Neo Hypotheek Intentieverklaring

Intentieverklaring

Geen vast arbeidscontract? Met een intentieverklaring kun je bij Neo Hypotheken alsnog een hypotheek aanvragen. Door een intentieverklaring kun je namelijk aantonen dat je werkinkomsten zeker zijn voor de nabije toekomst en er dus inkomen is om de hypotheek maandlasten mee te kunnen betalen. Hoe werkt zo’n intentieverklaring voor je hypotheek precies?

Wat is een intentieverklaring?

Met een intentieverklaring geeft je werkgever aan dat hij van plan is om jouw tijdelijke arbeidscontract bij het aflopen om te zetten naar een vast arbeidscontract. Op voorwaarde dat je op hetzelfde niveau blijft presteren en de bedrijfsomstandigheden niet veranderen. Voor de hypotheekverstrekker betekent een intentieverklaring extra zekerheid over jouw inkomen. Hierdoor wordt jouw hypotheekaanvraag behandeld alsof je een vast contract hebt. Maar let op: Een intentieverklaring is geen garantie op een vast contract, maar een voornemen vanuit de werkgever op het geven van een vast contract. 

Intentieverklaring is onderdeel van werkgeversverklaring

De intentieverklaring is een onderdeel van de werkgeversverklaring, die alleen ingevuld hoeft te worden als je als werknemer een hypotheek wilt afsluiten, maar geen vast contract hebt. 

Intentieverklaring aanvragen

Je vraagt een intentieverklaring bij je werkgever aan. De meeste werkgevers hebben standaard een werkgevers- en intentieverklaring klaarliggen.  Als je bij een wat groter bedrijf werkt, is de kans groot dat je dit via de afdeling personeelszaken of de HR-afdeling moet regelen. In principe is de intentieverklaring onderdeel van het formulier van de werkgeversverklaring, zodat je er geen apart formulier voor hoeft aan te vragen.  De werkgever hoeft alleen ‘ja’ in te vullen en een handtekening te zetten. Hieronder zie je een voorbeeld van de intentieverklaring. 

Neo Hypotheek Intentieverklaring 2024

Intentieverklaring bij Neo Hyptotheken

Bij Neo Hypotheken heb je een intentieverklaring nodig als je een hypotheek zonder vast arbeidscontract wilt afsluiten. Wij hanteren de volgende voorwaarden:

  • Het is alleen mogelijk om een hypotheek aan te vragen als er op dat moment sprake is van een lopende arbeidsovereenkomst met een minimale resterende looptijd van 1 maand.  
  • Als je als ExPat gebruikmaakt van de 30%-regeling, wordt je hele inkomen beschouwd als bruto-inkomen. 
  • Als je meerdere banen hebt die samen meer dan 40 uur per week beslaan, worden deze extra uren beschouwd als overwerk. 
  • Neo Hypotheken accepteert alleen inkomen dat via een bankrekening wordt betaald en vrij is van loonbeslag of looncessie. 

Hypotheek zonder vast contract

  • Je in de proeftijd van het contract zit
  • Je uitzendwerk of seizoenswerk doet 
  • Je een nulurencontract hebt
  • Je een oproepcontract hebt

Geen intentieverklaring?

Niet elke werkgever is bereid om een intentieverklaring af te geven. In sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer je betrokken bent bij een project dat binnen een half jaar afloopt, zal de werkgever niet willen verklaren dat ze overwegen om een vast contract aan te bieden. Bij Neo Hypotheken beschouwen we een tijdelijk dienstverband zonder intentieverklaring als inkomen met een flexibel contract. Je hebt dan de mogelijkheid om gebruik te maken van een Inkomens Bepaling Loondienst (IBL) of de Arbeidsmarktscan.

Neo Hypotheek Inkomensbepaling Loondienst

Veelgestelde vragen

Nee, het woord zegt het eigenlijk ook: je werkgever geeft in een intentieverklaring aan dat hij of zij de intentie heeft om je tijdelijke contract om te zetten naar een vast contract. Die intentie kan echter altijd veranderen. Een intentieverklaring heeft geen juridische waarde en is dus niet bindend voor de werkgever. Je werkgever is niet verplicht je een vast contract te geven, ook niet als hij dit in jouw intentieverklaring heeft beloofd. 

De geldigheid van een intentieverklaring is meestal drie maanden. 

Wil je werkgever je geen intentieverklaring geven? Dan is het alsnog mogelijk om bij Neo Hypotheken een hypotheek af te sluiten. Het werkt alleen net even anders. We kijken dan namelijk niet naar de toekomst, maar naar je huidige inkomen en je arbeidsverleden. Bij Neo Hypotheken word je dan als flexwerker of tijdelijke kracht gezien. 

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door:

mark-van-der-geer
  • Mark van der Geer
  • Hoofd Risk & Compliance