Neo Hypotheken Garantiestelling

Garant staan hypotheek, kan dat nog?

De mogelijkheid om garant te staan voor een hypotheek bestaat nog steeds, maar wordt tegenwoordig nog maar zelden aangeboden door de meeste geldverstrekkers. Het goede nieuws is dat er andere opties zijn om met hulp van je ouders een hypotheek te krijgen.

Garant staan voor een hypotheek lening

Het afsluiten van een startershypotheek is niet altijd gemakkelijk. Je beschikt misschien (nog) niet over voldoende inkomen, hebt geen vast arbeidscontract of hebt nog te maken met een flinke studieschuld. Bij sommige geldverstrekkers kunnen je ouders garant staan bij het kopen van een huis. Een garantiestelling houdt in dat je ouders mede-eigenaar van jouw hypotheek worden. Omdat jouw ouders (voor een deel) aansprakelijk zijn voor de hypotheekschuld kun je een (hogere) hypotheek krijgen dan alleen op basis van je eigen inkomen. Door een garantiestelling kun je hetzij meer dan wel überhaupt lenen zonder dat je ouders je direct financieel steunen bij het financieren van een woning. 

Hoe werkt een hypotheek met garantiestelling?

Hoe een garantstelling precies werkt, verschilt per bank. Je hebt twee opties:

Gedeelde aansprakelijkheid

 

Jouw ouders worden mede-schuldenaar van de hypotheek. Zij tekenen in de hypotheekakte dat zij garant staan voor het gedeelte van de hypotheek dat jij op basis van je huidige inkomen nog niet zelf kunt betalen. Als jij de hypotheek niet meer kunt betalen, zijn je ouders alleen aansprakelijk voor dat deel van de hypotheek

Volledige aansprakelijkheid

 

Jouw ouders staan borg voor de gehele hypotheek. Wanneer je door omstandigheden de maandlasten niet kunt betalen wordt beroep gedaan op jouw ouders die garant staan.

Andere optie: garantstelling via NHG

Een alternatieve vorm van garantstelling waar veel starters gebruik van maken, is de Nationale Hypotheek Garantie. Deze garantie is beschikbaar bij het afsluiten van je hypotheek, mits de koopsom onder een specifiek bedrag blijft (€ 435.000 in 2024).  NHG biedt zekerheid voor de terugbetaling van je hypotheek in geval van financiële problemen met het voldoen van je maandelijkse lasten. In situaties waarin je de hypotheek niet meer kunt betalen vanwege bijvoorbeeld werkloosheid of het overlijden van je partner, kan deze stichting een tijdelijke betalingspauze instellen om je te ondersteunen. En als uiteindelijk de enige optie is om de woning te verkopen, kan onder bepaalde voorwaarden een eventuele restschuld worden kwijtgescholden. 

Neo Hypotheken Nationale Hyptoheek Garantie

Alternatieve opties voor garantstelling ouders

Kunnen je ouders je financieel helpen bij de aankoop van je huis? Dan zijn er ook andere opties dan garant staan. 

Neo Hypotheken Belastingvrij Schenken

1. Een (belastingvrije) schenking

Je ouders hebben verschillende mogelijkheden om aan je te schenken. Jaarlijks kunnen ze je belastingvrij een bedrag van  €6.633 schenken ( 2024). Daarnaast hebben je ouders de mogelijkheid om eenmalig €31.813 euro (in 2024) belastingvrij te schenken voor een vrij te besteden doel, waaronder het kopen van een huis. Als je al een specifiek huis op het oog hebt, kun je berekenen wat je maximale hypotheek zou zijn met behulp van de schenking. 

Belastingvrij schenken
Familie Hypotheek Neo Hypotheken

2. Geld lenen met een familiehypotheek

Een ander alternatief is dat je ouders je geld lenen voor een hypotheek. Dit wordt ook wel een familiehypotheek genoemd. Je ouders zijn dan de hypotheekaanbieder in plaats van dat je een hypotheek bij de bank aangaat. Hierdoor is er geen vastgesteld leenplafond (afhankelijk van de financiële mogelijkheden van je ouders natuurlijk), in tegenstelling tot de reguliere geldverstrekker waar je doorgaans niet meer dan 100% van de waarde van de woning kunt lenen. 

Familiehypotheek
Neo Hypotheken Overwaarde Verzilveren

3. Overwaarde als onderpand

Als je ouders niet direct geld beschikbaar hebben, hebben je ouders ook de optie om de overwaarde op hun woning te verzilveren. Ze nemen dan als het ware een voorschot op de winst bij verkoop van de woning door een nieuw leningdeel af te sluiten. Dit doe je door de hypotheek te verhogen of een tweede hypotheek af te sluiten. Bij Neo hypotheken is het mogelijk om je overwaarde te verzilveren tot maximaal 50% van de getaxeerde woningwaarde. 

Overwaarde verzilveren

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door:

mark-van-der-geer
  • Mark van der Geer
  • Hoofd Risk & Compliance