Neo Hypotheken Aftrekbare Kosten Eigen Woning

Welke kosten zijn aftrekbaar bij eigen woning?

Je mag bepaalde kosten aftrekken van je belastingaangifte wanneer je een woning koopt of een aanpassing doet aan je hypotheek. Op deze manier krijg je een deel van de gemaakte kosten een jaar later terug. Welke kosten dit zijn, leggen we aan je uit!

Aftrekbare kosten eigen woning

Heb je het afgelopen jaar een huis gekocht? Dan kun je in het volgende jaar een aanzienlijk bedrag terug vragen. Veel van de eenmalige én periodieke kosten mag je namelijk aftrekken van je belastbare inkomen in box 1. Dat scheelt je onder aan de streep een flink bedrag. We hebben hieronder de kosten voor een eigen huis opgesplitst in eenmalige en periodieke kosten, en we geven aan welke kostenposten aftrekbaar zijn. Dit overzicht kan handig zijn bij het invullen van je belastingaangifte!

Let op! Tegenover de aftrekbare kosten staat ook een bijtelpost: het eigenwoningforfait. Naast je inkomen wordt een koopwoning namelijk ook gezien als een deel van je vermogen. Hierover volgt later meer informatie. 

Eenmalige aftrekbare kosten eigen woning

De kosten die je eenmalig mag aftrekken heb je natuurlijk ook maar één keer gemaakt. Hieronder een overzicht als je een bestaande woning koopt en als je een nieuwbouwwoning koopt. 

Eenmalige aftrekbare kosten: bestaande woning

Aftrekbare kosten eigen woning

Geen aftrekbare kosten eigen woning

Aftrekbare kosten en hypotheek

Let op: Heb je sommige van deze eenmalige aftrekbare kosten meegefinancierd in je nieuwe hypotheek? Dan mag je de rente van dit leningdeel níét aftrekken tijdens je belastingaangifte. Over dit deel heb je dus geen recht op hypotheekrenteaftrek. 

Neo Hypotheken Hypotheekrente Aftrek 1

Eenmalige aftrekbare kosten: nieuwbouwwoning

Aftrekbare kosten nieuwbouwwoning

Bij een nieuwbouwhuis komen andere kosten om de hoek kijken. Je hebt in de basis dezelfde aftrekbare kosten bij een bestaand huis (zie hierboven), maar hier komen twee extra posten bij die aftrekbaar zijn van de belastingdienst. 

  • Bouwrente die je betaalde na het tekenen van het voorlopig koopcontract, maar vóór het tekenen van de hypotheekakte
  • Kosten voor het nieuwbouwdepot

Geen aftrekbare kosten nieuwbouwwoning

  • Overdrachtsbelasting
  • Bemiddelingskosten voor de aankoop van de woning
  • Kosten voor bankgarantie
  • Kosten voor energielabel

Kosten hypotheek oversluiten: de boeterente

Let op: Als de rentevaste periode van je hypotheek bijna ten einde loopt of je wilt je maandelijkse hypotheeklasten verlagen, kun je overwegen om je hypotheek over te sluiten. Dit biedt de mogelijkheid om bijvoorbeeld direct financiering te regelen voor een verbouwing. Daarnaast kun je gebruikmaken van extra opties, zoals het verzilveren van overwaarde of het verhogen van je hypotheek om een schenking te doen. De aftrekbare kosten blijven bij het kopen van een huis (zie hierboven) hetzelfde, maar er is één extra kostenpost om rekening mee te houden: de boeterente. Ontdek in welke situaties de boeterente fiscaal aftrekbaar is. 

Neo Hypotheek Oversluiten

Jaarlijkse aftrekbare kosten eigen woning

Heb je alle eenmalige kosten voldaan en zijn de aktes gepasseerd bij de notaris? Dan begin je met het afbetalen van je hypotheek. Die maandelijkse uitgaven bestaan uit 2 delen: de aflossing van je hypotheek en de hypotheekrente.

Aftrekbare kosten eigen woning (jaarlijks)

Geen aftrekbare kosten eigen woning (jaarlijks)

Aftrekbare kosten vs. bijtelling

Naast bovenstaande kosten die je kan aftrekken, dien je ook kosten toe te voegen aan je inkomen als je een woning bezit. Dit is het zogenaamde eigenwoningforfait. Het eigenwoningforfait is vaak tussen de 0% en 0,35% van de WOZ-waarde van je huis en dat bedrag dien je op te tellen bij de belasting die je moet gaan betalen in box 1. 

Neo Hypotheken Eigenwoningforfait

Bijzondere situaties

Neo Hypotheken Hypotheek Meenemen

1. Tijdelijk twee woningen

Had je tijdelijk twee woningen, bijvoorbeeld omdat je een nieuw huis hebt gekocht en je oude woning nog niet verkocht hebt?  Dan kun je gebruikmaken van de verhuisregeling. In dit geval mag je de hypotheekrente die je betaald hebt over beide eigen woningen aftrekken. Dit geldt voor maximaal drie kalenderjaren na de aankoop van je nieuwe woning. Qua eigenwoningforfait betaal je alleen voor het huis waar je daadwerkelijk woont.

Verhuisregeling
Neo Hypotheken Uit Elkaar Gaan Scheiden

2. Uit elkaar gaan

Ben je gescheiden en had je eerder samen met je ex-partner een woning? Dan zijn er verschillende scenario’s mogelijk. Bij een huwelijk in gemeenschap van goederen kan bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait voor de helft van toepassing zijn. Je kunt er ook voor kiezen om in het jaar van de scheiding fiscaal partners te blijven en samen belastingaangifte te doen, wat soms belastingvoordeel kan opleveren. 

Uit elkaar gaan
Neo Hypotheken Wet Hillen

3. Kleine hypotheekschuld (Wet Hillen)

Als je een relatief kleine hypotheekschuld hebt, zal je hypotheekrente doorgaans laag zijn. In sommige gevallen kan het gebeuren dat het eigenwoningforfait hoger is dan de aftrekbare hypotheekrente, vooral wanneer je helemaal geen hypotheek meer hebt. Met de regeling Wet Hillen kom je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor aftrek, omdat je geen of een beperkte eigenwoningschuld hebt volgens de officiële termen van de Belastingdienst. 

Wet Hillen

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door:

mark-van-der-geer
  • Mark van der Geer
  • Hoofd Risk & Compliance