Neo Hypotheek Verbouwingsspecificatie

Verbouwingsspecificatie

De hypotheekverstrekker vraagt om een verbouwingsspecificatie als jij de verbouwing (deels) mee wilt financieren in een nieuwe hypotheek. Maar wat is dat precies? Wat moet er in staan? En waarom is een verbouwingsspecificatie nodig?

Wat is een verbouwingsspecificatie?

Een verbouwingsspecificatie is een gedetailleerd document waarin staat welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd bij een verbouwingsproject. De verbouwingsspecificatie wordt vaak door een aannemer ingevuld. Met de verbouwingsspecificatie kan vervolgens een taxateur geïnformeerd worden over de werkzaamheden (inclusief een inschatting van de kosten) die je van plan bent om uit te gaan voeren. Op die manier kan er een taxatierapport worden aangevraagd met daarin de marktwaarde vóór en ná de verbouwing van de woning. Op basis van het taxatierapport keurt de geldverstrekker je aanvraag voor het financieren van de verbouwing goed of af.

Welke informatie staat er in een verbouwingsspecificatie? 

  • Algemene gegevens. De gegevens van de aanvragers en objectgegevens. Zorg ervoor dat deze gegevens overeenkomen met de gegevens op de hypotheekaanvraag. 
  • Vernieuwen/verbeteren van de bestaande situatie. Is de verbouwing bedoeld om je huidige situatie te vernieuwen of te verbeteren? De geldverstrekker wil graag weten wat het doel van de verbouwing is. 
  • Bouwkundige aanpassingen/uitbreidingen. Welke werkzaamheden worden verricht en wat zijn de kosten hiervan? 
  • Energiebesparende maatregelen. Worden er ook werkzaamheden verricht met als doel energie te besparen

 Bouwkundige keuring kan helpen

In sommige gevallen is het moeilijk om precies te bepalen wat de totale kosten zullen zijn of welke werkzaamheden nodig zijn om je huis comfortabel te maken. Het kan dan helpen om hulp in te schakelen van een expert. Je hebt de mogelijkheid om meerdere aannemers uit te nodigen om je wensen te bespreken, om hun inzichten te verkrijgen en om offertes te laten opstellen. Maar je kunt ook een bouwkundige keuring laten uitvoeren met een verbouwingsadvies. Hierdoor krijg je inzicht in de mogelijke kosten die je kunt opnemen in je verbouwingsspecificatie.

Neo Hypotheek Bouwtechnische Keuring

Een specificatie nodig voor hypotheekaanvraag

Het bedrag dat je kunt laten meefinancieren in je hypotheek is niet automatisch gelijk aan het bedrag in je verbouwingsspecificatie. De taxateur zal namelijk op basis van de verbouwingsspecificatie de woningwaarde vóór en ná de verbouwing evalueren. De hypotheekverstrekker beslist op basis van de waardevermeerdering na de verbouwing in hoeverre je de verbouwing kunt meefinancieren in je hypotheek. De ene verbouwing levert namelijk een grotere waardestijging op dan de andere. Houd er dus rekening mee dat je in de meeste gevallen een deel van je verbouwing uit eigen zak moet betalen! Om te zien welke verschillende verbouwingen welke waardestijging opleveren, hebben we een aantal veelvoorkomende verbeteringen op een rijtje gezet.

 

Type verbouwing

Waardevermeerdering

Extra ruimte creëren

60 tot 100% van de kosten van de verbouwing

Energiezuiniger huis 

75 tot 100% van de kosten van de verbouwing

 

Achterstallig onderhoud

80 tot 100% van de kosten van de verbouwing

 

Nieuwe badkamer of keuken (vanwege persoonlijke voorkeur)

Maximaal 50% van de kosten van de verbouwing

 

Let op: de percentages zijn een ruwe inschatting van de waardevermeerdering. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. 

Het bouwbudget gereserveerd in een bouwdepot

Het volledige bouwbudget dat je in je verbouwingsspecificatie hebt vastgesteld, wordt gereserveerd in het bouwdepot. Dit bouwdepot kun je zien als een extra onderdeel van je hypotheek, een soort geblokkeerde rekening met een gereserveerd bedrag erop, waarmee je alle facturen betaalt die met de verbouwing te maken hebben. 

Neo Hypotheek Bouwdepot

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door:

mark-van-der-geer
  • Mark van der Geer
  • Hoofd Risk & Compliance