Neo Hypotheken Jaarlijks Kostenpercentage

Jaarlijks kostenpercentage (JKP)

In de offerte van je hypotheek staat altijd het Jaarlijks Kostenpercentage (JKP). Maar wat betekent dit percentage eigenlijk? Welke kosten vallen hieronder en hoe wordt dit kostenpercentage berekend?

Wat is het jaarlijks kostenpercentage?

 

Het Jaarlijks Kosten Percentage (JKP) geeft de jaarlijkse kosten van een hypotheek weer ten opzichte van het totale hypotheekbedrag. Dit wordt uitgedrukt in een percentage. Geldverstrekkers zijn verplicht om dit jaarlijks kostenpercentage in hun renteaanbod te vermelden. Het JKP is doorgaans iets hoger dan de actuele hypotheekrente, omdat het de totale kosten van de hypotheek gedurende de gehele looptijd weergeeft. Het JKP is dus niet enkel het bedrag aan rente en aflossing, maar ook een aantal bijkomende kosten.   Het jaarlijks kostenpercentage is ooit in het leven geroepen om op Europees niveau hypotheekverstrekkers goed met elkaar te kunnen vergelijken. Op die manier heb je een beter beeld van de kosten en ben je beter beschermd tegen het maken van overhaaste keuzes. 

 

Onderdelen kostenpercentage

Het jaarlijks kostenpercentage voor je hypotheek bestaat uit twee delen:

1. Het eerste deel bestaat uit de kosten die je jaarlijks betaalt aan aflossing en rente voor je hypotheek.

2. Het tweede deel betreft de kosten die je maakt voor het verkrijgen van de hypotheek. Hieronder vallen de eenmalige kosten zoals taxatie- en notariskosten, maar ook bijvoorbeeld de overlijdensrisicoverzekering die je maandelijks betaalt.

JPB Berekenen

De geldverstrekker berekent het Jaarlijks Kostenpercentage voor je en vermeldt dit in de hypotheekofferte. De hoogte van het percentage hangt af van allerlei factoren. Dit verschilt dus per hypotheekaanvraag.  Voor de berekening wordt onder andere rekening gehouden met:

 

Al deze kosten worden bij elkaar opgeteld, zodat berekend kan worden wat je nou daadwerkelijk kwijt bent voor je hypotheek. 

In één opslag de totale hypotheeklasten vergelijken

Wanneer je een hypotheek aanvraagt, zijn de totale kosten van de hypotheek hoger dan enkel het geleende bedrag voor de aankoop van een woning. Soms zijn deze bijkomende kosten niet direct duidelijk zichtbaar. Via het Jaarlijks Kosten Percentage (JKP) worden deze kosten wel zichtbaar, omdat je in één oogopslag - in procentpunten - ziet wat je daadwerkelijk aan hypotheek betaalt. Het JKP houdt namelijk rekening met bijkomende kosten én wordt bij elke geldverstrekker op dezelfde manier berekend. 

Door de uniforme berekening kun je aan de hand van het JKP hypotheekrente-aanbiedingen eerlijker vergelijken. Elke geldverstrekker hanteert namelijk andere voorwaarden en bij elk hypotheekproduct maak je andere bijkomende kosten. Dat maakt het lastig om op basis van enkel een rentepercentage in het renteaanbod hypotheekproducten te vergelijken. Een hypotheek met lage rente en verplichte overlijdensrisicoverzekering kan bijvoorbeeld door die verzekering alsnog duurder zijn dan een andere hypotheek met lagere rente maar zonder verzekeringsverplichting. Met het Jaarlijks Kostenpercentage krijg je die verschillen inzichtelijk. 

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door:

mark-van-der-geer
  • Mark van der Geer
  • Hoofd Risk & Compliance