Neo Hypotheek Ockto

Ockto

Via de Ockto app kun je op een eenvoudige én veilige manier jouw financiële en persoonlijke gegevens verzamelen en delen. Het gebruik van digitale gegevens vanuit verschillende overheidsbronnen heeft veel voordelen voor een hypotheekaanvraag. Benieuwd wat Ockto is? Hoe het werkt? En wat de voordelen zijn?

Wat is Ockto?

Ockto is een digitaal systeem om persoonsgegevens digitaal op te halen en dit te delen met de financiële organisaties die daar om vragen. Ockto werkt met brondata: gegevens die geregistreerd staan bij betrouwbare (overheids)instanties. Denk bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, MijnOverheid, het UWV en DUO. De persoonsgegevens worden door Ockto samengevoegd in één financieel overzicht in de Ockto app. Na het controleren van jouw gegevens  kun je de complete gegevensset veilig en versleuteld delen met bijvoorbeeld je hypotheekadviseur of hypotheekverstrekker.  Ockto staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandsche Bank. Ook moet Ockto voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de hoogste veiligheidseisen.

De voordelen van Ockto

 • Minder losse documenten: Je kunt in één keer de complete gegegevensset online aanleveren. Hierdoor hoef je niet langer je papieren administratie door te pluizen en documenten te scannen. 
 • Veilig en snel betrouwbare gegevens delen: De app is AVG-proof en ISO/IEC 27001-gecertificeerd. De gegevensset wordt veilig en versleuteld gedeeld.
 • Hypotheekaanvraag verloopt sneller: Doordat je vaak in een keer de juiste gegevens kunt delen en geen typefouten maakt, versnel je het aanvraagproces. 

 

Gegevens uit betrouwbare bronnen

Welke gegevens verzamelt Ockto?

MijnOverheid

 

Ockto haalt met een koppeling met MijnOverheid gegevens op die bekend zijn bij de BasisRegistratie Personen. Dit zijn bijvoorbeeld je burgerlijke staat, verblijfadressen en paspoortgegevens. Ook verzamelen we gegevens uit het Kadaster (bijvoorbeeld de WOZ-waarde van je huidige woning) zodat we kunnen zien of je al een woning in bezit hebt. 

UWV

Bij het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV) haalt Ockto jouw actuele inkomensgegevens op.  De gegevens die worden gedeeld zijn de gegevens die jouw huidige werkgever en eventuele vorige werkgevers aan het UWV doorgegeven hebben over je bruto salaris en het soort dienstverband. Deze gegevens helpen ons bijvoorbeeld bij het bepalen van je maximale hypotheek.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst haalt Ockto de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA) op over de afgelopen jaren.  Hierin staan accurate gegevens over jouw inkomen, de samenstelling van jouw huishouden, jouw bezittingen en schulden. Dit is dezelfde informatie die ook al vooraf is ingevuld bij het doen van je jaarlijkse belastingaangifte. Dit geeft ons inzicht in jouw huidige woon- en inkomenssituatie en omtrent fiscale zaken, zoals hypotheekrenteaftrek.

DUO

Bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) vraagt Ockto informatie op over jouw opleidingen, maar ook over een eventuele studieschuld en de aflossing hiervan. De (eventuele) informatie over je studieschuld staat niet geregistreerd bij BKR, maar moet wel op de juiste manier gemeld worden aan je hypotheekverstrekker. Met Ockto zorg je ervoor dat wij meteen veel informatie hebben over onder andere je studieschuld en de aflossing ervan.

Mijn Pensioenoverzicht

Ockto haalt het overzicht met jouw pensioenaanspraken op bij Mijnpensioenoverzicht.nl. Alle pensioenuitvoerders zijn verplicht deze gegevens aan jou beschikbaar te stellen. Deze gegevens vertellen ons bij welke werkgevers je pensioen opbouwt of opgebouwd hebt. Zo kunnen we zien welke pensioenregelingen er voor jou van toepassing zijn. Hierdoor kunnen wij zien of een hypotheek nog passend is wanneer er iets verandert in jouw persoonlijke situatie.

