschijf, omdat je geen AOW-premie meer betaalt. Door de belastingdienst wordt er onderscheid gemaakt of je voor of na 1 januari 1946 geboren bent. 

 

Geboren vóór 1 januari 1946:

 

Schijf

Belastbaar inkomen

Percentage

1

tot €40.021

19,07%

2

vanaf €40.021 tot €75.418

36,97%

3

vanaf €75.418

49,50%

 

Geboren ná 1 januari 1946:

Schijf

Belastbaar inkomen

Percentage

1

tot €38.098

19,07%

2

vanaf €38.098 tot €75.518

36,97%

3

vanaf €75.518

49,50%

 

 Box 1 inkomstenbelasting eigen woning berekenen

Bijtelling eigen woning

 

Als je een eigen woning hebt, bouw je daarmee vermogen op. Je profiteert dan meer van je woning dan iemand die huurt. Zo ziet de Belastingdienst dat in ieder geval. Daarom moet je voor het bezit van je woning een bedrag optellen bij je belastbare inkomen in box 1.  Dit is het eigenwoningforfait. Het eigenwoningforfait bereken je met een vast percentage dat afhankelijk is van de WOZ-waarde van je huis. Het percentage wordt bijna elk jaar door de Belastingdienst aangepast. Het wordt gebaseerd op de gemiddelde ontwikkeling van de huizenprijzen en huren.  In onderstaande tabel staan de percentages voor het eigenwoningforfait 2024. 

Aftrekpost eigen woning

 

Naast het betalen van belastingen over bijvoorbeeld het eigenwoningforfait kun je als eigenwoningbezitter ook profiteren van belastingvoordelen door kosten af te trekken van je belastbare inkomen in box 1. Bepaalde kosten die je hebt gemaakt voor het opnemen, veranderen of aflossen van een hypotheek voor een eigen huis, mag je dat jaar aftrekken in box 1. Het gaat dan bijvoorbeeld om de rente over de eigenwoningschuld (hypotheekrenteaftrek van 37%) en de periodieke betalingen voor gebruik van andermans grond (zoals erfpachtcanon). Doordat de aftrekposten vaak hoger zijn dan wat je aan eigenwoningforfait moet bijtellen, kom je per saldo vooralsnog vaak uit op een aftrek. 

Voorbeeld Berekening inkomstenbelasting box 1

Lieke en Youssef hebben een jaarinkomen van € 60.000 en een annuïteitenhypotheek van € 300.000. Hun woning heeft een WOZ-waarde van € 350.000. Bij een hypotheekrente van 4% betekent dit een jaarlijkse hypotheekrente van €12.000 die zij mogen aftrekken bij het berekenen van de inkomstenbelasting.

 

 • Het eigenwoningforfait is een bijtelling op hun inkomen en is in 2024 0,35% van de WOZ-waarde. In dit voorbeeld is het eigenwoningforfait 0,35 x € 350.000 = € 1.225.
 • Om het belastbaar inkomen eigen woning te berekenen, trek je van je jaarinkomen de betaalde hypotheekrente af en tel je je eigenwoningforfait hier weer bij op. Door de hypotheekrenteaftrek is het belastbare jaarinkomen van Lieke en Youssef € 60.000 - € 12.000 + € 1.225 = €49.225. Over dit bedrag wordt de inkomstenbelasting berekend. 
 • Het belastingtarief voor Lieke en Youssef in box 1 is 36,97%. Dit betekent dat zij 36,97% x €49.225 = €18.198 aan inkomstenbelasting over hun eigen woning moeten betalen. 

 

Zonder recht op hypotheekrenteaftrek zouden Lieke en Youssef (36,97% x € 60.000 = €22.158 inkomstenbelasting eigen woning moeten betalen. Het recht op hypotheekrenteaftrek levert in dit voorbeeld een belastingvoordeel van (€22.158 - €18.198) €3.960 op, oftewel €330 per maand.

Aftrek vanwege geen belastingvoordeel

Wanneer je (bijna) geen hypotheekschuld meer hebt, zullen je aftrekbare kosten lager zijn dan je bijtelling van het eigenwoningforfait. Hierdoor zou je meer belasting moeten betalen, dan wanneer je nog een hogere hypotheekschuld had. Om huiseigenaren te blijven stimuleren om af te blijven lossen op hun hypotheek, werd de Wet Hillen in 2005 geïntroduceerd. Door Wet Hillen kregen huiseigenaren met weinig of geen hypotheek een extra belastingaftrek. Maar sinds 2019 wordt het belastingvoordeel vanuit de Wet Hillen geleidelijk afgebouwd en verdwijnt deze volledig na 30 jaar. Wat betekent de afbouw van de Wet Hillen voor jou?

Neo Hypotheken Wet Hillen

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door:

mark-van-der-geer
 • Mark van der Geer
 • Hoofd Risk & Compliance