IDIN

IDIN is een betrouwbaar online identificatiemiddel dat gebruikmaakt van iDeal systeem waar je bank bij aangesloten dient te zijn. Door IDIN in combinatie met data van de bron gegevens uit het BRP te gebruiken hoef je geen kopie van je legitimatiebewijs meer aan te leveren. Door het delen van bovenstaande gegevens via Ockto kan de hypotheekadviseur jouw huidige situatie en gewenste toekomstige situatie beter in beeld brengen. 

Hoe werkt de Ockto app?

 1. Download de Ockto app

  Installeer de Ockto app op jouw mobiele telefoon of tablet. Download gratis de iOS versie of de Android versie.

 2. Scan de QR-code 

  In de execution only channel ontvang je van ons een QR-code op het scherm om de brondata via de Ockto app te verzamelen. Daarnaast ontvang je van ons ook een email met een link en de QR-code. 

 3. Verzamel je financiële gegevens

  Ockto opent één voor één de websites van de overheidsinstanties waar Ockto je gegevens gaat verzamelen. Bij iedere website vraagt Ockto je in te loggen met je DigiD om de gegevens op te halen. Vervolgens worden de gegevens door Ockto stap voor stap verzameld en samengevoegd in één persoonlijk financieel profiel.

 4. Verzend jouw financiele gegevens

  In de app zie je een overzicht van alle opgehaalde gegevens. Pas als je toestemming geeft voor het verzenden van jouw financiële profiel verstuurt Ockto de gegevensset via een beveiligde en versleutelde verbinding naar Neo Hypotheken of jouw hypotheekadviseur.  Als je de app afsluit, verwijdert Ockto de gegevens weer. Ockto bewaart dus niks.  Je kunt toestemming geven om de gegevens maximaal 90 dagen bij Ockto te bewaren, zodat ook Neo Hypotheken de gegevens kan raadplegen voor de hypotheekaanvraag.

Veelgestelde vragen over Ockto

Brondata is een verzamelterm voor alle persoonlijke informatie die direct afkomstig is van een oorspronkelijke databron (bijvoorbeeld overheidsinstanties), zonder dat deze informatie gekopieerd of verwerkt wordt. Met toestemming van de consument kunnen dataleveranciers, zoals bijvoorbeeld Ockto, de benodigde gegevens voor een hypotheek rechtstreeks uit de overheidsbron halen. Neo Hypotheken wil graag een zo digitaal mogelijk hypotheekproces waarbij de aanlevering van eventuele overbodige documenten wordt vermeden. Daarom nemen wij als vertrekpunt dat Data bij de Bron leidend is bij een Neo Hypotheekaanvraag.

Nee, er is absoluut geen verplichting om Ockto te gebruiken. De keuze om al dan niet Ockto te gebruiken en om de verzamelde informatie te delen met je adviseur en Neo Hypotheken ligt volledig bij jou. Als je besluit om geen gebruik te maken van Ockto, kun je nog steeds de benodigde gegevens op andere wijze aanleveren.

Voor Ockto heb je een smartphone nodig om de app te downloaden en de inloggegevens van je DigiD. 

Ockto hanteert een API-first strategie. API staat voor Application Programming Interface. Dit betekent dat Ockto waar mogelijk API’s gebruikt waarmee ze twee applicaties met elkaar laten communiceren. Het Ockto-platform kan daarmee bijvoorbeeld communiceren met de applicaties van Nederlandse banken. Als databronnen niet met API’s werken, gebruiken ze andere toegestane methoden om toegang te krijgen tot brondata.

Ockto gebruikt al met al drie verschillende methodes:

 • API’s van de databronnen
 • Als dat niet mogelijk is, gebruiken ze gestructureerde databestanden die de databronnen zelf aanbieden.
 • Als ook die tweede optie er niet is, passen ze scraping van secties van de databronnen toe.

Ockto heeft zich geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens, staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AMF) en de Nederlandse Bank. Daarnaast moet Ockto voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de strengste veiligheidseisen. 

 

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door:

mark-van-der-geer
 • Mark van der Geer
 • Hoofd Risk & Compliance